Kviečiame diskutuoti: brandos egzaminai… kasdien. Ar tai ne peilis mūsų vaikų sveikatai?

Brandos egzaminai… kasdien. Ar tai ne peilis mūsų vaikų sveikatai?

Ar gali abiturientas, nepailsėjęs nė vienos dienos, tris dienas iš eilės laikyti egzaminus ir nepatirti streso? Tai klausimas iš redakciją pasiekusio abiturientės mamos laiško – jos dukrai šiemet tris dienas iš eilės reikės laikyti lietuvių kalbos ir literatūros, prancūzų ir matematikos egzaminus. Mama išgyvena dėl dukros sveikatos ir teigia, kad tokia bendrojo lavinimo valstybinių brandos egzaminų organizavimo tvarka pažeidžia darbo ir poilsio režimą.

Laikosi teisės aktuose numatytos tvarkos

Skaitytojos klausimą pateikėme Švietimo ir mokslo ministerijos pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausiajai specialistei Loretai Graželienei. Pasak jos, vadovaujantis Švietimo įstatymo 38 straipsnio 4 dalimi, mokymosi pasiekimų patikrinimai organizuojami vienodi visų mokomųjų kalbų mokyklų mokiniams, nepažeidžiant lygių galimybių principo, apibrėžto šio įstatymo 5 straipsnyje.

Brandos egzaminų tvarkaraščio projektą rengia Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė. Joje yra mokyklų, savivaldybių, Nacionalinio egzaminų centro (NEC), Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai. „Projektas rengiamas atsižvelgus į ugdymo proceso mokykloje trukmę, brandos egzaminą laikančių mokinių skaičių (be privalomojo lietuvių kalbos ir literatūros egzamino, populiariausi 3 egzaminai: užsienio kalba (anglų), matematika ir istorija), egzaminus laikančiųjų skaičių, egzaminų vykdymo technines ir technologines galimybes, dokumentų pateikimo į aukštąsias mokyklas datas“, – tikina specialistė ir priduria, kad rengiant tvarkaraštį vadovaujamasi Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (96 punktas). Šią brandos egzaminų rengimo tvarką patvirtino ir NEC l.e.p. direktorė Teresė Blaževičienė.

Pasak ministerijos atstovės, tvarkaraščio projektas skelbiamas NEC interneto svetainėje, NEC informacinėje sistemoje KELTAS, todėl visuomenės sveikatos specialistams, psichologams, mokytojams, tėvams yra sudaryta galimybė išsakyti siūlymus ir pastabas dėl egzaminų tvarkaraščio.

Būna kaltas net oras

Apie egzaminų tvarkaraščio svarstymo galimybę pasiteiravome toliau nuo didžiųjų miestų nutolusios Šakių rajono Gelgaudiškio vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojos ugdymui Dianos Baužaitės. „Internete paskelbus preliminarų brandos egzaminų tvarkaraštį, visuomet rengiame bendrą tėvų, abiturientų ir mokytojų susirinkimą, aptariame visus būsimų egzaminų klausimus. Kartu suformuluojame pasiūlymus ir juos pateikiame rengėjams. Tiesa, į mūsų siūlymus ne visada atsižvelgiama, tačiau manau, kad tai yra natūralu, nes darbo grupė gauna labai daug pastabų, o iš jų renkamos pačios aktualiausios“, – pasakoja pedagogė. Ji sako, kad tvarkaraščio aptarimui ir siūlymų teikimui jie visada turi 1–2 mėnesius.

