+2
-0
+2
Periferinio galvos svaigimo ir galvos smegenų kraujotakos sutrikimo diferenciacija

Įvairių epidemiologinių tyrimų duomenimis, insultas lemia 3–7 proc. visų galvos svaigimo atvejų. Esant izo ­liuotam galvos svaigimui, insultas arba PSIP patvirtina­mas tik 0,7 proc. Galvos smegenų kraujotakos sutrikimai dažniau nustatomi ligoniams, kurių pagrindinis simpto­mas – staiga atsiradęs pusiausvyros sutrikimas. Galvos svaigimas kartu su kitais neurologiniais simptomais pa­sitaiko iki 50 proc. insultu sergančių pacientų. Kadangi vidinės ausies kraujotaka taip pat priklauso galvos sme­genų vertebrobaziliniam baseinui, svaigimas dėl kraujo­takos sutrikimo gali turėti ne tik centrinio, bet ir perife­rinio svaigimo bruožų. Lietuvoje galvos smegenų krau­jotakos sutrikimai pernelyg dažnai laikomi svaigimo priežastimi, ignoruojant dažnesnes periferines svaigimo priežastis, tačiau negalima pamiršti, kad kartais svaigi­mą iš tiesų sukelia kraujotakos sutrikimas, o diferenci­juoti nėra lengva.

Įtarti insultą pirmiausia reikėtų tais atvejais, kai gal­vos svaigimas prasideda staiga ir jį lydi kiti neurologiniai simptomai, tokie kaip dvejinimasis akyse, dizartrija, dis­fagija, ataksija, vienpusis galūnių nusilpimas ir pan. Ūmi­niu vestibuliniu sindromu dažniau pasireiškia kraujotakos sutrikimai užpakalinės kaukolės duobės smegenų struktū­rose. Smegenėlių infarkto simptomai kartais gali apsiriboti ūminiu galvos svaigimu, vėmimu, žvilgsnio sukeliamu nis­tagmu, ryškiu pusiausvyros sutrikimu be galūnių nusilpi­mo ar jutimų sutrikimo. Kraujosruvai smegenėlėse būdin­gas ūminis galvos skausmas, sunkus svaigimas, vėmimas, ryškus pusiausvyros sutrikimas, vienpusė ataksija, maži vyzdžiai, prakaitavimas, žvilgsnio ar VI galvinio nervo pa­ralyžius. Wallenbergo sindromas (pailgųjų smegenų šoni­nis infarktas užpakalinės apatinės smegenėlių arterijos ba­seine) pasireiškia pusiausvyros sutrikimu – griuvimu į pa­žeidimo pusę, žvilgsnio sukeliamu nistagmu, ataksija, su­kamojo pobūdžio svaigimu (angl. vertigo), Hornerio sin­dromu, kryžminiu paviršinių jutimų sutrikimu (pažeidimo pusėje veide ir priešingoje pusėje kojoje), pažeidimo pu­sės galūnių judesių koordinacijos sutrikimu. Esant nedide­liems smegenėlių ir smegenų kamieno pažeidimams, židi­ninės neurologinės simptomatikos gali ir nebūti, o klinika priminti vestibulinį neuritą.

Diferencijuojant itin svarbi anamnezė ir objektyvaus iš­tyrimo duomenys. Dėl prastos skiriamosios gebos galvos kompiuterinės tomografijos (KT) tyrimas dažniausiai nero­do ūminės išemijos užpakalinės kaukolės duobės struktūro­se, todėl esant normaliems KT rezultatams galvos smegenų infarktas vertebrobaziliniame baseine negali būti paneig­tas. Magnetinio rezonanso tomografijos tyrimas yra daug jautresnis smegenų kamieno ir smegenėlių išeminiams pažeidimams nustatyti, ypač atliekamas difuzijos režimu, tačiau ne visada yra galimybių ir laiko jį atlikti priėmimo skyriuje. Jei kartu su galvos svaigimu pasireiškia galvos ar kaklo skausmas, vienpusis veido tirpimas (parestezijos), pacientą reikia ištirti dėl galimos slankstelinės arterijos di­sekacijos (reikalingas kaklo arterijų ultragarsinis tyrimas arba KT angiografija).

Kliniškai atskirti smegenų kamieno insultą nuo ves­tibulinio neurito padeda neurologinis tyrimas, nistagmo pobūdžio, krypties nustatymas ir staigaus galvos pasu­kimo (angl. head impulse) mėginys, kuriuo įvertinamas vestibulookulinis refleksas (VOR). Vestibulinio neurito ar kitokio periferinio vestibulinio pažeidimo atveju VOR yra sutrikęs, pasukant galvą į pažeidimo pusę. Normalus staigaus galvos pasukimo mėginys yra būdingas centri­niam pažeidimui. 2009 metais pasiūlytas greito kliniki­nio ištyrimo protokolas HINTS atskirti smegenų infark­tą nuo periferinio vestibulinio pažeidimo apima 3 akių judesių tyrimus: staigaus galvos pasukimo mėginį, nis­tagmo ir vertikalaus žvilgsnio nuokrypio (angl. skew de­viation) įvertinimą.

Smegenų infarktui būdingas:

  • normalus staigaus galvos pasukimo mėginys;
  • patologinis centrinis nistagmas (spontaninis vertika­lus arba žvilgsnio sukeliamas kintančios krypties nis­tagmas);
  • vertikalus žvairumas (keičiasi akių padėtis vertikalioje plokštumoje atidengiant ir uždengiant akis).

HINTS protokolo jautrumas diferencijuojant centrinę ir periferinę galvos svaigimo kilmę yra 96,8–100 proc., spe­cifiškumas – 96–98,5 proc. Jis net pranoksta magnetinio rezonanso tomografijos difuzijos režimu patikimumą ūmi­nės ligos periodu.

Šaltinis: Žurnalo INTERNISTAS, priedas NEUROLOGIJOS AKTUALIJOS