+1
-0
+1

Gruodžio 6-7 d. Vilniuje vyksta tarptautinė konferencija „Modernūs požiūriai į patyčių ir smurto prevenciją mokyklose“, kurioje pirmą kartą valstybiniu lygiu, dalyvaujant daug tarptautinių ekspertų, gvildenama patyčių ir smurto problema mokyklose.

Konferencijoje pristatyta „Olvėjaus patyčių prevencijos programa“. Šios programos autorius Bergeno universiteto psichologijos profesorius Dan Olvėjus ir jo kolegos išsamiai išnagrinėjo 2001m. Norvegijoje pradėtą įgyvendinti prevencijos programą, kurioje dalyvauja 500 Norvegijos mokyklų. Šią programą įgyvendinti valstybiniu lygiu pasiryžusi ir Lietuva.

Sveikinimo kalboje Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus išreiškė viltį, kad ši programa turėtų tapti prieinama visiems Lietuvos vaikams. Prezidento nuomone, atlikti šį milžinišką darbą įmanoma tik suvienijus valstybės institucijų ir nevyriausybinio sektoriaus pastangas, remiantis abipusio pasitikėjimo ir konstruktyvaus bendradarbiavimo principais.

VU docentas, JT Vaiko teisių komiteto ekspertas Dainius Pūras pabrėžė, kad mūsų šalies problema yra ne žmonėse, o problema yra santykiuose tarp žmonių bei sutrikę tarpusavio ryšiai. Tą iliustruoja ir statistiniai duomenys: 2006m. – 5300 žmonių mirė dėl išorinių mirties priežasčių. Visuomenės psichikos sveikatos problemos kelia didelį iššūkį, jį turime priimti, pabrėždami stiprybes, ieškodami išteklių ir resursų šeimose ir bendruomenėse. Pilietiškumas – geriausias vaistas nuo visų šitų ydų, – kalbėjo D. Pūras.

Konferencijoje LR Švietimo ir mokslo ministrė R. Žakaitienė pristatys smurto prevencijos programą mokyklose, apie Lietuvos jaunimo psichikos sveikatą kalbės Valstybinio psichikos sveikatos centro direktorė O. Davidonienė, Vaikų linijos vadovas R. Povilaitis nagrinės Vaikų linijos patirtį.

Užsienio šalių ekspertai ne tik skaitys pranešimus, bet ir ves seminarus, dalinsis savo šalių patirtimi, kuri remiasi mokslininkų patvirtintais efektyviais patyčių ir smurto prevencijos metodais. Taip pat bus pristatytas 2007 metų sausio 1 dieną pradėtas įgyvendinti naujas, Europos Komisijos finansuojamas projektas CAMHEE („Vaikų ir paauglių psichikos sveikata Europos Sąjungoje po plėtros: efektyvios politikos ir praktikų sukūrimas”), kuriam vadovauja SAM Valstybinis psichikos sveikatos centras. Projekte dalyvauja šios Europos Sąjungos šalys – Austrija, Belgija, Bulgarija, Graikija, Ispanija, Jungtinė Karalystė, Latvija, Lenkija, Lietuva, Norvegija, Slovėnija, Suomija, Vengrija, Vokietija.

Konferenciją organizuoja Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, LR ŠMM, VU, paramos vaikams centras, vaikų linija, Nacionalinis Švietimo Forumas, valstybinis psichikos sveikatos centras, Globali iniciatyva psichiatrijoje, Lietuvos psichologų sąjunga, Gintaro Steponavičiaus paramos fondas, Lietuvos telefoninių psichologinės pagalbos tarnybų asociacija.

Konferenciją remia LR ŠMM, LR SAM, Daphne, Nordea, Norvegijos ambasada, Nyderlandų karalystės ambasada, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras bei EK Visuomenės sveikatos programa.

Programos įgyvendinimui mokyklose pagal parengtą modelį LR Seimas numatęs skirti dideles lėšas.

Janina Utkuvienė
Valstybinio psichikos sveikatos centro
Informacijos ir ryšių skyriaus vedėja
Tel. 267 03 32
janina@vpsc.lt

www.vpsc.lt