Nuo šių metų rugsėjo pirmosios įsigalioja sveikatos apsaugos ministro patvirtinta nauja Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarka. Kas joje svarbiausia?

„Itin daug dėmesio skiriama paciento informavimui. Ir poliklinikose, ir ligoninėse pacientui turėtų būti suteikiama aiški informacija apie gydymo įstaigas, atliekančias endoprotezavimo operacijas, ir kiek šios paslaugos tenka laukti kiekvienoje iš jų. Gydymo įstaigos įpareigotos patvirtinti informacijos teikimo tvarką pacientams. Vienas iš būdų – šių paslaugų laukimo eiles skelbti pacientams matomose vietose, be to, gydytojas ortopedas traumatologas per konsultaciją pacientui turi įteikti rašytines atmintines (tokia informacija yra VLK prie SAM interneto svetainėje)“, – pabrėžė Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos priežiūros organizavimo skyriaus vedėjas Kęstutis Runkelė.

Į VLK sudarytą eilę įrašytiems pacientams endoprotezavimo operacijų ligoninėse tenka laukti nevienodai. Skausmus kenčiantiems ligoniams svarbi kiekviena diena, tad jie, matydami, kuriose ligoninėse eilės mažesnės, turės galimybę pasirinkti greičiau šią paslaugą suteiksiančią įstaigą. Beje, iš 19 ligoninių, atliekančių tokias operacijas, dabar trumpiausiai klubo bei kelio sąnario endoprotezavimo reikia laukti Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Centro filiale bei Kauno Raudonojo Kryžiaus klinikinėje ligoninėje.

Norinčiųjų gauti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis perkamą endoprotezą ar kompensaciją už jį prašymai, kaip ir anksčiau, priimami Valstybinėje ligonių kasoje prie SAM (siųsti adresu Kalvarijų g. 147, Vilnius). Užpildyti prašymą turėtų padėti gydymo įstaigų darbuotojai, prie jo būtina pridėti gydytojo ortopedo traumatologo konsultacijos išvadą. Tikėtina, jog daugiau tvarkos rasis ir dėl naujos nuostatos, jog į VLK eilę įrašyti pacientai tik kartą galės atidėti operaciją, o jeigu dar kartą norės keisti operacijos datą, teks registruotis į tą eilę iš naujo. Pastebėta, kad beveik trečdalis pacientų, kuriems yra paskirtas sąnario endoprotezas, dėl vienokių ar kitokių priežasčių atideda operaciją. Nors tokie nepanaudoti endoprotezai iškart yra paskiriami kitiems pacientams iš eilės ir nuostolių nepatiriama, tačiau suplanavusioms savo darbą įstaigoms rūpesčių padaugėja. „Štai neseniai gavome Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Centro filialo raštą, kad iš 100 pacientų, registruotų klubo sąnario endoprotezavimui, operuotis panoro tik 28, iš 99 laukiančių kelio sąnario operacijos irgi kreipėsi tik 28. Kiti neatvyksta arba pradeda tartis, kad operacija būtų atidėta daugiau nei 3 mėnesiams“, – sakė K. Runkelė.

Naujoji sveikatos apsaugos ministro patvirtinta tvarka labiau akcentuoja terminus, kurių privalo paisyti pacientai. Jei asmuo, kuriam buvo paskirtas sąnario endoprotezas, eilės tvarka nesutinka operuotis sveikatos priežiūros įstaigos nustatytu laiku ir nori atidėti operaciją vėliau, jis per 30 dienų nuo pranešimo gavimo turi pateikti arba atsiųsti gydymo įstaigai prašymą dėl operacijos termino atidėjimo. Šie pacientai įgyja teisę ilgesniam laikui – iki 5 metų atidėti operacijos terminą. Pacientai, kurie nustatytu laiku nesikreipė į gydymo įstaigą arba neatvyko į operaciją suderintu laiku, taip pat gali vieną kartą pasinaudoti galimybe atstatyti savo eilę pirminio VLK prašymo data, tik jiems operacijos atidėjimo terminas trumpesnis – galioja 2 metus. Dėl operacijos atidėjimo pacientas pirmiausiai turi kreiptis į gydymo įstaigą, kurioje planuojama atlikti operaciją, o paskui, kai apsispręs operuotis, – į VLK.

Beje, savo lėšomis įsigiję sąnario endoprotezą ir norintys gauti jo įsigijimo išlaidų kompensaciją turėtų ne vėliau kaip per 90 dienų po operacijos pateikti prašymą Valstybinei ligonių kasai. Dar vienas svarbus dalykas: visiems pacientams, kuriems buvo atlikta endoprotezavimo operacija, gydymo įstaigos turi išduoti siuntimą reabilitacijai. Tinkamas pacientų reabilitavimas padeda sugrąžinti judėjimo funkcijas, darbingumą, gyvenimo kokybę.

Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarka bei informacija, kiek kurioje ligoninėje tenka laukti endoprotezavimo operacijų, skelbiama Valstybinės ligonių kasos prie SAM interneto svetainės (www.vlk.lt) skyriuje „Sąnarių endoprotezavimas“. Be to, kiekvieną darbo dieną informacija teikiama ir VLK telefonu (85) 236 41 33 – nuo 14 iki 16 valandos (penktadieniais – iki 15.45 val.).

Valstybinės ligonių kasos prie SAM
Ryšių su visuomene skyrius
www.vlk.lt