Metabolinio sindromo ir padidėjusios CRB koncentracijos ryšys su pažinimo funkcijų sutrikimu

Naujo tyrimo duomenimis, metabolinis sindromas (MS) gali lemti pažinimo funkcijų blogėjimą, ypač jei­gu yra padidėjusi ir C reaktyvaus baltymo (CRB) kon­centracija.

Tyrėjai išnagrinėjo 2 975 asmenų, kurių amžius >60 metų (amžiaus vidurkis 70 metų), duomenis iš JAV Nacionalinio sveikatos ir mitybos apklausos registro (angl. US National Health and Nutrition Examination Survey – NHANES, 1999–2002). Šių asmenų pažinimo funkcijoms vertinti taikytas skaičių pakeitimo simboliais testas (SPST). MS diagnozuotas, jei asmuo turėjo bent 3 iš 5 išvardytų požymių: didelė juosmens apimtis, pa­didėjęs arterinis kraujospūdis, padidėjusi gliukozės kon­centracija kraujyje, padidėjusi trigliceridų koncentra­cija kraujyje ir sumažėjusi didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracija kraujyje. Taip pat vertinta ir CRB, kaip uždegimo žymens, koncentracija serume. Pažinimo funkcijų sutrikimu laikomas SPST balas <25.

Tyrimo duomenimis, MS paplitimas tirtų asme­nų grupėje buvo 37,5 proc. Pažinimo funkcijų sutriki­mo paplitimas tarp vyrų siekė 12,4 proc., tarp moterų – 11,8 proc. Užfiksuotas SPST balo mažėjimas vyres­niems pacientams bei reikšmingai mažesni SPST balų vidurkiai tarp visų amžiaus grupių juodaodžių ir Lotynų Amerikos atstovų, palyginti su baltaisiais.

Daugiaveiksnė analizė parodė, kad 3 MS dėmenys – didelė juosmens apimtis, padidėjęs arterinis kraujospū­dis, padidėjusi gliukozės koncentracija kraujyje – reikš­mingai susiję su pažinimo funkcijų sutrikimu (p<0,001). Užfiksuotas statistiškai reikšmingas ryšys (dozė ir atsa­kas) tarp didėjančio MS komponentų skaičiaus ir paži­nimo funkcijų sutrikimo laipsnio (p<0,001). Taip pat konstatuotas bendras MS ir CRB koncentracijos efektas.

Pagrindinė tyrimo išvada yra ta, kad MS statistiškai reikšmingai didina pažinimo funkcijų sutrikimo papli­timą 60 metų ir vyresnių žmonių populiaciją atspindin­čioje tyrimo imtyje. CRB padidėjimas turėjo potencia­lų papildymo efektą pažinimo funkcijų sutrikimo rizikai ir šis ryšys buvo nepriklausomas atskiriems kintamie­siems. Tyrimas neleidžia daryti prielaidų apie priežastinį nagrinėtų kintamųjų ir pažinimo funkcijų sutrikimo ryšį.

Parengė gyd. Viktorija Krajeva

LITERATŪRA

Metabolic syndrome and CRP linked to cognitive decline. Medscape Medical News from the American Neurological Association (ANA) 2013 Annual Meeting.

Žurnalas „Internistas“