Probiotikų formulė širdies ir kraujagyslių sistemai

Įvadas

Širdies ir kraujagyslių ligos daugelį metų yra pa­grindinė mirties priežastis ne tik Lietuvoje, bet ir pa­saulyje. Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijai plėto­ti dedama daug pastangų, tačiau sergamumas šia liga nemažėja, o ir suserga vis jaunesnio amžiaus asmenys. Pagrindiniai rizikos veiksniai aterosklerozei ir jos suke­liamoms širdies ir kraujagyslių ligoms išsivystyti nu­statyti seniai – tai rūkymas, dislipidemija ir padidėjęs kraujospūdis, kurie pažeidžia kraujagyslių endotelį ir aterosklerotinės plokštelės formavimąsi.

 

Visko pradžia – oksidacinis stresas

Viena svarbiausių aterosklerozės pasireiškimo pato­genezės grandžių – laisvųjų radikalų sukeltas kraujagyslių endotelio pažeidimas. Žmogaus organizme laisvieji radi­kalai gaminasi nuolat. Tai molekulės, turinčios neporinį elektroną. Molekulė yra stabili tik turint porinį elektronų skaičių. Laisvieji radikalai pažeidžia ląstelių membranų lipidus, baltymus, fermentus, DNR (1). Pradinių endote­lio disfunkcijos stadijų metu azoto oksido (NO) sintezė nemažėja, bet padidėja superoksido (O2-) gamyba, kuris oksiduoja NO, suformuodamas labai aktyvų ir kenksmin­gą organizmui junginį – peroksinitrito anijoną (ONOO- ). Dėl šių pakitimų didėja laisvųjų radikalų kiekis, suma­žėja NO, ryškėja endotelio disfunkcija ir susidaro palan­kios sąlygos aterogenezei. Nevaldomas laisvųjų radikalų kiekio ląstelėje didėjimas sukelia oksidacinį ląstelės stre­są. Laisvieji radikalai yra svarbūs daugelio ligų patoge­nezei – virškinimo trakto (celiakija, kt.), širdies ir krau­jagyslių ligoms (aterosklerozei, miokardo infarktui, in­sultui), nervų sistemos ligoms (Parkinsono, Alzheimerio liga), taip pat uždegiminėms ir degeneracinėms ligoms, kataraktai, vėžio ligoms, metaboliniui sindromui, be to, turi įtakos ankstyvam senėjimui (1–7). Laisvuosius radi­kalus neutralizuoja organizmo antioksidacinės fermenti­nės sistemos, taip apsaugodamos ląsteles bei audinius nuo pažeidimo. Taip pat antioksidantų gaunama su maistu – tai vitaminas C, vitaminas A, beta karotenas, vitaminas E, selenas ir kt. Mažinant oksidacinį stresą (mažinant ri­zikos veiksnius, skiriant gydymą antioksidacinį poveikį turinčiais vaistais), tikimasi pagerinti endotelio funkciją, užkirsti kelią aterosklerozei progresuoti ir ūminiam iše­mijos sindromui išsivystyti.

 

Pavojingieji oksiduoti mažo tankio lipoproteinai

Hiperlipidemija stipriai koreliuoja su aterosklerozės progresavimu. Aterogeniški yra tik oksiduoti mažo tan­kio lipoproteinai (MTL). Subendoteliniame tarpe vyks­tant oksidacijos reakcijai, susiformuoja aktyvūs oksi­duoti MTL, kurie ir stimuliuoja nestabilios ateroskle­rotinės plokštelės vystymąsi (8). Oksidacinis stresas ne tik sukelia nestabilios aterosklerozinės plokštelės for­mavimąsi, tačiau ir vėlesnį aterosklerozės progresavimą (9). Norint užkirsti kelią aterosklerozei, svarbu ne tik mažinti cholesterolio rodiklius, bet ir stengtis išveng­ti MTL oksidacijos ir mažinti uždegiminius procesus.

 

Probiotikai – cholesterolio kiekiui mažinti

Cholesterolis į mūsų organizmą patenka su maistu, taip pat yra sintetinamas. Kraujo serume esantis choles­terolis yra išskiriamas iš organizmo su tulžies rūgštimis (10). Kai kurios mūsų virškinimo trakte esančios pieno rūgšties bakterijos gali įsisavinti su maistu patekusį cho­lesterolį (11). 13-kos mokslinių tyrimų metaanalizė nusta­tė, kad probiotikais papildyta mityba daro teigiamą įtaką plazmos lipidų pusiausvyrai (12). Probiotikais papildyta mityba sumažina bendrojo cholesterolio kiekį kraujyje bei MTL asmenims, kuriems labai padidėję, nedaug padidė­ję ar net normalūs cholesterolio rodikliai kraujyje (12).

