Sveikatos apsaugos ministras Rimvydas Turčinskas patvirtino Farmacijos departamento prie Sveikatos apsaugos ministerijos parengtą įsakymą, kuriuo keičiama iki šiol galiojusi nuostata dėl kaimo vietovėse iki Farmacijos įstatymo įsigaliojimo įsteigtų vaistinių ar jų filialų vadovo kompetencijos.

Pagal ankščiau galiojusią tvarką kaimo vietovių vaistinių ar jų filialų, įsteigtų iki Farmacijos įstatymo įsigaliojimo (2006 m.) vadovais galėjo būti vaistininkai, turintys vaistininko praktikos licenciją, arba farmakotechnikai, šias pareigas ėję iki Farmacijos įstatymo įsigaliojimo. Nauju įsakymu kaimo vietovių vaistinių ar jų filialų, įsteigtų iki Farmacijos įstatymo įsigaliojimo vadovams – farmakotechnikams, ėjusiems šias pareigas iki Farmacijos įstatymo priėmimo, palikta galimybė ir toliau vadovauti farmacinei veiklai. Be to, teisės vadovauti kaimo vietovių vaistinėms ar jų filialams, kuriose vadovo pareigas iki Farmacijos įstatymo įsigaliojimo ėjo farmakotechnikas, suteiktos ne tik vaistininkams, turintiems vaistininko praktikos licenciją, bet ir pastaraisiais metais vaistininko padėjėjo specialybę įgijusiems asmenims.

„Vaistinių vadovais galės būti farmakotechnikai, kurie iki Farmacijos įstatymo įsigaliojimo gavo farmacijos praktikos licenciją, arba asmenys, pradėję farmakotechniko studijas iki šio įstatymo įsigaliojimo ir kurie įgis vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesinę kvalifikaciją po šio įstatymo įsigaliojimo, – akcentuoja Farmacijos departamento direktorius Linas Mažeika. – Tai reikšmingas sprendimas, kad kaimo vietovėse išliktų vaistinės ir būtų užtikrintas gyventojų aprūpinimas reikalingais vaistais.“

Vaistininkas – asmuo, įgijęs vaistininko profesinę kvalifikaciją ir farmacijos magistro kvalifikacinį laipsnį, arba Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka jam prilygintas asmuo.

Vaistininko padėjėjas (farmakotechnikas) – asmuo, įgijęs vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesinę kvalifikaciją, arba Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka jam prilygintas asmuo.

Daugiau informacijos:
Farmacijos departamentas prie SAM
Tel. (8 5) 212 4795
www.sam.lt

SAM Ryšių su visuomene skyrius
Natalja Keturkienė
Tel. (8 5) 266 14 11
natalja.keturkiene@sam.lt
www.sam.lt