Lietuvos pacientų organizacijų atsakymas į 2010 m. liepos 9 d. paskelbtą Sveikatos apsaugos ministro Raimondo Šukio pareiškimą Liepos 9d. internetinis naujienų portalas „Delfi“ publikavo LR Sveikatos apsaugos ministro Raimondo Šukio pasisakymą apie, pasak jo, pastaruoju metu augančią neigiamą tendenciją, kai –cituojame – „vaistų pardavėjai, neetiškai pasinaudodami visuomeninėmis pacientų organizacijomis, kurias, beje, patys finansiškai remia, daro spaudimą valstybinėms institucijoms, kad būtų priimti jų verslui palankūs sprendimai“. Mes, grupė pacientų organizacijų atstovų, manome, kad turime atsakyti į nemotyvuotus ir nepagrįstus kaltinimus, kuriuos tegalime pavadinti negražia ir negarbinga Sveikatos apsaugos ministerijos viešųjų ryšių kampanija, bei dar kartą viešai pakviesti sveikatos politikos formuotojus konstruktyviai bendradarbiauti.   „Formuojasi labai bloga tradicija, kuomet vaistų pardavėjai pasinaudodami įvairiomis, dažniausiai lėtinėmis ligomis, sergančių pacientų organizacijomis kryptingai, už pinigus formuoja neigiamą viešą nuomonę apie Sveikatos apsaugos ministerijos vykdomą vaistų kainų mažinimo politiką ir taip daro spaudimą valstybinėms institucijoms, siekdami ne pacientų gerovės, o dar didesnių pelnų sau. Paprastai viešas akcijas ar spaudos konferencijas rengia ne vaistų pardavėjai, o visuomeninės pacientų organizacijos, kurios „pamiršta“ pasakyti, kad jas pačias finansiškai remia konkretaus vaisto atsiradimu ar išlikimu valstybės kompensuojamųjų vaistinių preparatų sąraše suinteresuoti stambių vaistų gamintojų atstovai“, – pastebi sveikatos apsaugos ministras Raimondas Šukys. Mūsų vadovaujamų aktyvių pacientų organizacijų vardu atsakingai pareiškiame, kad tai – netiesa. Pacientų organizacijų rėmėjai skelbiami viešose internetinėse svetainėse, paramos teikiamos pagal sutartis, lėšų panaudojimas atsispindi finansinėse ataskaitose. Paskutiniu metu visuomeninės pacientų organizacijos vis dažniau viešai kalba apie pacientų, negaunančių jiems gyvybiškai būtino modernaus medikamentinio gydymo, laukiančias grėsmes. Labai apmaudu, kad problemų viešinimas sukelia ne už jas atsakingų valdžios institucijų susirūpinimą ir veiklumą, o pasipiktinimą ir agresiją. Pacientų organizacijos operuoja skaičiais ir faktais, kurie dažnai nėra patogūs lėtai sprendimų ieškantiems valdininkams. Tačiau visuomenininkų pastangos atkreipti valdžios vyrų dėmesį į silpniausios visuomenės grandies – pacientų – problemas, jokiu būdu negali būti traktuojamos kaip, anot ministro, „neigiamos viešos nuomonės apie Sveikatos apsaugos ministerijos vykdomą vaistų kainų mažinimo politiką formavimas už pinigus“ – pacientų organizacijų veikos tikslas – visokeriopa parama ir pagalba jų atstovaujamiems pacientams. Norime atkreipti dėmesį į tai, kad pacientų organizacijos, kaip ir daugelis kitų visuomeninių organizacijų, išgyvena iš žmonių aukų, verslo bei nedidele dalimi valdžios institucijų teikiamos projektinės paramos. Pacientų organizacijos visas gautas lėšas naudoja savo įstatuose griežtai numatytai veiklai vykdyti ir, skirtingai ministro pareiškimams, šios veiklos niekada neįtakojo ir neįtakoja paramos davėjų valia. Visi rėmėjai yra viešinami pacientų organizacijos tinklapiuose. Ministras teigia, kad pacientų organizacijos nebendradarbiauja su gydytojais ir sveikatos apsaugos institucijomis: „kai kurių pacientų interesams atstovaujančios organizacijos užuot kartu su valstybės institucijomis, medikais bendrai siekusios, kad į Lietuvą įvežamų vaistų kainos mažėtų, „užsiima neetišku vaistų gamintojų lobizmu, reikalaudamos konkrečiai ligonių grupei aktualaus, išskirtinio, mechaninio vaistų kompensavimo“. Mūsų vadovaujamų aktyvių pacientų organizacijų vardu atsakingai pareiškiame, kad tai – netiesa. Džiaugiamės galėdami pasakyti, kad geriausi mūsų partneriai yra gydytojai specialistai, puikiai išmanantys savo darbą, žinantys ir palaikantys pacientų lūkesčius. Pacientų organizacijos glaudžiai bendradarbiauja su savo srities gydytojų