Probiotikų formulė širdies ir kraujagyslių sistemai

 

Lactobacillus fermento ME-3 nauda

Lactobacillus fermentas ME-3 – tai Estijoje išskir­ta patentuota probiotinė kultūra. Ji pasižymi antioksi­daciniu poveikiu žmogaus organizmui (pagerina gluta­tionoredokso santykį, sumažina peroksiduotų lipopro­teinų ir oksiduoto MTL lygius). Lactobacillus fermen­tas ME-3 gali kaupti gliutationą, kuris yra svarbus an­tioksidantas, apsaugantis ląsteles nuo oksidacinio stre­so. Lactobacillus fermentas ME-3 sintetina gliutationą, gali jį pernešti iš aplinkos, gamina gliutationo enzimo reduktazę, kuri išskiria aktyvų gliutationą.

Lactobacillus fermento ME-3 antioksidacinis ir li­pidus mažinantis poveikis buvo stebėtas in vitro tyri­muose, tyrimuose su gyvūnais, žmonėmis, naudojant skirtingus maisto produktus (ožkos pieną, sūrį, jogur­tą) (13–16). Estijoje atliktame tyrime buvo tiriamas probiotiko Lactobacillus fermento ME-3 poveikis plazmos lipidams (17). Tyrime dalyvavo 35–65 metų asmenys, kuriems buvo padidė­jusi MTL koncentracija bei trigli­ceridai (bendrasis cholesterolis – >5,2 mmol/l, MTL – >3,4 mmol/l, trigliceridai – >1,7 mmol/l). Ver­tinti tiriamųjų kūno masės poky­čiai, kraujo spaudimo ir kraujo ty­rimai. Tyrimas truko 8 savaites. Nebuvo stebėta kraujo spaudimo ar kūno masės indekso pokyčių, tačiau jau po 4 savaičių probiotikų vartojimo stebėtas trigliceridų (su­mažėjo 17 proc.) ir MTL (5 proc.) sumažėjimas. Taip pat vertintas MTL ir didelio tankio lipoproteinų (DTL) santykis, kuris sumažėjo tik gavusiųjų Lactobacillus fermento ME-3 grupėje. Glikuoto hemoglo­bino rodiklis sumažėjo abiejose ti­riamųjų grupėse, ir gavusių kefyrą su Lactobacillus fermentu ME-3 ir be. Taip pat vertinta ir Lactoba­cillus fermento ME-3 kolonizacija tiriant išmatas. Tyrimo pradžioje tik 8 proc. tiriamųjų išmatose ras­ta Lactobacillus fermento ME-3, po 4 savaičių – 62 proc., o po 8 sa­vaičių – 56 proc. Nustatyta, kad 8 savaites vartojant antioksidacinė­mis savybėmis pasižymintį probiotiką Lactobacillus fermentum ME-3, sumažėja plazmos MTL, oksiduo­to MTL ir trigliceridų koncentracija. Taigi Lactobacil­lus fermento ME-3 vartojimas sumažina kardiovasku­linių ligų riziką, kuri yra neatsiejama nuo lipidų poky­čių mūsų organizme.

 

Regactiv Cholesterol – padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje

Regactiv Cholesterol sudėtyje yra Lactobacillus fer­mento ME-3, ubikvinolio (Kaneka QH™), L-cisteino ir vitaminų. Raudonosiomis mielėmis fermentuoti ry­žiai, kurių esama Regactiv Cholesterol, turi monakalino K. Teigiamas jo poveikis pasireiškia per parą suvarto­jus 10 mg monoklino K.Vitaminas E apsaugo ląsteles nuo oksidacinio streso. B grupės vitaminai, įeinantys į Regactiv Cholesterol sudėtį, padeda palaikyti norma­lią energijos apykaitą, homocisteino apykaitą, nervų sistemos veiklą, psichologinę funkciją, širdies veiklą.

Tiiu Kullisaaras su bendraautoriais atliko tyrimą, ku­riame ištyrė antiaterogeninį naujojo kapsulinio maisto papildo poveikį (18). Tyrime dalyvavo 25 kliniškai be­simptomiai asmenys, sergantys lengva hipercholeste­rolemija. Jiems paskirta vartoti Regactiv Cholesterol 2 kapsules per dieną 4 savaites. Su hiperlipidemija, užde­gimu ir oksidaciniu stresu susiję parametrai buvo tiria­mi tyrimo pradžioje ir 28 dieną. Jau po 4 savaičių nau­jasis maisto papildas Regactiv Cholesterol prisidėjo prie kraujo parametrų, susijusių su širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksniais, pagerėjimu. Teigiamas maisto papildo poveikis stebėtas ne tik su hiperlipidemija susijusiuose žymenyse (1 lentelė), bet ir su uždegimu (2 lentelė) bei oksidaciniu stresu (3 lentelė). Jie, kaip žinoma, yra pa­grindiniai aterogenezės sukėlėjai. Tyrimas taip pat at­skleidė, kad Lactobacillus fermentas ME-3 su veiklio­siomis papildo medžiagomis gali būti naudingas atspa­rumo insulinui ir metabolinio sindromo atvejais.

Regactiv Cholesterol – tai natūralus maisto papil­das, pasižymintis trejopo poveikio veikliųjų medžia­gų deriniu:

  • padeda palaikyti normalų cholesterolio kiekį;
  • padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinio streso;
  • padeda palaikyti stabilų homocisteino skaidymo procesą.

Šaltinis: „Internistas” Nr.7, 2016m.