Gegužės 31 d. visame pasaulyje minima Pasaulinė diena be tabako. Šių metų tema – ypač „aštri“ – tabako pramonės trukdžiai. 

 

Pasaulinės dienos be tabako kampanija sutelks dėmesį į būtinybę atskleisti ir kovoti su vis agresyvesniais ir kartais tiesiog begėdiškais tabako pramonės bandymais pakenkti Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos nuostatų įgyvendinimui ir atkreipti visuomenės dėmesį į rimtą pavojų, kurį ši tabako pramonės veikla kelia visuomenės sveikatai.

Tabako vartojimas yra viena iš pagrindinių išvengiamos mirties priežasčių. Globali tabako epidemija kiekvienais metais nužudo beveik 6 milijonus žmonių, iš kurių daugiau nei 600 tūkst. yra pasyviojo rūkymo aukos. Jei nebus mėginama šį reiškinį sustabdyti, 2030 m. mirčių skaičius išaugs iki 8 milijonų, iš jų 80 proc. bus mažiau ekonomiškai išsivysčiusių šalių gyventojai.

Tabako pramonės trukdžiai yra nuolatinė grėsmė tabako kontrolės srityje. Stiprėjant kovai su tabaku, kai vis daugiau šalių pritaria Tarptautinės tabako kontrolės pagrindų konvencijos įsipareigojimams ir imasi jų įgyvendinimo, tabako pramonės pastangos pakenkti sutarčiai tampa vis aktyvesnės ir išradingesnės.

Tabako pramonė istoriškai naudojo ir toliau naudoja įvairią taktiką, bandydama daryti įtaką tabako kontrolės politikai:

  • Užsiima filantropine veikla ir visame pasaulyje didelėmis pinigų sumomis finansuoja socialines programas, kuriomis stengiasi susikurti teigiamą įvaizdį visuomenėje prisidengdama įmonių socialine atsakomybe (įskaitant jaunimo rūkymo prevencijos programas).
  • Remdamasi netiksliais ir įrodymais nepagrįstais argumentais daro įtaką visuomenės sveikatos politikai ir teisėkūrai.
  • Imasi bylinėjimosi, pavyzdžiui, kelia bylas šalims, įteisinusioms tabako pakuočių ženklinimą vaizdiniais įspėjimais apie pavojų sveikatai.
  • Naudoja savo ekonominę galią, lobizmą ir rinkodarą bei manipuliacijas žiniasklaida bandydama diskredituoti mokslinius tyrimus.
  • Finansuoja mokslininkus ir tyrinėtojus. Neseniai publikuoti „British Medical Journal“ tyrimo rezultatai parodė, kad 39 proc. iš 90 universitetų ir 16 medicinos fakultetų gavo tabako pramonės dotacijas. Keturios iš 16 medicinos mokyklų gavo stipendijas moksliniams tyrimams.

Tabako kontrolės pagrindų konvencijos preambulėje teigiama: „Šios konvencijos šalys… Pripažįsta, kad būtina budriai stebėti tabako pramonės ketinimus pakirsti ar susilpninti tabako kontrolę ir turėti informaciją apie tabako pramonės veiklą, kuri kenkia tabako kontrolės įgyvendinimui“. Konvencijos 5 straipsnio 3 punktas numato, kad konvenciją įgyvendinančios šalys, „nustatydamos ir įgyvendindamos savo sveikatos politikos kryptis, susijusias su tabako kontrole, pagal savo nacionalinę teisę stengiasi apsaugoti jas nuo komercinių ir kitų tabako pramonės interesų“.

2012 m. Pasaulinė diena be tabako skirta įspėti politikus ir visą visuomenę apie tabako pramonės nusikalstamus ir žalingus veiksmus. Pasaulio sveikatos organizacija ragina šalis kovoti su tabako pramonės trukdžiais siekiant suvaldyti tabako vartojimo pasaulinę epidemiją.

Lietuvos sveikata