Sveikatos apsaugos ministras Rimvydas Turčinskas patvirtino Valstybinę šeimos sveikatos 2008-2010 m. programą. Šios programos tikslas – gerinti šeimos narių sveikatą, ligų profilaktiką ir ankstyvą diagnostiką, siekti savalaikės, kokybiškos ir prieinamos sveikatos priežiūros visiems šeimos nariams.

Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo šeimos nariams uždavinys – užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir gyvenimo kokybės gerinimą visais žmogaus amžiaus tarpsniais – nuo gimimo iki mirties, o remiantis Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija, ir iki gimimo. Sveikatos priežiūros paslaugos apima visiems šeimos nariams teikiamas asmens sveikatos priežiūros, pirminės psichikos sveikatos priežiūros, odontologijos, taip pat visuomenės sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas. Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia licencijuoti šeimos gydytojai arba vidaus ligų gydytojas, vaikų ligų gydytojas, gydytojas akušeris ginekologas, gydytojas chirurgas kartu. Lietuvos sveikatos informacijos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikia 370 asmens sveikatos priežiūros įstaigų, iš jų – 173 privačios.
Valstybinėje šeimos sveikatos 2008-2010 m. programoje konstatuojama, kad nėščiųjų ir gimdyvių mirtingumas Lietuvoje nuo 1992 m. sumažėjo 5 kartus.
Vis svarbesnė tampa tiksli ir kuo ankstyvesnė genetinių ligų bei įgimtų raidos anomalijų diagnostika. Lietuvoje vykdoma prenatalinė diagnostika (iki gimimo): vaisius tiriamas ultragarsu, įvertinama individuali rizika vaisiui sirgti chromosomine liga, atliekami molekuliniai genetiniai vaisiaus tyrimai. Visi naujagimiai Lietuvoje tikrinami, ar neserga kai kuriomis paveldimomis medžiagų apykaitos ligomis.
Siekiant pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą bei mažinti netolygumus tarp rajonų ir miestų ligoninių, numatyta parengti Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimo Lietuvoje programą. Įgyvendinant šią programą, 2008-2013 m. planuojama sutvarkyti gimdymo skyrių infrastruktūrą, atnaujinti medicinos įrangą, tobulinti personalo teorines ir praktines žinias, kelti kvalifikaciją ir kt.
Valstybinėje šeimos sveikatos 2008-2010 m. programoje taip pat numatytos priemonės, padėsiančios plėsti Naujagimiams palankių ligoninių tinklą, gerinti šeimos psichikos sveikatą, įvertinti paauglių sveikatos priežiūros paslaugų poreikius, supažindinti su reprodukcinės sveikatos teisėmis ir kt.
Tikimasi, kad, įgyvendinus šią programą, pagerės asmens sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų šeimoms teikimas, jų materialinė bazė; sumažės naujagimių ir vaikų ligotumas ir mirtingumas; taps kokybiškesnė paveldimų ir įgimtų raidos anomalijų diagnostika, senyvo amžiaus žmonių ir neįgaliųjų sveikatos priežiūra.