Naujausių tyrimų duomenimis, vyresnio amžiaus žmonėms, besilaikantiems tradicinės Viduržemio jū­ros dietos (MedDiet), lėčiau blogėja pažintinės funk­cijos. Neseniai Amerikos klinikinės mitybos žurna­le paskelbti prospektyvinio tyrimo rezultatai. Buvo įrodyta, kad griežtas Viduržemio jūros dietos laiky­masis ne tik sveika širdžiai, bet ir skatina geresnį galvos smegenų funkcionavimą.

 

Čikagos sveikatos ir senėjimo projektas

 

Į šį tyrimą buvo įtraukta 3790 dalyvių, vyres­nių nei 65 m. (vidutinis amžius 75,4 m.), jiems 2 ar daugiau kartų kas 3 metus standartiniais kognityvi­nių funkcijų testais tirtos pažintinės funkcijos. Ty­rėjai naudojo modifikuotą Harvardo maisto-dažnio (food-frequency) anketos versiją, siekdami įvertinti, kaip laikomasi dviejų modelių dietos. Pirmasis buvo tradicinis Viduržemio jūros dietos modelis, kuriame gausu alyvų aliejaus, žuvies, riešutų, vaisių ir daržo­vių bei saikingas vyno kiekis, mažai pieniškų pro­duktų ir raudonos mėsos. Kitas modelis – Sveikos mitybos indeksas 2005 (HEI – 2005, Healthy Eating Index), kurio pagrindą sudaro 2005 m. mitybos re­komendacijos, skirtos amerikiečiams. Maksimalus MedDiet rezultatas, kuris rodo griežtą dietos laiky­mąsi, yra 55, tuo tarpu nustatytas dalyvių vidutinis rezultatas buvo 28,2. Maksimalus HEI-2005 rezul­tatas yra 100, o dalyvių balų vidurkis buvo 61,2.

Dalyviai, geriausiai besilaikantys Viduržemio jūros dietos (MedDiet), buvo baltieji, nerūkantys, vartojantys multivitaminus, turintys aukštąjį išsilavinimą ir mažą kūno masės indeksą. Tarp tiriamųjų, kurių MedDiet re­zultatai buvo aukšti (geresnis dietos laikymasis), nu­statytas mažesnis insulto, hipertenzijos ir depresijos paplitimas bei geresni baziniai kognityvinių funkcijų rezultatai. Anot tyrėjų, aukštesni MedDiet rezultatai buvo susiję su lėtesniu pažintinių funkcijų blogėjimu.

Šio tyrimo autoriai pabrėžia, kad palyginus du dalyvius, kurių MedDiet rezultatai skyrėsi dešim­čia taškų, dalyvio su aukštesniu rezultatu pažinti­nės funkcijos buvo tarytum trejais metais jaunes­nio žmogaus. O aukštesni rezultatai HEI-2005 die­tos, kurioje yra mažiau žuvies, ankštinių kultūrų ir vidutinis alkoholio suvartojimas, nebuvo susiję su geresniais pažintinių funkcijų rodikliais. Ryšys tarp MedDiet ir mažesnės kognityvinių funkcijų pablogė­jimo rizikos buvo labai stiprus, nors tarp HEI-2005 ir pažintinių funkcijų blogėjimo ryšio nenustatyta.

Šis tyrimas patvirtino anksčiau atliktų studijų rezultatus, kuriose buvo įrodyta, kad Viduržemio jūros dietos laikymasis sumažina lengvo kognity­vinio sutrikimo bei Alzheimerio ligos išsivystymo riziką. Biologinį dietos pagrindą sudaro neuropro­tektorių poveikis. Jie mažina oksidacinio streso žy­menų, keičia priešuždegiminių žymenų raišką ir yra svarbūs kraujagyslių ligų patogenezei. Daug metų maitinantis pagal Viduržemio jūros dietos mode­lį, kuris veikia beta amiloido ar tau baltymo meta­bolizmą, galima sušvelninti cerebrovaskulinių ligų pasireiškimą arba jų išvengti. Svarbu mokyti ir mo­tyvuoti pacientus laikytis dietos, kuri apsaugo nuo greito pažintinių funkcijų blogėjimo.

 

Parengė Eglė Tarasevičiūtė

Žurnalas "Internistas"

 Dietos

Sveikos mitybos testai