Lietuvoje vis dar išlieka labai aukštas savižudybių skaičius (2005 m. 100 000 gyventojų teko 38,6 savižudybės). Siekiant jį sumažinti ir suteikti kuo efektyvesnę pagalbą apie savižudybę galvojantiems žmonėms Jaunimo psichologinės paramos centras kartu su Vilniaus miesto savivaldybe įgyvendina mokymo programą policijos pareigūnams, Greitosios medicinos pagalbos stoties, Bendrosios pagalbos telefono „112” ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojams. Mokymų metu suteikiamos reikalingiausios praktinės ir teorinės žinios apie savižudybes ir jų prevenciją, formuojamos tinkamos nuostatos į savižudybių problemą.

„Vis dažniau girdime apie atvejus, kai policijos pareigūnams ar Greitosios medicinos pagalbos stoties darbuotojams tenka padėti žmonėms išgyvenantiems savižudybės krizę. Tokiose situacijose nepaprastai svarbus minėtų specialistų pasirengimas suteikti tinkamą pagalbą bandančiam nusižudyti žmogui”, – sako JPPC vadovė dr.Kristina Ona Polukordienė.

Šiuo metu Jaunimo psichologinės paramos centras vykdo Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą projektą „Švietimas ir tarpžinybinis bendradarbiavimas vykdant savižudybių ir krizių prevenciją Vilniaus mieste”. Jau surengti trys mokomieji seminarai, juose dalyvavo 35 policijos pareigūnai, medikai bei Bendrosios pagalbos telefono „112” darbuotojai. Lapkričio 29 d. vyks mokomasis seminaras priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojams.

„Šių institucijų darbuotojai tiesiogiai susiduria su žmonėmis krizėje, asmenimis bandančiais žudytis ar po šių bandymų, su nusižudžiusiųjų artimaisiais. Jie gali suteikti žmonėms pirminę paramą bei nukreipti psichikos pagalbos profesionalams”, – aiškina šio projekto koordinatorė psichologė Marija Bagdonienė.

Jaunimo psichologinės paramos centras mokomuosius seminarus pirminės grandies atstovams rengia jau nuo 2000 m. Nuo 2005 m. juos remia Vilniaus miesto savivaldybė. Patirtis patvirtino, kad pirminės grandies specialistų švietimas padeda efektyviau teikti pagalbą aukštos suicidinės rizikos asmenų grupėms. Šios veiklos rezultatus teigiamai vertino ir krizinių paslaugų gavėjai, ir pirminės grandies specialistai dalyvavę mokymuose.