Lietuvoje atliekamas ikimokyklinio amžiaus vaikų sužalojimų namuose paplitimo ir priežasčių tyrimas

Sveikatos
mokymo ir ligų prevencijos centras kartu su Vilniaus universiteto Medicinos
fakulteto Visuomenės sveikatos institutu Sveikatos apsaugos ministerijos pavedimu
įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu
patvirtinto Vaikų sveikatos metų sveikatos stiprinimo priemonių plano priemonę
„Atlikti ikimokyklinio amžiaus vaikų sužalojimų namuose paplitimo ir priežasčių
tyrimą Lietuvoje“.

Tyrimas
atliekamas siekiant įvertinti ikimokyklinio amžiaus vaikų (0–6 m. imtinai)
sužalojimų namuose paplitimą Lietuvoje. Tyrime dalyvauja 23 savivaldybių
visuomenės sveikatos biurai, tyrimo apklausos laikotarpiu vykdę ikimokyklinio
amžiaus vaikų sveikatos priežiūrą ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Respondentais
pasirinkti ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvai/globėjai. Specialiai šiam tyrimui
parengtus klausimynus užpildyti paprašė savivaldybių visuomenės sveikatos biurų
specialistai, vykdantys vaikų sveikatos priežiūrą ikimokyklinio ugdymo įstaigose.
Savivaldybių visuomenės sveikatos biurams buvo išsiųsta 2090 tyrimo anketų,
proporcingai jas padalinus pagal savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio (0–6 m. imtinai) amžiaus
vaikų skaičių.  Užpildyta 85,2 proc.
pateiktų anketų. Tyrimo analizei atrinktos 1505 tyrimo kriterijus atitinkančios
anketos.

Atliktos
apklausos preliminariais duomenimis, sužalojimus namuose patyrė net 64,6 proc. respondentų
vaikų. Statistiškai reikšmingai sužalojimus dažniau patyrė berniukai nei
mergaitės. Panašus sužalojimus patyrusiųjų skaičius buvo tiek mieste, tiek
kaime, statistiškai reikšmingų skirtumų nenustatyta.

Dažniausias
nurodytas ikimokyklinukų patirtas sužalojimas buvo kritimas, antras pagal
dažnumą – įsipjovimas/įsidūrimas, trečioje vietoje atsidūrė
nudegimas/nusiplikinimas, ketvirtas pagal dažnumą buvo užspringimas/dusimas. Mažesnę
dalį sužalojimų struktūroje sudarė naminių gyvūnų sužalojimai, kaulo lūžiai ir
skendimai/įkritimai į vandenį. Rečiausi sužalojimai buvo apsinuodijimas ir
elektros trauma. Tėvai paminėjo ir keletą kitų sužalojimų: atsitrenkimas,
nubrozdinimai/mėlynės, vabzdžių įkandimai, apsinuodijimai kambariniais
augalais, piršto prisivėrimai, svetimkūniai akyse, ausyse, kvėpavimo takuose,
raiščių patempimas, veido prasikirtimai, smegenų sutrenkimas, kosmetikos
produktų ar higienos priemonių prarijimas arba patekimas į akis. Kritimus
dažniausiai vaikai patyrė kieme/žaidimų aikštelėje ir kambaryje, įsipjovimo/įsidūrimo
atvejai dažniausi įvyko virtuvėje ir kieme/žaidimų aikštelėje, o nudegimai/nusiplikymai
daugiausia virtuvėje.

Tyrimas
atskleidė įdomų faktą, kad įvykio metu dažniausiai vaikai buvo prižiūrimi
suaugusiųjų. Tai leidžia daryti keletą prielaidų: arba tėvų priežiūra yra
netinkama, arba vien tik priežiūros nepakanka norint išvengti vaikų sužalojimų
namuose.

Tyrimo
metu, siekiant įvertinti sužalojimų sunkumą, tėvų buvo klausiama, ar įvykus
įvykiui prireikė gydytojo pagalbos ir ar teko praleisti bent vieną naktį
ligoninėje. Nustatyta, kad nemaža dalis įvykusių sužalojimų buvo gana sunkūs ir
prireikė medicininių intervencijų, o tai reiškia, kad šie sužalojimai kelia tam
tikrą finansinę naštą Lietuvos sveikatos priežiūros sistemai.

Vienas
iš tyrimo uždavinių buvo išaiškinti, dėl kokių priežasčių įvyksta ikimokyklinukų
sužalojimai namuose. Šiuo tikslu buvo vertinamas tėvų dėmesys vaikų saugai
namuose. Nustatyta, kad daugiau nei 70 proc. tėvų/globėjų, auginančių
ikimokyklinio amžiaus vaikus, nėra įmontavę namuose langų atidarymo ribotuvų,
56 proc. nenaudoja kitokių langų atidarymą ribojančių priemonių, daugiau nei
pusės respondentų namų elektros lizdai nėra izoliuoti, daugiau nei 60 proc.
vaikų važinėdami dviračiu nedėvi šalmo ir daugiau nei 56 proc. vaikų tėvai
leidžia žaisti su gyvūnais be suaugusiojo priežiūros. Tėvų taip pat buvo
klausiama apie informacijos poreikį. Nustatyta, kad daugiau nei 44 proc. tėvų
nori gauti daugiau informacijos apie vaiko saugą ir sužalojimų prevenciją.

Šiuo
metu informacijos apie Lietuvos ikimokyklinukų sužalojimus namuose nėra daug.
Atlikus galutinę tyrimo analizę bus galima įvertinti problemos mastą,
dažniausiai nutinkančių sužalojimų pobūdį, vietą ir sunkumą, įvertinti tėvų dėmesį
vaikų saugai namuose. Ši informacija bus naudinga tėvams/globėjams ir
specialistams, vykdantiems ikimokyklinukų sužalojimų prevenciją. Galutinė
tyrimo analizė ir detalūs tyrimo rezultatai bus pateikti Sveikatos mokymo ir
ligų prevencijos centro tinklalapyje 2015 m. I ketvirtyje.

Dėkojame
Kauno, Šakių, Šilutės, Rokiškio, Kėdainių, Mažeikių, Klaipėdos, Telšių,
Plungės, Utenos, Radviliškio, Ukmergės, Panevėžio, Pasvalio, Kaišiadorių,
Raseinių, Prienų, Kelmės, Alytaus, Pakruojo, Varėnos, Švenčionių ir Lazdijų
rajonų visuomenės sveikatos biurams už pagalbą vykdant tėvų/globėjų apklausą.

Norint
gauti daugiau informacijos apie tyrimo eigą, maloniai prašome kreiptis telefonu
85 247 7342 arba el. paštu justina.racaite@smlpc.lt.

Sveikatos
mokymo ir ligų prevencijos centro Neinfekcinių ligų profilaktikos skyriaus
visuomenės sveikatos administratorė Justina Račaitė