Vyriausybė patvirtino Valstybinę traumatizmo profilaktikos 2008–2010 metų programą. Jos tikslas – iki 2010 m. sumažinti traumatizmą, invalidumą ir mirtingumą dėl traumų ir nelaimingų atsitikimų.

Traumatizmo profilaktikos programa vykdoma dviem etapais. Pirmasis etapas buvo 2000-2004 m., antrasis numatytas nuo 2005 m. iki 2010 m. Įgyvendinant Programos pirmąjį etapą (2000–2004 m.), daugiau dėmesio buvo skiriama mirties bei neįgalumo profilaktikai, t. y. jau įvykusių traumų gydymui. Vykdant minėtos programos įgyvendinimo 2006–2007 metų priemonių planą, daugiau dėmesio ir lėšų buvo skirta sveikatos priežiūros įstaigų specialistų mokymui pagal Europos Sąjungos standartus atitinkančias ikistacionarinės ir stacionarinės pagalbos teikimo metodikas. 2008-2010 m. programos įgyvendinimo etape bus išplėsta duomenų apie traumas bazė, padidės specialistų, dirbančių ugdymo įstaigose, kompetencija saugos ir traumų prevencijos klausimais. Daugiau dėmesio bus skiriama visuomenei informuoti apie traumų rizikos veiksnius ir saugos priemones.

Lietuvos gyventojų mirtingumas dėl tyčinių ir netyčinių traumų yra trečioje vietoje mirties priežasčių struktūroje po širdies ir kraujagyslių ligų bei vėžio. Lietuvos sveikatos informacijos centro duomenimis, kasmet dėl traumų ir nelaimingų atsitikimų netenkama daugiau kaip 5 tūkst. gyvybių. Dėl traumų daugiausia miršta jauni žmonės: tarp visų mirusių nuo traumų du trečdalius sudaro darbingo amžiaus žmonės.

Ypač opi vaikų traumų problema. Vaikų dėl traumų žūsta daugiau nei nuo visų kitų priežasčių sudėjus kartu. 1–18 metų vaikų mirtingumas dėl išorinių priežasčių 2005 m. buvo 24,8 100 tūkst. gyventojų, 2006 m. vaikų mirtingumas siekė 24,2. Privalomojo sveikatos draudimo fondo informacinės sistemos SVEIDRA duomenimis, 2006 m. užregistruotos 66 908 vaikų iki 18 metų traumos (93,08/1000 vaikų).

Dėl patirtų traumų Lietuvoje į sveikatos priežiūros įstaigas kasmet kreipiasi apie 400 tūkstančių žmonių (2006 m. stacionaruose gydyti 56 044 suaugusieji ir 13 416 vaikų iki 18 metų). Traumos Lietuvoje yra viena pagrindinių užsitęsusio laikino nedarbingumo priežasčių. Daugiau kaip 2700 žmonių kasmet dėl traumų yra pripažįstami neįgaliaisiais. Traumos sąlygoja tiesiogines ir netiesiogines išlaidas iš valstybės biudžeto, Privalomojo sveikatos draudimo fondo ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų.
Lietuvoje traumų prevencija vykdoma nacionaliniu ir savivaldybių lygiu, įgyvendinant įvairių programų priemones.

2008-05-07
www.lrv.lt