Vaikų laisvalaikis

Kauno apskrities visuomenės sveikatos ugdymo centro sveikatos edukologė Ilona
Brazulevičienė

Paįvairinkime vaikų laisvalaikį įvairiomis žaidimo formomis…..

Vaikystė yra gražiausias ir dažnai geriausias žmogaus gyvenimo laikotarpis, ji
kupina emocijų, ieškojimų ir atradimų, neužmirštamų minučių ir įspūdžių.
Vaikystė prabėga kaip trumpa akimirka, bet palieka ryškų pėdsaką žmogaus
gyvenime. Mažylis mokosi žengti pirmuosius žingsnius, tarti pirmuosius žodžius,
suprasti aplinkinį pasaulį jame vykstančius reiškinius, save, žmones. Vaikystė –
tai asmenybės psichinių, dvasinių ir fizinių galių formavimosi laikotarpis.
Vaikų požiūrį į sveikatą, fizinį aktyvumą, sveiką gyvenseną suformuoja tėvai.
Neretai stebimi net tie patys mitybos įpročiai tarp tėvų ir vaikų. O didžiausia
įtaka ir priklausomybė tarp šeimos narių yra kalbant apie fizinį aktyvumą.
Vaikai kopijuoja suaugusiuosius, stengiasi būti panašūs į juos. Todėl, jeigu
tėvai neturi žinių apie sveiką gyvenseną bei patys kasdienybėje sveikos
gyvensenos įpročių nesilaiko, tai maža tikimybė, kad vaikų sampratai apie tai
įtakos turės kiti faktoriai. Išugdyti sveiką, stiprų, gerai fiziškai
išsivysčiusį vaiką yra mūsų pareiga. Vaiko sveikata priklauso nuo daugelio
veiksnių, tačiau vienas iš svarbiausių ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatos
ugdymo komponentų yra kūno kultūra. Kadangi dabar yra vasara, pats geriausias
laikas skatinti mūsų mažuosius būti fiziškai aktyviems, todėl rekomenduojami
įvairūs žaidimai kieme, kurie skatina vaikus būti ne tik fiziškai aktyviems, bet
tuo pačiu gerai nuteikia emociškai.

Žaidimai, skirti lavinti fizinį aktyvumą

Atspėk, kas esi

Žaidimo aprašymas: Kiekvienam žaidėjui ant nugaros priklijuojamas užrašas,
kas jis toks yra (galima pasirinkti temą, parinkti animacinių filmukų ar knygų
herojus). Žaidimo tikslas yra išsiaiškinti, kas toks esi. Tam, kad
išsiaiškintum, reikia eiti prie kitų žaidėjų ir užduoti jiems klausimus. Į
klausimus žaidėjai turi atsakyti tik ,,Taip” arba ,,Ne”.

Pradingęs žaidėjas

Žaidimo aprašymas: Žaidėjai sustoja ratu, vienas žaidėjas stovi centre. Jam
užrišamos akys. Tada visi rate esantys žaidėjai susikeičia vietomis ir vienas
žaidėjas išeina iš kambario. Viduryje esančiam žaidėjui atrišamos akys ir jis
per vieną minutę turi nustatyti ko trūksta. Tam žaidėjui, kuris buvo išėjęs kitą
kartą užrišamos akys.

Dienos vardas

Žaidimo tikslas: Susikoncentruoti grupės darbui.
Žaidimo aprašymas: Indėnai ir šiais laikais turi tradiciją kiekvienos
dienos rytą išeiti į gamtą valandą laiko tam, kad pabūtų su savimi, pajustų savo
ryšį su gamta ir suprastų koks yra jo vardas šiandien – su kuo jis šiandien
susitapatina (samana, paukštis, debesis ir pan.). Žaidėjai išeina į mišką,
laukus ir turi penkiolika minučių pabuvimui su savimi. Pasigirdus sutartam
signalui visi susirenka ir grupėje pasako savo dienos vardą.

Drakono uodegų dvikova

Vieta: geriausia lauke, bet taip pat ir didesniuose kambariuose.
Laikas: nuo 10 iki 15 min.
Žaidimo aprašymas: Dabar kiekvienas žaidėjas pasiverčia ,,mažu drakonu,,.
Jie turi po uodegą- kiekvienas žaidėjas, ant diržo, arba ant kelnių
prisiklijuoja gerai matomą ženklą: nosinę, skarelę, tualetinio popieriaus. Dabar
tie drakonai įeina į ,,areną,, – gerai pažymėtą vietą. Tada pasigirsta drakonų
riaumojimai ir jie puolą vienas kitą norėdamas nutraukti uodegą. ,,Drakonai”
kurie nebeturi savo ,,uodegos” palieka žaidimo lauką, bet jeigu jie turi kieno
nors kito nuplėštą uodegą, tada išeina už lauko ribų, jie ją užsideda ir gali
vėl dalyvauti žaidime.
Variacija: vietoj vieno mažo drakono, gali būti sudaromi didesni drakonai nuo 3
iki 5 žaidėjų. Tam tikslui jie turi apsikabinti vieną kitą už juosmens. Pirmas
gaudo kito drakono uodegą, o paskutiniam priklijuojama uodega. P.S. Mažesniems
žaidėjams patartina daryti mažesnius drakonus, nes dideli drakonai lengviau
susižeidžia.

