Telšių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija, vykdydama Sveikatos apsaugos ministerijos finansuojamą projektą, organizuoja mokymus vaikams, kurių tėvai serga sunkia psichikos liga. Šiuo metu dirba jau antra 10–12 metų vaikų grupė, kuriai buvo organizuota 13 pamokų. Vaikai sužinojo, kaip įveikti sunkumus, susijusius su tėvų liga, kaip efektyviai bendrauti tarpusavyje. Toliau numatyta mokytis teigiamo savęs vertinimo, gebėjimo pažinti ir priimti savo stipriąsias puses.

Organizuojama ir tėvų grupė, kurią šiuo metu sudaro devynios mamos. Šiuose mokymuose dirbama pagal A. Adlerio 12 pamokų programą, orientuotą į tėvų mokymą siekiant tobulinti tėvų ir vaikų bendradarbiavimą. Pamokose gilinamasi į tėvų išgyvenimus, jų problemas ir sunkumus, kylančius tarp tėvų ir vaikų. Susitikimuose naudojamos anketos ir kitos priemonės, padedančios gauti informacijos apie dalyvius.

Šio projekto veikla siekiama, kad vaikai, paaugliai ir tėvai pajustų, jog yra ne vieni, šeimoje turintys panašaus pobūdžio rūpesčių. Siekiama, kad mokymuose jie gautų žinių apie šeimos nariams priimtinus bendravimo būdus, mokytųsi prisitaikyti prie pokyčių, susijusių su liga, galėtų saugiai išreikšti savo mintis, jausmus, pasidalinti nemaloniais išgyvenimais.

Neretai šeimoje, kurioje vienas iš tėvų serga sunkia psichikos liga, sprendžiant įvairias problemas stokojama lankstumo, kartais vaikų auklėjimas tampa chaotiškas. Kenčia tiek patys sergantieji, tiek jų artimieji. Labiausiai pažeidžiami tampa vaikai, o tėvai patiria stresą ne tik dėl ligos, bet ir dėl problemiškų santykių su vaikais. Nenuspėjamos sergančiųjų reakcijos didina vaiko ir paauglio nerimo lygį, menkina pasitikėjimą savimi, kartais provokuoja net agresyvumą, trikdo socialinę adaptaciją. O tėvai išgyvena įtampą, bejėgiškumo, kaltės, gėdos jausmus.
Sveikatos apsaugos ministerija pagal „Nevyriausybinių organizacijų, dalyvaujančių sveikatinimo veikloje, skatinimo programą“ 2007 m. finansuoja 47 projektus ir skiria jiems 300 tūkst. litų. Nevyriausybinės organizacijos skatinamos dalyvauti formuojant ir įgyvendinant sveikatos politiką, ugdyti visuomenės informuotumą, skleisti informaciją apie sveiką gyvenseną, profilaktines programas.
Daugiau informacijos:

Laima J. Zakarauskienė
Asociacijos pirmininkė
el. paštas: laima.j.zakarauskiene@gmail.com
tel. 8 616 07 640

SAM Ryšių su visuomene skyrius
Tel. (8 5) 266 14 31
agne.marudinaite@sam.lt
www.sam.lt