Antrą dešimtį pedagogės darbą dirbanti D.Baužaitė sako natūralu, kad mokiniams artėjantys egzaminai kelia jaudulį. Ji pataria tėvams realiai įvertinti vaiko galimybes ir nekelti jam papildomo streso. „Dažnai tėvai, atėjus egzaminų laikui, iš vaiko nori daugiau nei jis gali. Ruošimasis egzaminams yra ilgalaikis, ne vienerių metų darbas, o egzamino dieną vyksta tik to darbo patikrinimo procesas. Abiturientai egzaminams ruošiasi dvejus metus (vienuoliktoje ir dvyliktoje klasėje jie kartoja ankstesnių metų kursą), ir tai nėra naujas dalykas. Egzamino metu tereikia susidoroti su vaiką apėmusiu jauduliu“, – sako pedagogė. D.Baužaitė. Ji prisiminė atvejį, kai pernai abiturientė pati paprašė tą pačią dieną leisti laikyti du skirtingų dalykų egzaminus. Pedagogai bandė ją atkalbėti, bet mokinė buvo labai motyvuota ir sakė, kad tą pačią dieną laikydama du egzaminus ji patirs mažiau streso nei eidama į juos dvi dienas. O kitų vaikų tėvai egzaminų dieną dėl vaiko jaudulio kaltino net netikusį orą…

Negailėkime gero žodžio

Apie vaiko galimybių ir tėvų norų neatitikimą kalbėjo ir su jaunimu dirbanti vilnietė psichologė Giedrė Petrauskienė. „Natūralu, kad vaikams kelia stresą bene pirmieji gyvenime svarbūs egzaminai, nuo kurių rezultatų didele dalimi priklauso ateitis. Vis dėlto didžiausią stresą šioje situacijoje kelia didelių reikalavimų ir menkų galimybių sankirta. Šį neatitikimą kartais dar paryškina mokytojų ir tėvų psichologinis vaiko spaudimas. Paradoksalu, tačiau mažesnių gabumų vaiko tikimybę gerai ar labai gerai išlaikyti egzaminą sumenkina stresas, kurį, kaip minėjau, kelia suaugusieji“, – pastebi psichologė. O, anot jos, Švietimo ir mokslo ministerijos ar kitų institucijų sudarytas egzaminų tvarkaraštis, laikantis tarp tikrų higienos normų, nėra blogas, net jei egzaminus tenka laikyti kasdien.

Psichologė pataria egzaminų keliamą stresą abiturientui tiesiog padėti išgyventi, o tėvams ji pataria realiai įvertinti vaiko gabumus, galimybes, prieš egzaminą jį nuraminti, pavyzdžiui, sakant: „Na, jei nepasisektų, galėsi rinktis kitą specialybę, kuri nė kiek ne prastesnė“. Apskritai vaikus turėtume mokyti pozityvumo, ir ne tik prieš egzaminą. Dažniau su jais bendraukime, priminkime, kaip svarbu planuoti savo laiką, egzaminams ruoštis iš anksto, o ne paskutinę dieną ar naktį, mokykime pozityviai vertinti savo situaciją, nemenkinti savęs ir, svarbiausia, reikalaukime iš jų pagal galimybes. G.Petrauskienė primena, kad vėliau jaunuoliai, tapę studentais, išmoksta geriau pasiruošti egzaminams, tarsi pripranta prie žinių patikros, ir jie nebekelia tokio didelio streso.

Ketina atsižvelgti į siūlymus

Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai patikino, kad, rengdami kitų metų įskaitų, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraštį, pagal objektyvias galimybes atsižvelgs į šiais metais Sveikatos apsaugos ministerijos siūlymus egzaminų datas išdėstyti kiek galima proporcingiau.

Taip pat jie primena, kad abiturientas, kuriam brandos egzaminai sutampa tris dienas iš eilės, gali vieną egzaminą, paprastai antrąjį, nusikelti į pakartotinę sesiją. „Egzaminų tvarkaraštis yra sudaromas atsižvelgiant į daugiametę egzaminų pasirinkimų patirtį, ir minėti sutapimai, kai supuola laikyti tris egzaminus tris dienas iš eilės, yra reti“, – sakė Švietimo ir mokslo ministerijos atstovė L.Graželienė.

 

 
Dangė Kybartaitė