Lietuvoje širdies ir kraujagyslių ligos (ŠKL) lemia 54,4 procentus visų mirčių. 2007 metais, Europos kardiologų draugijai atlikus epidemiologinį tyrimą Euro Aspire III, kurio metu 22-jose Europos Sąjungos (ES) šalyse buvo tiriami išeminėmis širdies ligomis sergantys asmenys, Lietuva liko 22 vietoje.

Atsižvelgiant į susidariusią epidemiologinę širdies ir kraujagyslių ligų situaciją Lietuvoje, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos (VUL SK) ėmėsi vykdyti „Rytų ir pietryčių Lietuvos gydymo įstaigose dirbančių gydytojų profesinės kvalifikacijos ugdymas ir tobulinimas” projektą, įgyvendinamą pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento 2.2 priemonę ,,Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas”.

2008 m. įgyvendinus projekto uždavinius, 136 bendrosios praktikos gydytojai (šeimos gydytojai) ir I lygyje dirbantys vidaus ligų gydytojai pakėlė kvalifikaciją ŠKL prevencijos, diagnostikos ir gydymo srityse pagal „Bendrinę” profesinio mokymo programą. Taip pat 30 vidaus ligų gydytojų baigė kardiologijos specialybės rezidentūrą pagal „Vidaus ligų gydytojų perkvalifikavimo“ programą ir gavo medicinos praktikos licencijas, suteikiančias teisę verstis medicinos praktika pagal gydytojo kardiologo kvalifikaciją. ŠKL prevencijos, diagnostikos ir gydymo srityje pagal „Kardiologinę” programą 92 gydytojai kardiologai pakėlė profesinę kvalifikaciją. Be to 11 VUL SK gydytojų kardiologų pakėlė profesinę kvalifikaciją modernių ŠKL intervencinių ir neinvazinių gydymo bei diagnostikos metodų taikymo srityse pagal „Naujų technologijų medicinoje” programą. Darbui naudojant informacines technologijas ŠKL prevencijos, diagnostikos ir gydymo srityse 142 rytų ir pietryčių Lietuvos gydymo įstaigų gydytojai ugdė kompiuterinio raštingumo įgūdžius.

Pasak projekto vadovės Jūratės Karvelienės, pasiekti rezultatai iš esmės pasitarnaus teikiamų ŠKL profilaktikos, prevencijos, diagnostikos, gydymo ir reabilitacijos paslaugų kokybės gerinimui, sergamumo širdies ir kraujagyslių ligomis bei mirštamumo nuo jų mažinimui, medicininių paslaugų prieinamumo gerinimui bei pacientų teisės į ES standartus atitinkančią sveikatos priežiūrą užtikrinimui.

„Tikimės, kad šis projektas bus pratęstas. Tai sudarytų sąlygas toliau vykdyti pradėtus darbus bei tikėtis kur kas didesnės apimties rezultatų“, – teigia J. Karvelienė.

Kontaktinis asmuo:

Gitana Letukienė,
VUL SK vyr. specialistė ryšiams su visuomene,
Tel.: +370 5 2365097; +370 6 55 19339;
El. p.: gitana.letukiene@santa.lt;