+5
-2
+3
Odontologų pacientai, kuriems dantys protezuojami nemokamai, nebebus verčiami šios paslaugos laukti metų metus. Apie tai – pokalbis su Kauno teritorinės ligonių kasos direktoriaus pavaduotoju Regimantu Andriūnu.
– Kuo rengiamasi pradžiuginti žmones, negalinčius susimokėti už odontologijos paslaugas?
Suaugusiems asmenims, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, už odontologijos paslaugas mokėti nereikia, jei jie dantis gydosi gydymo įstaigoje, prie kurios yra prisirašę. Mokėti reikia tik už plombavimo medžiagas. Tačiau asmenims, turintiems teisę į dantų protezavimą, kompensuojamą iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, yra naujienų. Teikiant šias paslaugas pradėtas taikyti principas "Pinigai paskui ligonį".
Pagal naują, jau įsigaliojusią tvarką dantų protezavimo išlaidos kompensuojamos pacientui, pasirinkusiam bet kurią dantų protezavimo paslaugas teikiančią įstaigą. Taigi nuo šiol dantų protezavimo paslaugos finansuojamos panašiai kaip ir implantuojant sąnarių protezus. Nenorintieji laukti, kol ateis jų eilė, ir galintys už paslaugas susimokėti patys, gali pasirinkti bet kurią dantų protezavimo paslaugas teikiančią įstaigą. Ji gali būti net ir ne Lietuvoje, o bet kurioje kitoje Europos Sąjungos šalyje. Susimokėjusieji už paslaugą, nemokamo protezavimo laikui atėjus, nustatyta tvarka pateikę teritorinei ligonių kasai sąskaitą, gaus kompensaciją.
– Ar ji padengs visas išlaidas?
– Numatyti kompensacijos dydžiai iki 1300 ir 4000 balų. Šiuo metu balo vertė lygi 0,81 lito, todėl už dantų protezavimą bus kompensuojama iki 1053 arba 3240 litų. Pastaroji suma numatyta vaikams ir suaugusiesiems, kuriems būtina taikyti sudėtingesnio gydymo technologijas.
– Kur reikės kreiptis norint gauti šią kompensaciją?
– Pirmiausia keičiasi prašymų dėl dantų protezavimo paslaugų, kompensuojamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, pateikimo vieta. Anksčiau prašymai buvo priimami dantų protezavimo įstaigose, o dabar pageidaujantieji gauti nemokamas dantų protezavimo paslaugas turi kreiptis į pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, prie kurios yra prisirašę, gydytoją odontologą. Nustatęs, kad pacientui reikalingas dantų protezavimas, gydytojas odontologas pateiks jam medicininių dokumentų išvadą.
 Po to asmuo pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigai, prie kurios yra prisirašęs, turės pateikti prašymą įtraukti į laukiančiųjų nemokamo dantų protezavimo sąrašus. Tam būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, teisę gauti dantų protezavimo paslaugas įrodantį dokumentą, gydytojo odontologo išvadą dėl dantų protezavimo reikalingumo.
Gydymo įstaigos asmenų prašymus registruoja ir pateikia teritorinei ligonių kasai. Ji pagal prašymų užpildymo datą įtraukia pacientus į dantų protezavimo paslaugų laukiančių savivaldybės gyventojų sąrašą. Jis yra tęstinis ir sudaromas pagal vienintelį kriterijų – prašymo datą.
– Ar kas nors keisis laukiant eilėje?
– Ne. Kaip ir anksčiau, teritorinės ligonių kasos laukiantiesiems dantų protezavimo siųs pranešimą, kuriame nurodys gyventojo eilės numerį. Vėliau kitu pranešimu praneš apie galimybę gauti dantų protezavimo paslaugas ir gydymo įstaigų, kuriose jis gali pasinaudoti šia paslauga, sąrašą.
Teritorinių ligonių kasų komisija kiekvieną metų ketvirtį, atsižvelgdama į savivaldybės gyventojams tais metais skiriamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšas, spręs, kokiam skaičiui į sąrašą įrašytų asmenų bus skiriama lėšų dantų protezavimo išlaidoms kompensuoti.
– Nuo to priklausys, kaip judės eilė?
– Gavęs pranešimą, kad jau gali protezuotis dantis, asmuo ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pranešimo išsiuntimo datos turi kreiptis į vieną teritorinės ligonių kasos pranešime nurodytų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, su kuriomis kasa yra sudariusi sutartis dėl dantų protezavimo paslaugų teikimo, antraip jis bus išbraukiamas iš sąrašo ir praras teisę gauti dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto.
Asmeniui sunegalavus ar dėl kitų svarbių priežasčių paslaugų teikimas gali būti atidėtas vėlesniam laikui. Tokiu atveju reikia kreiptis į teritorinę ligonių kasą ir pateikti prašymą dėl dantų protezavimo atidėjimo.
– Visa ši praktika buvo taikoma pernai. O jei žmogus, kuriam priklauso nemokamas dantų protezavimas, už jį sumokėjo iš savo kišenės?
– Gavęs teritorinės ligonių kasos pranešimą apie įrašymą į eilę pacientas gali ir nelaukti, kol bus pakviestas protezuoti dantis. Savo lėšomis tai gali padaryti ir anksčiau. Noriu atkreipti dėmesį, kad visi, besirengiantieji protezuotis dantis, pasidomėtų šių paslaugų kainomis ir protezo garantijos trukme.
Labai svarbu, kokios kainos vienoje ar kitoje odontologijos klinikoje. Nuo to priklausys, kiek dantų protezavimo paslaugų bus suteikta už teritorinės ligonių kasos įsipareigojime numatytą kompensuojamąją sumą. Vėliau asmuo galės pateikti teritorinei ligonių kasai prašymą ir kitus reikiamus dokumentus šioms išlaidoms kompensuoti. Pacientų prašymai registruojami, o atėjus paciento eilei bus sumokėta nustatyto dydžio kompensacija. Lėšos pervedamos į nurodytą paciento asmeninę banko sąskaitą. Kreipiantis dėl dantų protezavimo paslaugų būtina išgydyti turimus dantis.

Papildoma informacija
Teisę į dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, turi apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu. Tai asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, nedarbingi arba iš dalies darbingi asmenys ir vaikai iki 18 metų.
 
iMed