Vyriausybė pritarė naujam Kauno medicinos universiteto klinikų investicijų projektui, skirtam trečio (aukščiausio) lygio traumos ir skubios pagalbos centrui įkurti. 2500 tūkst. litų šiam tikslui šiais metais bus skirta iš Valstybės investicijų 2008–2010 m. programos lėšų.

Įkurti Kauno medicinos universiteto klinikų trečio lygio traumos ir skubios pagalbos centrą yra numatyta sveikatos apsaugos ministro patvirtintuose dokumentuose – Kauno apskrities sveikatos priežiūros įstaigų antrojo restruktūrizavimo etapo plane bei Sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų 2007–2013 m. programoje. Pagrindinis programos tikslas – gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą, investuojant į sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros modernizavimą bei šiuolaikinių technologijų diegimą. Tokiu būdu tikimasi sumažinti traumų skaičių, sergamumą bei mirtingumą nuo jų.

Traumos ir kitos išorinės mirties priežastys Lietuvoje yra trečioje vietoje bendroje mirtingumo struktūroje, o jaunų darbingo amžiaus žmonių grupėje jos užima pirmą vietą iš visų mirties priežasčių. Mirtingumas ir neįgalumas dėl traumų gali būti sumažintas, taikant įrodymais pagrįstas strategijas, pradedant prevencija, kvalifikuota ir profesionalia medicinos pagalba, gydymu ir baigiant reabilitacija.

Trečio (aukščiausio) lygio traumos centras – stacionarines paslaugas teikianti asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje yra galimybė suteikti visą reikalingą skubią medicinos pagalbą pacientui su sudėtingais sužeidimais. Šiuose traumų centruose visą parą turi būti teikiamos reanimacijos ir intensyviosios terapijos, abdominalinės chirurgijos,krūtinės chirurgijos, neurochirurgijos, ortopedijos traumatologijos, urologijos, kraujagyslių chirurgijos, otorinolaringologijos, oftalmologijos aukščiausio lygio paslaugos. Taip pat turi būti užtikrintos ekstrakorporinės detoksikacijos paslaugos (hemodializė, plazmoferezė ir kt.). Šių traumų centrų priėmimo – skubiosios pagalbos skyrius turi atitikti specialiuosius reikalavimus. Per metus juose turi būti priimama ne mažiau kaip 1500 traumuotų pacientų (gydoma stacionare).