organizacijomis. Kuriamos bendros veiklos strategijos, kurių tikslas, kaip jau minėjome – pacientų gerovė. Susidariusi padėtis medikams yra taip pat pražūtinga, kaip pacientams, jie atsiduria nedėkingoje ir neetiškoje gyvybės lėmėjo rolėje: gydytojai ribojami įvairiomis kvotomis, reikalavimais mažinti kompensuojamų vaistų skyrimą ligoniams, net jei tai gyvybiškai svarbūs vaistai. Dėl tokios praktikos gydytojai neturi galimybės suteikti net tokį gydymą, koks numatytas ir taip apribotuose gydymo algoritmuose. Jie priversti spręsti, kam skirti visavertį gydymą, o kam taikyti apribojimus. Gaila, kad atskirų profilių visuomeninės medikų specialistų organizacijos ne visada išdrįsta viešai apie tai kalbėti, o išdrįsusios – nesulaukia deramo sveikatos politikų dėmesio bei palaikymo. Pacientų organizacijos visokeriopai stengiasi bendradarbiauti su sveikatos apsaugos institucijomis: teikia bendros veiklos pasiūlymus, projektus, praeitais metais aktyviai dalyvavo Pacientų tarybos prie SAM veikloje, organizuoja konferencijas, diskusijas, kviečia specialistus, rengia parodas ir susitikimus, leidžia būtiną informacinę literatūrą pacientams etc. Jos siekia konstruktyvaus bendradarbiavimo su SAM bei VLK. Tačiau dažnai šis bendradarbiavimas iš valdžios institucijų pusės suvokiamas labai formaliai, atmetamas bet koks pacientų organizacijų dalyvavimas sveikatos politikos formavime, dažnai elgiamasi veidmainiškai, ciniškai bei stagnaciškai – užuot ieškoję išeičių, valdininkai pacientų organizacijas paverčia savo ir verslo struktūrų komplikuotų santykių įkaitėmis. Šį ministro R. Šukio pasisakymą traktuojame kaip negarbingą Lietuvos mokesčių mokėtojų lėšomis apmokamą SAM viešųjų ryšių akciją, nukreiptą prieš teisėtą konstitucinę pacientų organizacijų veiklą Manytume, jog nors ministras poste ir neseniai, prieš darydamas viešus kaltinančius pareiškimus, galėtų susitikti su pacientų organizacijų atstovais, susipažinti ir išklausyti. Deja, tam laiko jis dar nerado. Todėl ministro žiniai pareiškiame: pacientų organizacijos visais savo legaliais ir deklaruotais veiksmais siekia, kad mūsų šalies žmonės tausotų sveikatą, galėtų naudotis visiems vienodai pasiekiama modernia ir savalaike ligų diagnostika, gautų visavertį gydymą, slaugą ir, blogiausiu atveju, – galimybę oriai numirti. Lietuvos pacientų organizacijos atsakingai pareiškia: ·                 netiesa, kad pacientų organizacijos kryptingai, už pinigus, dalyvauja formuojat neigiamą viešą nuomonę apie Sveikatos apsaugos ministerijos vykdomą vaistų kainų mažinimo politiką ir taip daro spaudimą valstybinėms institucijoms, ·                 netiesa, kad skirtingų pacientų organizacijų veikla gali supriešinti skirtingomis ligomis sergančius pacientus, nes veikiame bendrai – siekiame holistinio požiūrio į pacientų poreikius bei jų tenkinimą. Tikimės, kad ministras R. Šukys supras klydęs ir nekorektiškai priekaištavęs pacientų organizacijoms bei įvertins jų svarbą sveikatos politikos formavimui. Mes visada buvome ir esame pasirengę geranoriškai pozityviai diskusijai su Lietuvos sveikatos apsaugos institucijomis. Tikimės, kad žmonės, tiesiogiai atsakingi už pacientų gerovę, pasirinks ne karą, o bendradarbiavimą ir sieks vieno tikslo – geriausios diagnostikos bei gydymo kokybės.   Lietuvos sergančiųjų prostatos vėžiu draugija                       Gediminas Žižys   Onkohematologinių ligonių bendrija ,,Kraujas”                                 Dalia Bielskytė Nacionalinė moterų, sergančių krūties ligomis, organizacijų asociacija                                              Juventa Sartatavičienė Lietuvos Parkinsono ligos draugija                         Vaineta Valeikienė Lietuvos Alzheimerio ligos asociacijos pirmininkė                        Daiva Andriulienė Bechterevo liga sergančiųjų draugija “Judesys                    Martynas Grockis Vilniaus sergančiųjų osteoporoze bendrija                       Danutė Papeikienė Lietuvos artrito asociacijos pirmininkė                               Ona Telyčėnienė