Sveikatos apsaugos ministras patvirtino Valstybinės pasirengimo gripo pandemijai programos įgyvendinimo 2008–2009 m priemonių, už kurias atsakinga Sveikatos apsaugos ministerija, plano vykdytojus. Taip siekiama užtikrinti šalies gyventojų apsaugą nuo gripo, mažinti galimos gripo pandemijos keliamą žalą visuomenės sveikatai ir socialinius bei ekonominius šalies nuostolius.

Pagrindiniai Valstybinės pasirengimo gripo pandemijai programos uždaviniai – pasirengti galimai gripo pandemijai, stiprinti gripo epidemiologinę priežiūrą, užtikrinti gyventojų aprūpinimą medicininėmis ir nemedicininėmis priemonėmis. Taip pat numatytos įvairios gripo prevencijos priemonės, glaudus bendradarbiavimas tarp šalies institucijų ir tarptautinių organizacijų, aktyvus visuomenės informavimas.

Gripo pandemijos priemonės vykdomos trimis lygiais: valstybės, apskričių ir savivaldybių. Numatyti vykdytojai – Sveikatos apsaugos ministerija ir jai pavaldžios įstaigos (Valstybinė ligonių kasa, Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centras, Ekstremalių sveikatai situacijų centras, Lietuvos AIDS centras, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba, Farmacijos departamentas, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba) bei asmens sveikatos priežiūros įstaigos. Kiekvienais metais iki gruodžio 15 d. Sveikatos apsaugos ministerija iš atsakingų institucijų rinks informaciją apie vykdomą veiklą.

Sveikatos apsaugos ministerija ir jos įgaliotos institucijos nuolat keičiasi gripo epidemiologinės priežiūros bei pasirengimo gripo pandemijai moksliniais įrodymais pagrįstais duomenimis ir informacija su Pasaulio sveikatos organizacija, Europos Komisija, Europos ligų profilaktikos ir kontrolės centru, kitomis institucijomis bei organizacijomis, kaimyninėmis valstybėmis. Apie susidariusią nepalankią situaciją ir numatomus veiksmus šalyje dėl susirgimų, sukeltų gripo viruso, ministerija praneša Europos Komisijai, kitoms ES valstybėms per išankstinio įspėjimo ir reagavimo sistemą, kurios nuolatinę veiklą užtikrina Ekstremalių sveikatai situacijų centras bei Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Pandeminis gripas – tai gripo rūšis, atsirandanti kas keletą dešimtmečių ir sparčiai išplintanti daugelyje pasaulio valstybių bei regionų. Pandeminio gripo simptomai panašūs į „įprasto“ gripo simptomus, bet dažniausiai yra stipresni. Per pastarąjį šimtmetį kilo trys gripo pandemijos (1918–1919 m., 1957–1958 m., 1968–1969 m.). Mokslininkai prognozuoja gripo pandemiją. Tai kelia pagrįstą žmonių nerimą.

Tikimasi, kad, šalyje sėkmingai įgyvendinus visas pasirengimo gripo pandemijai priemones, bus pasiektas tarpžinybinis koordinuotas pasirengimas gripo pandemijai ir sumažintas gripo pandemijos neigiamas poveikis visuomenės sveikatai. Stiprinant gripo epidemiologinę priežiūrą šalyje, bus plėtojamas bendradarbiavimas tarp tarnybų, būtinų viešajam saugumui ir visuomenės būtinųjų poreikių užtikrinti.