Sveikatos apsaugos ministerija, siekdama aukštesnės kraujo donorystės veiklos gelbstint žmogaus gyvybę kokybės, racionaliai padalino funkcijas stambiausiems Lietuvoje kraujo donorystės centrams – VšĮ Nacionaliniam (Vilniaus) kraujo centrui ir UAB „Kraujo donorystės centrui“ (Kaunas), aprūpintiems geriausiomis technologijomis, medicinos įranga bei aukščiausios kvalifikacijos specialistais. Kraujo donorystės naujovės skirtos gerinti Lietuvos žmonių sveikatą, efektyviau aprūpinti asmens sveikatos priežiūros įstaigas krauju, jo komponentais ir preparatais, diegti Europos Sąjungos kokybės, saugumo bei veiksmingumo reikalavimus, skatinti neatlygintiną kraujo donorystę.

Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta VšĮ Nacionalinio kraujo centro veiklos pertvarka. Nuo šių metų balandžio 30 d. šiam centrui pavedama telkti donorus ir rinkti donorinį kraują Vilniaus miesto, Vilniaus regiono bei Panevėžio miesto ir Panevėžio regiono teritorijoje bei visiškai patenkinti šios teritorijos asmens sveikatos priežiūros įstaigų poreikį pagamintais saugiais ir kokybiškais kraujo komponentais bei preparatais. Šio centro Klaipėdos filialo funkcijos perduodamos UAB „Kraujo donorystės centrui“. Jis įpareigojamas užtikrinti nepertraukiamą Klaipėdos miesto ir Klaipėdos regiono teritorijoje esančių asmens sveikatos įstaigų aprūpinimą kraujo produktais. Iki šiol šis centras savo veiklą vykdė Kauno mieste ir regione bei turėjo mobilųjį punktą Šiauliuose.

VšĮ Nacionalinis kraujo centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos įkurtas 2003 m., sujungiant VšĮ Vilniaus kraujo centrą ir Klaipėdos kraujo centrą. 2006 m. centras savo veiklą pradėjo ir Panevėžyje. Pagrindiniai įstaigos veiklos uždaviniai – plėtoti donorystę, nuolat ir laiku aprūpinti Respublikos asmens sveikatos priežiūros įstaigas saugiu krauju ir jo komponentais bei preparatais. Čia kaupiami ir analizuojami duomenys apie kraujo donorus, recipientus bei kraujo komponentus ir preparatus. Centras organizuoja šalyje surinktos kraujo plazmos eksportą ir jos perdirbimą, taip pat – reikalingų kraujo komponentų ir preparatų importą bei pirkimą, aprūpina jais asmens sveikatos priežiūros įstaigas. Nacionalinio kraujo centro laboratorijose veikianti aparatūra atitinka ES standartus.

UAB „Kraujo donorystės centras“ Kaune įkurtas 1941 m., kaip kraujo perpylimo stotis. Vilniaus kraujo centras iki 1950 m. buvo Kauno kraujo centro filialu. Kauno „Kraujo donorystės centro“ beveik pusė jos įstatinio kapitalo sudaro valstybės turtas. Nuo 1993 m. vienintelis šio centro steigėjas yra Sveikatos apsaugos ministerija. Centras vykdo donorystės veiklą. Sparčiai vystantis naujoms technologijoms, įmonėje įdiegta šiuolaikinė ES reikalavimus atitinkanti medicinos aparatūra, kraujo ėmimo ir perdirbimo sistemos, laboratorinio ištyrimo bei kraujo gamybos metodikos, pertvarkomas ir atnaujinamas informacinis, techninis bei technologinis potencialas, auga specialistų kvalifikacija.

2006 m. į mobilųjį kraujo punktą reorganizuotas Šiaulių kraujo centras ankščiau buvo VšĮ Šiaulių ligoninės struktūrinis padalinys. Tačiau pagal naujausius ES kraujo donorystės reikalavimus, ligoninėse gali veikti tik kraujo bankai. Kitoms donorystės funkcijoms vykdyti steigiami mobilieji kraujo punktai. Kauno „Kraujo donorystės centras“ veikia centralizuotu principu, veždamas kraujo komponentus į Šiaulius ir kaupdamas ten visų grupių kraujo produktų atsargas.

Tikimasi, kad Nacionalinio kraujo centro veiklos pertvarkymas leis efektyviau spręsti reikiamo kraujo komponento operatyvaus pristatymo ligoniui klausimus, sveikatos priežiūros įstaigos bus greičiau aprūpinamos krauju ir jo komponentais bei maksimaliai patenkinamas jų poreikis tiek rytinėje, tiek vakarinėje Lietuvos dalyse. Šiauliai, kur kaupiamos visų kraujo grupių produktų atsargos, nuo Klaipėdos yra žymiai arčiau nei Vilnius. Todėl ženkliai greičiau reikalingas kraujas bus pristatytas Klaipėdos krašto ligoninėms. Be to, Vilniuje yra sukoncentruotos stambiausios šalies ligoninės ir nuolat būna didžiausias kraujo poreikis.

Užtikrinant Klaipėdos miesto ir Klaipėdos regiono teritorijoje esančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimą kraujo produktais bus efektyviau panaudotos šiai įstaigai skiriamos valstybės biudžeto ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos. Klaipėdoje veiks Kraujo donorystės centro mobilusis punktas. Remiantis ES statistiniais duomenimis, tokių mobiliųjų kraujo punktų veikla yra žymiai efektyvesnė už stacionarių filialų veiklą, nes daugiau kaip pusė viso šalių kraujo surenkama, būtent tokio tipo įstaigose.
UAB „Kraujo donorystės centras“ įpareigotas užtikrinti VšĮ Nacionalinio kraujo centro Klaipėdos filialo darbuotojų darbo tęstinumą tomis pačiomis sąlygomis. Pasirašytas trišalis UAB „Kauno kraujo centro“, VšĮ Nacionalinio kraujo centro Klaipėdos filialo vadovų bei darbuotojų susitarimas, pagal kurį numatytos darbo sąlygos, darbo santykių tęstinumas, socialinių garantijų užtikrinimas. Ateityje planuojamas darbuotojų atlyginimų didinimas bei darbo sąlygų gerinimas.