Cukriniu diabetu sergančių žmonių skaičiaus ir išlaidų ligos komplikacijų gydymui drastiškas augimas kelia nerimą viso pasaulio gyventojams. Šiuo metu pasaulyje žinoma, kad diabetu serga apie 246 mln gyventojų ir daugiau nei 50% sergančių žmonių liga yra nediagnozuota. Prognozuojama, kad 2025 m. diabetu sirgs per 380 mln. žmonių. Lietuvoje 2006 m. įregistruota beveik 60 tūkst. šia liga sergančiųjų (apie 1,7% gyventojų).

Tarptautinei diabeto federacijai pavyko įtikinti Europos Sąjungos institucijas ir Jungtines Tautas, kad būtina imtis skubių priemonių diabeto plitimo epidemijai stabdyti. 2006 m. balandžio 19 d. Europas Parlamentas priėmė Deklaraciją (Written Declaration on Diabetes), o gruodžio 20 d. Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja pripažino, kad diabetas yra lėtinė, sunki ir brangiai kainuojanti liga, sukelianti sunkias komplikacijas, kurios daro įvairią žalą žmonėms, valstybėms narėms ir visam pasauliui, yra grėsmingas iššūkis, trukdantis įgyvendinti tarptautinius tikslus ir priėmė rezoliuciją (61/225 World Diabetes Day), kuria ragina valstybes nares aktyvinti nacionalinę diabeto prevencijos, gydymo ir priežiūros politiką, nuosekliai tobulinti sveikatos priežiūros sistemą, atsižvelgiant į susitartus tarptautinius, taigi ir Tūkstantmečio plėtros, tikslus.

Malonu pažymėti, kad LR sveikatos apsaugos ministerija atsižvelgė į šį kvietimą ir buvo parengta Cukrinio diabeto kontrolės 2006–2007 metų programa. Jos pagrindinis tikslas yra vykdyti cukrinio diabeto profilaktiką, gerinti savalaikį II tipo diabeto diagnozavimą. Šiai progamai 2007 m. skirta 900 tūkst. Lt.

Džiaugiamės, kad LR sveikatos apsaugos ministerija, vadovaujama ministro Rimvydo Turčinsko, maloniai bendradarbiauja su Lietuvos diabeto asociacija kaip lygiaverčiu partneriu, atsižvelgia į pacientams atstovaujančios organizacijos siūlymus.

Atsižvelgta ir dėl lėšų Cukrinio diabeto kontrolės 2006–2007 metų programos paskirstymo. 2007 m. aktyviai ankstyvų (iki komplikacijų) cukrinio diabeto formų diagnostikai skirta 450 tūkst. Lt. Tyrimų rezultatai įrodo, kad beveik trečdaliui tikrintų žmonių vystosi komplikacijos. Net 4,7% nustatytas diabetas, 10,6% – gliukozės tolerancijos sutrikimas ir 12% – sutrikusi glikemija nevalgius. Šiems žmonėms užkirstas kelias sveikatos blogėjimui.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V–562 „Dėl lėšų, skirtų cukrinio diabeto kontrolės 2006–2007 metų programos priemonėms įgyvendinti, 2007 metais Lietuvos diabeto asociacija gavo 100 tūkst. Lt visuomenės švietimui apie CD rizikos veiksnius, ankstyvos diagnostikos galimybę, sveikos gyvensenos skatinimą ir sergančiųjų CD mokymo stovyklų organizavimui.

Lietuvos diabeto asociacija kartu su kitais rėmėjais išleido du numerius ,,Diabeto” laikraščio (Nr.3.55 ir Nr.4.56, 36 p. apimties, po 10 tūkst. egz.) ir sveikatos pasą ,,Diabetas” 10 tūkst. egz. tiražu. Lietuvos diabeto asociacija pastoviai palaiko ryšius su Lietuvos apskričių gydytojo tarnybomis, savivaldybėmis bei gydymo įstaigomis, kurios už skirtas diabeto programos lėšas atlieka aktyvią ankstyvų (iki komplikacijų) cukrinio diabeto formų diagnostiką. Leidiniai išplatinti šiose gydymo įstaigose, įvairiuose susitikimuose su visuomene, seminaruose, konferencijose, rajonų diabeto klubuose bei valdžios institucijose (LR Seime, SAM, VLK, savivaldybėse ir kt.), Lietuvos diabeto asociacijoje.

Lietuvos diabeto asociacija kartu su kitais rėmėjais organizavo 5 diabeto mokymo stovyklas vaikams ir jaunuoliams Lietuvoje, 5 LDA atstovai dalyvavo Latvijos vaikų ir paauglių diabeto asociacijos organizuotoje stovykloje ir 4 diabeto mokymo stovyklas suaugusiems žmonėms, kuriose dalyvavo 300 žmonių (iš jų 143 vaikai ir jaunuoliai). Mokymo stovyklose buvo atlikta anketinė apklausa. Jos duomenys rodo, kad žmonėms trūksta žinių ir liga kontroliuojama blogai beveik 30% vaikų ir tiek pat suaugusių žmonių (HbA1c 7 – 8%), o labai blogai beveik 60% vaikų ir daugiau negu 20% suaugusiųjų (HbA1c >8%).

Lietuvos diabeto asociacija teikia visokeriopą informaciją Lietuvos gyventojams būstinėje Vilniuje, Gedimino pr. 28/2 – 404 kab., tel. 2620785, el. p. info@dia.lt bei www.dia.lt .

Išvada: Būtinas cukrinio diabeto ir jo komplikacijų prevencijos tęstinumas – aktyvi ankstyvų (iki komplikacijų) cukrinio diabeto formų diagnostika, nuolatinis visuomenės švietimas, ligonių ir specialistų mokymas.

Džiugu, kad LR sveikatos apsaugos ministerija, iš atliktų tyrimų rezultatų matydama iš tikrųjų grėsmingą ligos plitimą, jau sudarė darbo grupę Cukrinio diabeto kontrolės 2008–2010 metų programai rengti.

Tikiuosi, kad artimiausiu metu bus parengta bei įgyvendinama ilgalaikė Nacionalinė kompleksinė cukrinio diabeto prevencijos, gydymo ir kontrolės programa.

Manau, kad sutelktomis visų partnerių, besirūpinančių diabetu sergančių žmonių sveikata, pastangomis padėsime Lietuvos gyventojams išlikti darbingiems ir gyventi kybišką gyvenimą.

Lietuvos diabeto asociacijos
prezidentė Vida Augustinienė

mob. 8 652 11555
www.dia.lt