Šiandien, vasario 21 d., 16 val. Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras Rimvydas Turčinskas ir Turto banko valdybos pirmininkas Jonas Budrevičius pasirašė susitarimą dėl ministerijai priklausančio valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo. Pagal šį susitarimą planuojama pastatyti Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų (VUL SK) akušerijos ir chirurgijos korpusą.

Susitarimas tarp Sveikatos apsaugos ministerijos ir Turto banko pasirašytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo“. Jame numatytas atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašas, kuriame nurodytas ir Sveikatos apsaugos ministerijai priklausantis nekilnojamas turtas. Iki 2011 m. numatyta pastatyti akušerijos ir chirurgijos korpusą, parduodant tikrųjų poreikių neatitinkančius objektus bei jiems priskirtus valstybinės žemės sklypus.

Pasak ministro R. Turčinsko, tai yra istorinis Lietuvos medicinos įvykis, kai per Turto mainų programą bus statomas pirmasis objektas, pradėsiantis Santariškių miestelio plėtrą. „Svarbu tai, kad čia bus teikiamos paslaugos visos Lietuvos žmonėms“, – teigė R. Turčinskas.

2006 m. sukurta šį procesą reglamentuojanti teisinė bazė, praėjusiais metais patvirtinti poįstatyminiai teisės aktai.

Anot VUL SK generalinio direktoriaus prof. Aleksandro Laucevičiaus, akušerijos ir chirurgijos korpuso statybų idėja kilo dar 2002 metais. „Siekėme, kad Vilniuje, kaip ir kitose Europos sąjungos sostinėse, būtų nors viena gydymo įstaiga, kurioje teikiamos visos paslaugos: nuo gimdančios moters, naujagimių iki sunkiai sergančio žmogaus. Džiugu, kad šiandien, dviems ministrams – R. Turčinskui bei R. Šadžiui – surėmus pečius, ši vizija tapo realybe“, – sakė A.Laucevičius.

Sveikatos apsaugos srityje numatyta įgyvendinti ir kitus reikšmingus nekilnojamojo turto atnaujinimo projektus.

Už valstybės nekilnojamo turto atnaujinimo koordinavimą ir priežiūrą yra atsakinga LR Finansų ministerija, o Turto bankui teisės aktų nustatyta tvarka pavesta vykdyti valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo organizavimą, taip pat nustatyti galimus valstybės turto atnaujinimo būdus – rekonstruojant, įsigyjant arba statant naują nekilnojamąjį turtą.

Pasirašant sususitarimą dėl akušerijos ir chirurgijos korpuso statybų taip pat dalyvavo LR finansų ministras Rimantas Šadžius, VUL SK gen. direktorius prof. Aleksandras Laucevičius ir kiti asmenys prisidėję prie šio projekto įgyvendinimo.