Kasmet gegužės 12-ąją viso pasaulio slaugytojai pažymi savo profesinę šventę – Tarptautinę slaugytojų dieną. Ši diena švenčiama Tarptautinės raudonojo kryžiaus organizacijos sprendimu, anglų medicinos sesers Florens Naitingeil (1820 05 12 – 1910 08 13) garbei.

Slaugos idėja yra sena kaip žmonija, pirmieji slaugai įvardijami, kaip šeimos nariai ir liaudies gydytojai. Iki krikščionybės buvo ligoninių tipo prieglaudos namai keliautojams bei seniems žmonėms. Pradėjus plisti krikščionybei sergantieji, vargšai, našlaičiai buvo slaugomi jų pačių arba specialios paskirties namuose. Profesionali slauga atsirado XIX a.. Po Krymo karo Florence Nightingeil pirmajai pradėjus mokyti slaugus, kurių pareiga – padėti gydytojams.

Slaugos darbuotojų tikslai yra padėti asmenims, šeimoms, žmonių grupėms suprasti ir siekti psichinės, fizinės ir socialinės sveikatos bei gerovės jų socialinėje ekonominėje aplinkoje. Niekas kitas taip nesugeba kiek galima didinti žmonių savirūpą, stiprinti ir saugoti gerą sveikatą, kaip dešinioji gydytojų ranka – slaugos darbuotojai. Šie specialistai sergantiems ir neįgaliesiems padeda palengvinti ir sumažinti neigiamus ligos poveikius, o mirštantiems suteikti fizinę, emocinę ir socialinę priežiūrą.

Lietuvoje veikianti slaugos specialistų organizacija yra nepolitinė organizacija, įkurta 1992 m. pabaigoje. Organizacija siekia, kad slauga būtų pripažinta lygiateise ir lygiaverte medicinos dalimi, rūpinasi dirbančių slaugytojų kvalifikacijos ugdymo problemomis, siekia pakelti slaugytojo profesijos prestižą visuomenės akyse, nori, kad pacientai, jų artimieji ir patys slaugytojai slaugymą suvoktų kaip savarankišką procesą. Išskirtinė slaugo funkcija yra padėti individui, sveikam ar sergančiam, išsaugoti sveikatą ir padėti sveikstant (arba iki ramios mirties), ką jis galėtų atlikti pats, jeigu turėtų tam reikalingų žinių, noro ir jėgų. Ir tai atlikti tokiu būdu, kad kiek įmanoma greičiau jis vėl atgautų nepriklausomybę.

Minint slaugos dieną – pabrėžiamos tokios slaugytojų vertybės kaip kiekvieno asmens žmogiškojo orumo pripašinimas ir pagarba bei supratimas, kad žmogus yra sudėtinga visuma ir turi teisę dalyvauti sprendžiant jų sveikatos priežiūrą.

Tarptautinę slaugytojų dieną būtų galima palinkėti, kad šie žmonės niekada neprarastų vilties, būtų sumanūs ir šiuolaikiški. O svarbiausia, kad patiems reikalui esant būtų kas ištiesia pagalbos ranka. Tad nebūkime akli ir abejingi nelaimės ištiktiems!