Vyriausybės pasitarime pritarta Premjero potvarkiu sudarytos darbo grupės parengtiems pasiūlymams, kurie padėtų kompleksiškai spręsti nesaikingo alkoholio vartojimo keliamas problemas. Taikomos priemonės turėtų sumažinti nepilnamečių alkoholio vartojimą, užkirsti kelią vairavimui išgėrus ir alkoholio vartojimui darbo vietose, mažinti nesaikingą alkoholio vartojimą, jo sukeltas žalingas pasekmes.

Darbo grupės atlikta statistinių duomenų analizė parodė, kad alkoholio vartojimas ir jo sukeltos žalingos pasekmės Lietuvoje didėja, šalyje nėra blaivybės kultūros, visuomenė pakanti alkoholio vartojimui.

Išnagrinėjus alkoholio verslo ir alkoholio kontrolės politiką reglamentuojančią teisinę bazę, darbo grupė konstatavo, kad alkoholio verslo reglamentavimas yra pakankamai griežtas, tačiau, nepaisant įstatymais nustatytų ribojimų bei draudimų, alkoholio vartojimas ir jo sukeltos žalingos pasekmės didėja. Darbo grupės nuomone, viena to priežasčių – nėra užtikrinamas tinkamas teisės aktų reikalavimų įgyvendinimas.

Nesaikingo alkoholio vartojimo keliamas problemas siūloma spręsti priemonėmis, kurias galima suskirstyti į keturiais pagrindines grupes. Visų pirma siekiama užtikrinti teisės aktuose nustatytų draudimų įgyvendinimą: kontrolės akcijų, reidų rengimas, patikrinimų skaičiaus didinimas ir panašios priemonės. Rekomenduojama atlikti išsamesnius mokslinius tyrimus (pvz., nelegalaus alkoholio vartojimui įvertinti); plačiai taikyti prevencinės švietimo priemones, kurios skirtos vaikams, tėvams, pardavėjams. Taip pat siūloma numatyti įvairias prevencines priemones, kurios padėtų sugriežtinti alkoholį vartojančių asmenų, darbdavių atsakomybę, ribotų alkoholio prieinamumą.

Atsakingos institucijos, koordinuojant Ūkio ministerijai, įpareigotos imtis konkrečių siūlomų priemonių, kurios stabdytų nesaikingą alkoholio vartojimą, įgyvendinimo veiksmų.

www.lrv.lt