Vasario 22 d. Vilniaus miesto savivaldybėje vyko Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos išplėstinis metinis suvažiavimas, skirtas 2008-siems – Blaivybės metams. Renginyje dalyvavo LR Seimo, Vyriausybės, Nacionalinės sveikatos tarybos, Pasaulio sveikatos organizacijos, Sveikatos apsaugos ministerijos, kitų šalies institucijų ir visuomeninių organizacijų atstovai. Susitikimo metu apžvelgta grėsminga alkoholio vartojimo situacija šalyje, aptarti efektyvūs alkoholio kontrolės būdai ir bendradarbiavimo perspektyvos.

Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija įsteigta 2006 m. Ji vienija daugiau nei 10 organizacijų bei fizinių asmenų, besidominčių sveikos gyvensenos skatinimu. Nacionalinę tabako ir alkoholio kontrolės koalicija (NTAKK) yra reikšmingas šalies sveikatos politiką formuojančių ir įgyvendinančių institucijų bei organizacijų bendradarbiavimo partneris. Koalicijos veiklos tikslas – ne tik šviesti visuomenę apie keliamus nesaikingo alkoholio vartojimo pavojus, bet ir aktyviai dalyvauti formuojant valdžios nuomonę, vykdyti mokslu bei gera praktika pagrįstą tabako bei alkoholio kontrolės politiką. Vienas iš išskirtinių koalicijos bruožų yra reikalavimas koalicijos nariams neturėti jokių ryšių su tabako ir alkoholio pramone.

Koalicijos prezidentas Aurelijus Veryga, kreipdamasis į bendraminčius, suvažiavimą pradėjo europarlamentaro Vytauto Landsbergio žodžiais: „Girtuoklystė – tai atkurtos Lietuvos priešas numeris vienas.“ NTAKK suvažiavime aptarta, kaip užtikrinti patikimos, tikslios ir tinkamos informacijos apie alkoholio vartojimą, gamybą ir prekybą skelbimą, kokias priemones taikyti, siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą nuo alkoholizmo, bei kaip sumažinti nesaikingo alkoholio vartojimo keliamų ligų, nelaimingų atsitikimų, traumų, socialinių problemų skaičių. Sveikatos apsaugos ministerijai padėkota už pastovią teisingą politinę poziciją, ginant mokslu pagrįstas ir visuomenės sveikatos interesus palaikančias alkoholio kontrolės priemones.

Didelio renginio dalyvių dėmesio susilaukė Pasaulio sveikatos organizacijos alkoholio kontrolės strategijos ir politikos pristatymas, LR Seimo uždavinių Blaivybės metams apibendrinimas, tabako ir alkoholio vartojimo pokyčių, pagrindinių pasiekimų ir iššūkių 2008 m. apžvalga. Aptarta, kodėl nevyriausybinėms organizacijoms sunku ginti visuomenės interesą. Pristatytos moksleivių, jaunimo, tėvų iniciatyvos sprendžiant jaunosios kartos žalingų įpročių problemas.

Renginio dalyviai vieningai pritarė NTAKK suvažiavimo rezoliucijai. Joje akcentuojama, kad būtų kokybiškai ir laiku įgyvendinamos visos Vyriausybės patvirtintos Blaivybės metų priemonės, sudarytos realios sąlygos visuomeninėms organizacijoms adekvačiai atstovauti visuomenės interesus. Pažymėta būtinybė plėsti Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos funkcijas. Švietimo ir mokslo ministerijai siūloma pradėti diskusijas dėl privalomojo sveikos gyvensenos ugdymo, kaip atskiro mokomojo dalyko įvedimo.