Baigiantis maudymosi sezonui Sveikatos apsaugos ministerijos Higienos institutas pateikia apibendrintus šių metų rugpjūčio mėnesio antros pusės Lietuvos maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatus.

Rugpjūčio 20 dieną atlikto tyrimo duomenimis, Šiaulių miesto Rėkyvos ežero maudyklos vandenyje buvo aptikta salmonelių bakterijų. Maudytis šiame ežere buvo nerekomenduojama. Pakartotinai atlikus šio ežero maudyklos vandens tyrimus minėtų bakterijų nerasta.

Utenos rajono Utenos užtvankos, Tauragno ežero, Zarasų rajono Zaraso ežero maudyklų vandenyje fenoliai nežymiai viršijo leistiną normą.
Visų Šiaulių ir Utenos apskričių bei Vilniaus miestui priklausančių paplūdimių maudyklų vanduo neatitiko vieno iš fizikinių-cheminių rodiklių t.y. skaidrumo vertės reikalavimų.

Pajūrio ir kitų tirtų Lietuvos maudyklų vandens kokybė buvo gera ir atitiko visus Lietuvos higienos normos keliamus mikrobiologinius bei fizikinius-cheminius reikalavimus.

Iki šiol negauti maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatų duomenys iš Kauno, Marijampolės, Panevėžio, Tauragės apskričių bei Vilniaus apskrities Trakų, Švenčionių, Širvintų rajonų savivaldybių.

Vadovaujantis Lietuvos higienos norma “Paplūdimiai ir jų maudyklos”, maudymosi sezonas trunka iki rugsėjo mėnesio 15 dienos. Paskutiniai vandens mėginiai respublikos maudyklų vandens kokybės įvertinimui bus paimti rugsėjo mėnesio pirmoje pusėje.

Šie duomenys pateikti vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą “Maudyklų vandens kokybės stebėsenos 2006-2008 metų programą”. Pagal apibendrintus duomenis Higienos institutas rengia kasmetinę ataskaitą Europos Komisijai.

Daugiau informacijos:
Higienos instituto Ekspertizės skyrius
Didžioji g. 22, 01128 Vilnius
Tel. (85) 212 3913