Vilniaus universiteto vaikų ligoninėje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras Rimvydas Turčinskas ir AB Turto banko valdybos pirmininkas Jonas Budrevičius pasirašė susitarimą dėl ministerijai priklausančio valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo. Pagal šį susitarimą planuojama pastatyti naują korpusą Vilniaus universiteto vaikų ligoninei.

Ministras R. Turčinskas pabrėžė, kad Sveikatos apsaugos ministerija skiria didelį dėmesį vaikų sveikatai. „Džiaugiuosi, kad VU vaikų ligoninėje pradedamas įgyvendinti projektas bus naudingas mūsų vaikams. Įgyvendinus šį projektą, naujajame korpuse bus teikiama dar daugiau ir itin kokybiškų paslaugų,“ – sakė minsitras.

Anot J. Budrevičiaus mes aukso turime, bet neįvertiname. Principas aiškus – kuo greičiau turi stovėti naujas vaikų ligoninės korpusas. Tai naujas iššūkis mums, bet šios funkcijos mums įveikiamos. Pirmiausia parduosime buvusios Konsultacijų poliklinikos pastatus ir finansuosime projektavimo darbus.

,,Šis projektas itin svarbus mūsų ligoninei, nes teikiamų paslaugų kiekis nuolat auga”, – sakė doc. dr. Juozas Raistenskis. VU vaikų ligoninėje kasmet gydomi apie 24 tūkst. ir konsultuojami 58 tūkst. vaikų iš visos Lietuvos.

Susitarimas tarp Sveikatos apsaugos ministerijos ir Turto banko pasirašytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo“. Jame numatytas atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašas, kuriame nurodytas ir Sveikatos apsaugos ministerijai priklausantis nekilnojamas turtas. Iki 2011 m. numatyta pastatyti naują ligoninės korpusą, parduodant tikrųjų poreikių neatitinkančius objektus bei jiems priskirtus valstybinės žemės sklypus.

Pagal šį susitarimą VU vaikų ligoninės filialo Vaiko raidos centro (Vytauto g. 15) ir buvusios Konsultacijų poliklinikos (Pušų g. 23/ Kęstučio g. 25) pastatus ir žemę Sveikatos apsaugos ministerija patiki parduoti ir už gautas lėšas pastatyti naują ligoninės korpusą Santariškėse Turto bankui.

Šiuo metu VU vaikų ligoninės Konsultacijų poliklinikos patalpos jau atlaisvintos, o Vaiko raidos centras dirbs senosiose patalpose iki bus pastatytas naujas korpusas Santariškėse.

Už valstybės nekilnojamo turto atnaujinimo koordinavimą ir priežiūrą yra atsakinga LR Finansų ministerija, o AB Turto bankui teisės aktų nustatyta tvarka pavesta vykdyti valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo organizavimą, taip pat nustatyti galimus valstybės turto atnaujinimo būdus – rekonstruojant, įsigyjant arba statant naują nekilnojamąjį turtą.

Naujas ligoninės korpusas bus statomas vietoj netinkamo rekonstruoti, dar 1991 metais pradėto statyti pastato. Pagal Gedimino technikos universiteto specialistų 2003 metais atliktos ekspertizės išvadas – 1994 metais sustabdžius statybas ir dėl lėšų stokos jų nekonservavus, dabar rekonstruoti ekonomiškai netikslinga.

1991 – 1994 metais į naujo korpuso statybą buvo investuota 1 mln. 600 tūkst. Lt (žr. foto, aut. Pavel Lipnevič).

2008 m. kovo 21 d.
Almina Blažienė
Atstovė ryšiams su visuomene
Vilniaus universiteto vaikų ligoninė
Tel.8 612 96 458 , (8 5) 272 0535
almina.blaziene@vuvl.lt