Artimiausiu metu turėtų pagerėti kaimo vietovių aprūpinimas vaistais. Rugpjūtį Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė Vyriausybės nutarimo „Dėl gyventojų aprūpinimo vaistiniais preparatais ir medicininės paskirties produktais per kaimo vietovėse esančias pirminės sveikatos priežiūros įstaigas taisyklių patvirtinimo“ projektui. Jame numatyta supaprastinti vaistų pristatymo į kaimo vietovės pirminės sveikatos priežiūros įstaigas tvarką. Kartu leista slaugytojams, prižiūrint vaistininkams, parduoti ar išduoti kaimo gyventojams vaistus.

Naujajame nutarime numatyta, kad atsakingas vaistininkas ne rečiau kaip kartą per mėnesį turės apsilankyti pirminės sveikatos priežiūros įstaigoje, per kurią gyventojai aprūpinami vaistiniais preparatais.
„Vaistininkas kas mėnesį turės patikrinti, kaip pirminės sveikatos priežiūros įstaigos užtikrina gyventojų aprūpinimą vaistais, ar tinkamai juos laiko, ar operatyviai užsakomi vaistai pagal kaimo gyventojų poreikius. Tai leis efektyviau spręsti pacientų aprūpinimo vaistais klausimus“, – sako sveikatos apsaugos ministras Rimvydas Turčinskas.

Nutarimu taip pat supaprastinta vaistų pristatymo tvarka. Dabar vaistinėms bus leidžiama vaistinius preparatus pristatyti ne tik savo transportu, bet ir sudaryti sutartį dėl jų vežimo su trečiaisiais asmenimis.

„Įsigaliojus naujai tvarkai vaistus pagal sutartį į rajonus galės pristatyti ir siuntinių gabenimo bendrovės, kurios atitiks nustatytus reikalavimus. Svarbu, kad medikamentai būtų pristatomi laiku, užtikrinant tinkamas vežimo sąlygas“, – teigia R. Turčinskas.

Projekte neapribotas slaugytojų, prekiaujančių vaistais, atlyginimo dydis
Projektu atsisakyta reglamentuoti PSP įstaigos darbuotojo, kuris atsakingas už vaistų pardavimą, atlyginimo dydį. Pagal iki šiol galiojusią tvarką darbuotojui, su kuriuo sudaryta sutartis, vaistinė turėjo išmokėti atlyginimą, kurio dydis 5 proc. nuo parduotų vaistų ir vaistinės asortimento prekių sumos. Sprendimas neapriboti atlyginimo leis praplėsti PSP įstaigų, per kuriais prekiaujama vaistiniais preparatais, tinklą, nes šiuo metu dalis slaugytojų atsisako dirbti šį darbą dėl per mažo užmokesčio.

Gyventojų aprūpinimą vaistiniais preparatais per PSP įstaigas stebės Farmacijos departamentas prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Informacija apie kaimo PSP įstaigas, per kurias gyventojai aprūpinami vaistiniais preparatais, ir apie kaimo gyventojų prašymus, dėl jų aprūpinimo vaistiniais preparatais, Farmacijos departamentas skelbs savo internetiniame puslapyje www.fd.lt

Daugiau informacijos teirautis: Renata Grikšelytė, Ryšių su visuomene skyriaus vedėja, Sveikatos apsaugos ministerija, tel. (5) 266 14 13, mob. 869853398, e. paštas: renata.grikselyte@sam.lt