Kinietiškas futbolas

Priemonės: Lauko teniso ar pan. kamuoliukas.
Aprašymas: Žaidėjai sustoja ratu. Kiekvienas išskečia kojas ir pėdas
suglaudžia su kaimynų pėdomis. Tarp kojų yra vartai. Rankos saugo vartus nuo
kamuolio. Atsitūpti negalima. Jei įmušamas įvartis, žaidėjas toliau gina savo
vartustik viena ranka, jei įmušamas antras įvartis, žaidėjas atsisuka nugara į
ratą. Galima žaisti vienu, dviem ar daugiau kamuoliukų.

Kobros

Priemonės: Dvi skarelės akims užrišti ir du varpeliai.
Žaidimo aprašymas: Visi žaidėjai sustoja ratu ir susikabina už rankų. Du
savanoriai stovi rato viduryje ir susitaria, kuris kurį gaudys. Jiems užrišamos
akys ir kiekvienas gauna po varpelį. Žaidėjas, kuris gaudo, skambina verpeliu,
kai nori sužinoti kito žaidėjo buvimo vietą, o gaudomas žaidėjas privalo
atsiliepti savo varpeliu į gaudančiojo skambinimą. Kai pavyksta sugauti, tada
žaidėjai keičiasi gaudytojo ir gaudomojo vaidmenimis. Žaidimas tęsiamas toliau
su kita pora žaidėjų.

Mazgas

Žaidimo aprašymas: Grupėje gali būti daugiausia 12 asmenų (dalyvių
skaičius turi būti lyginis).
Grupė sustoja glaudžiai į ratą , taip kad liestųsi pečiais, užsimerkia ir
ištiesia rankas į rato vidurį susikabina su dviem skirtingais asmenimis.
Negalima susikabinti rankomis su greta stovinčiais asmenimis. Po to vienas iš
grupės asmenų pasiunčia savo dešine ranka spustelėjimą. Pajutęs spustelėjimą
kitas dalyvis turi jį pasiųsti toliau. Kol spustelėjimas sugrįš pirmajam, jį
turi pajusti visi grupės nariai. Jeigu taip neatsitiks, grupė turi paleisti
rankas ir susikibti iš naujo. Kai šis patikrinimas atliktas, galima pabandyti
išnarplioti šį mazgą nepaleidžiant rankų.

Pagal ūgį

Žaidimo aprašymas: Tegul dalyviai užsimerkę ir nekalbėdami pabando
sustoti pagal ūgį.

Pasivaikščiojimas debesimis

Laikas: 20 min.
Aprašymas: Du stalai nemažu atstumu vienas nuo kito yra dvi kalno
viršūnės. Vienas žaidėjas turi pereiti nuo vienos viršūnės ant kitos neleisdamas
žemės- per debesis, kurie yra kiti grupės nariai. Žaidėjas turi eiti pats,
,,debesys” negali jo nešti. Per dvidešimt minučių tai reikia atlikti šešiais
skirtingais būdais (kaskart eiti per debesis gali kitas žaidėjas). Užduotis gali
būti pasunkinama uždraudžiant kalbėtis arba einančiam per debesis užrišant akis.

Sekti paskui ranką

Aprašymas: Žaidžiama poromis. Vienas laiko delną netoli kito veido ir jį
pamažu vedžioja kairėn, dešinėn, į viršų, į apačią, suka ratu ir t.t. Kitas seka
akimis ir juda paskui delną, stengdamasis išlaikyti tą patį atstumą. Tempas
pamažu didinamas. Po kurio laiko porų partneriai pasikeičia vaidmenimis.

Diskusija

1. Kaip aš jaučiuosi vedančiojo vaidmenyje?
2. Ar aš jaučiuosi atsakingas už partnerį ?
3. Ar aš galėčiau sekti paskui paskui vedantįjį ?
4. Ar man patiko, kai mane vedė? Kodėl ?

Pamokomasis momentas: Tarp jaunuolių auga bendravimo jautrumas. Jie pajunta, ką
reiškia vesti ir būti vedamam.