Gruodžio 5 d., trečiadienį, Seime vyks konferencija „Šalies bendrojo lavinimo sistema ir neįgalieji”. Renginį organizuoja Lietuvos Respublikos Seimo šeimos ir vaiko reikalų komisija, Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė ir Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga.Konferencijoje didžiausias dėmesys bus skiriamas vaikų su regėjimo ir klausos negalia teisių, ypatingai teisės į mokslą, užtikrinimo bei šių vaikų dalyvavimo visuomenės gyvenime problemoms aptarti. Bus atkreiptas dėmesys į 2006 m. gruodžio 13 d. Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvenciją ir jos fakultatyvų protokolą. Planuojama, kad konferencijoje dalyvaus valstybės, apskričių ir savivaldybių institucijų atstovai, paslaugas vaikams su regėjimo ir klausos negalia teikiančių organizacijų atstovai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, kiti suinteresuoti asmenys, taip pat patys vaikai. Pasak organizatorių, konferencija yra puiki proga aptarti esamas problemas, pasidalinti patirtimi bei stiprinti bendradarbiavimą ir tarpusavio pasitikėjimą, sprendžiant vaikų su regėjimo ir klausos negalia teisių užtikrinimo problemas. Programa Pirmininkaus Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto narė Vincė Vaidevutė Margevičienė, Rimantė Šalaševičiūtė, Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos kontrolierė.13.00 Sveikinimo žodis; Alvydas Puodžiukas, Švietimo ir mokslo ministerijos sekretorius; Virginijus Domarkas, Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas;13.10 „Nauji tarptautiniai įsipareigojimai – dar vienas žingsnis sėkmingai neįgalių vaikų integracijai”; Inga Abariūtė, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus patarėja;13.30 „Parama neįgaliems vaikams šeimos politikoje”; Rima Baškienė, Seimo Šeimos ir vaiko reikalų komisijos pirmininkė;13.45 „Vaikų klausos reabilitacijos sraigės implantais (kochleoimplantais = KJ) problemos”; Danutė Kriščiūnienė, Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčių pagrindinės mokyklos direktorė;14.00 „Aklųjų ir silpnaregių ugdymo patirtis šiandien ir vizija rytdienai”; Angelė Daujotienė, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro direktorė; „Kurčneregių vaikų ugdymas Lietuvoje”; Dalia Taurienė, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro, Kurčneregių ugdymo skyriaus vedėja;14.15 „Žmonių su klausos ir regos negalia profesinis mokymas”; Algirdas Urnavičius, Švietimo ir mokslo ministerijos, Profesinio mokymo skyriaus vyriausias specialistas;14.30 „Aukštojo mokslo prieinamumas neįgaliesiems Lietuvoje”; Rūta Ruolytė, Lietuvos studentų sąjungos Socialinės integracijos koordinatorė;15.00 „Šeimos patirtis ugdant kurčią vaiką bendrojo lavinimo mokykloje”; Rima Sitavičienė, Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrijos PAGAVA pirmininkė;15.15 „Mūsų kelias siekiant vidurinio išsilavinimo”; Vytas Pivoras, Lietuvos kurčiųjų jaunimo organizacijos prezidentas Arūnas Bražinskas, Kauno apskrities gestu kalbos vertėjų centro direktorės pavaduotojas;15.30 Neįgalių vaikų pasisakymai;15.45 Diskusijos;16.15 Rezoliucijos priėmimas.

Gruodžio 5 d., trečiadienį, Seime vyks konferencija „Šalies bendrojo lavinimo sistema ir neįgalieji”. Renginį organizuoja Lietuvos Respublikos Seimo šeimos ir vaiko reikalų komisija, Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė ir Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga.

Konferencijoje didžiausias dėmesys bus skiriamas vaikų su regėjimo ir klausos negalia teisių, ypatingai teisės į mokslą, užtikrinimo bei šių vaikų dalyvavimo visuomenės gyvenime problemoms aptarti. Bus atkreiptas dėmesys į 2006 m. gruodžio 13 d. Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvenciją ir jos fakultatyvų protokolą. Planuojama, kad konferencijoje dalyvaus valstybės, apskričių ir savivaldybių institucijų atstovai, paslaugas vaikams su regėjimo ir klausos negalia teikiančių organizacijų atstovai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, kiti suinteresuoti asmenys, taip pat patys vaikai. Pasak organizatorių, konferencija yra puiki proga aptarti esamas problemas, pasidalinti patirtimi bei stiprinti bendradarbiavimą ir tarpusavio pasitikėjimą, sprendžiant vaikų su regėjimo ir klausos negalia teisių užtikrinimo problemas. Programa Pirmininkaus Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto narė Vincė Vaidevutė Margevičienė, Rimantė Šalaševičiūtė, Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos kontrolierė.13.00 Sveikinimo žodis; Alvydas Puodžiukas, Švietimo ir mokslo ministerijos sekretorius; Virginijus Domarkas, Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas;13.10 „Nauji tarptautiniai įsipareigojimai – dar vienas žingsnis sėkmingai neįgalių vaikų integracijai”; Inga Abariūtė, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus patarėja;13.30 „Parama neįgaliems vaikams šeimos politikoje”; Rima Baškienė, Seimo Šeimos ir vaiko reikalų komisijos pirmininkė;13.45 „Vaikų klausos reabilitacijos sraigės implantais (kochleoimplantais = KJ) problemos”; Danutė Kriščiūnienė, Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčių pagrindinės mokyklos direktorė;14.00 „Aklųjų ir silpnaregių ugdymo patirtis šiandien ir vizija rytdienai”; Angelė Daujotienė, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro direktorė; „Kurčneregių vaikų ugdymas Lietuvoje”; Dalia Taurienė, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro, Kurčneregių ugdymo skyriaus vedėja;14.15 „Žmonių su klausos ir regos negalia profesinis mokymas”; Algirdas Urnavičius, Švietimo ir mokslo ministerijos, Profesinio mokymo skyriaus vyriausias specialistas;14.30 „Aukštojo mokslo prieinamumas neįgaliesiems Lietuvoje”; Rūta Ruolytė, Lietuvos studentų sąjungos Socialinės integracijos koordinatorė;15.00 „Šeimos patirtis ugdant kurčią vaiką bendrojo lavinimo mokykloje”; Rima Sitavičienė, Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrijos PAGAVA pirmininkė;15.15 „Mūsų kelias siekiant vidurinio išsilavinimo”; Vytas Pivoras, Lietuvos kurčiųjų jaunimo organizacijos prezidentas Arūnas Bražinskas, Kauno apskrities gestu kalbos vertėjų centro direktorės pavaduotojas;15.30 Neįgalių vaikų pasisakymai;15.45 Diskusijos;16.15 Rezoliucijos priėmimas.