Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) gavo informaciją iš Interpolo Vengrijos nacionalinio biuro, kad 2009 m. birželio 5 d. Lenkijoje du Vengrijos piliečiai bandė realizuoti 32 suklastotus receptus įsigyti vaistiniam preparatui „Omnadren“. Atsižvelgiant į tikimybę, kad tokių receptų buvo pagaminta daugiau ir bus bandoma juos realizuoti kitose šalyse, pateikiame sekančią informaciją:

  • visi receptai buvo išrašyti daktaro TOTH Peter, adresas H-1160, Budapest, Deley utca 33, Hungary, telefono numeris +36 1/902 40 05, leidimo numeris (vengr. ANTSZ engedelyszam) 55J021/2009-X;
  • asmenys, kurių vardu receptai buvo išrašyti: ERDEI Rudolf, gim. 1981-12-03; ORBAN Peter, gim. 1979-01-09; Sarosi Tamas, gim. 1981-04-28; ANDAI Gyorgy, gim. 1978-11-10; SCHULTZ Kriztian, gim. 1981-04-02;
  • visi šie duomenys yra fiktyvūs!

Vadovaujantis Vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo) gyventojams taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 112 (Žin., 2002, Nr. 28-1013) 68 punktu, receptiniai vaistiniai preparatai vaistinėje išduodami ir pagal ES šalių narių gydytojų receptus, jei neiškyla neaiškumų dėl jų užpildymo. Vaistinis preparatas Omnadren nėra registruotas Lietuvos Respublikoje, tačiau teisės aktai numato galimybę neregistruotą vaistinį preparatą įsigyti kaip vardinį Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-374 (Žin., 2005, Nr. 61-2189; Žin., 2007, Nr. 42-1598) nustatyta tvarka.