+2
-1
+1
Vyresnių žmonių galvos svaigimas ir pusiausvyros sutrikimas

Įvadas

Galvos svaigimu skundžiasi 15–50 proc. vyresnių kaip 65 metų asmenų. Šį nusiskundimą reikia vertinti rimtai, nes gal­vos svaigimo ir pusiausvyros sutrikimo padariniai senyviems žmonėms gali būti labai skaudūs – griuvimai, traumos, kaulų lūžiai, savarankiškumo praradimas ir net mirtis.

Priežastys

Senyvų žmonių galvos svaigimo priežastys gali būti to­kios pat kaip ir jaunesnių. Pavyzdžiui, 9 proc. senyvų asmenų, kurie skundžiasi galvos svaigimu, nustatomas teigiamas Dix- Hallpike mėginys, patvirtinantis GPPS. Jiems dažna ir abipu­sė vestibulopatija. Klinikinėje praktikoje dažnai aiškinama, kad senyviems žmonėms pusiausvyros sutrikimą ir galvos svaigimą lemia pa­blogėjusi smegenų kraujotaka, tačiau normaliai pusiausvyrai palaikyti ne mažiau svarbu sklandžiai ir darniai funkcionuo­janti visa pusiausvyros sistema, į kurią įeina kojų gilieji juti­mai, vestibulinė sistema, smegenėlės, rega, minėtas struktūras jungiantys laidai ir integracinė centrinės nervų sistemos funk­cija. Senyviems žmonėms būdinga galvos svaigimas ir judė­jimo sutrikimai, susiję su vadinamuoju multisensoriniu nepa­kankamumu, t. y. dauginiais senatviniais ir degeneraciniais re­ceptorinių ir sensorinių sistemų pokyčiais. Jiems priskiriami susilpnėję gilieji jutimai kojose (propriorecepcijos silpnėjimas sergant cukriniu diabetu, polineuropatija, kraujagyslių ligos, senatvinė kojų mechanoreceptorių degeneracija), sumažėję są­narių judrumas ir raumenų jėga, vidinės ausies degeneraciniai pokyčiai (klausos ir pusiausvyros receptorių, nervų, branduo­lių ląstelių senatvinis mažėjimas), dėl įvairių priežasčių nusil­pusi rega (katarakta, tinklainės degeneracija, kt.). Be to, įvai­rių sensorinių impulsų integracijai galvos smegenyse trukdo kraujotakos ir metabolinės ligos, difuziniai smegenų baltosios medžiagos pokyčiai, ypač periventrikulinėse ir corpus callo­sum srityse. Dėl šių mechanizmų sumažėja galvos smegenis pasiekianti informacija apie judesius ir kūno padėtį, trinka pu­siausvyra ir jos kontrolė tiek stovint, tiek einant. Būdingas ne­tvirtumo, nestabilumo pojūtis, svirduliavimas, griuvimai arba baimė pargriūti, ypač patamsyje arba pavargus. Subjektyvus galvos svaigimo pojūtis nestiprus arba jo visai nebūna. Postu­ralinį nestabilumą ir svaigulį dar labiau apsunkina įvairūs se­nyvų žmonių vartojami vaistai ir jų deriniai.

Klinikinis ištyrimas

Ūminio vestibulinio ar neurologinio pažeidimo požymių pa­prastai nerandama. Išsamesni tyrimai dažnai rodo senatvinius įvairių sistemų degeneracinius pokyčius, pavyzdžiui, vestibu­linės funkcijos asimetriją.

  • Tiriant senyvo amžiaus pacientus, kuriems yra dauginis sen­sorinių sistemų nepakankamumas, svarbu įvertinti bendrą­ją būklę: kraujotaką, širdies ritmą, kraujospūdį, ortostatinės hipotenzijos požymius, regos ir klausos funkcijas, giliuo­sius jutimus, anemijos, polineuropatijos, nerimo, depresi­jos ir pažinimo funkcijų sutrikimų požymius, kt.
  • Senyvų žmonių svaigimą ir pusiausvyros sutrikimą reikia atskirti nuo Parkinsono ir kitų ekstrapiramidinės sistemos ligų, normalaus spaudimo hidrocefalijos (NSH, Hakimo- Adamso sindromas). Sergant Parkinsono liga, posturalinis (vertikaliosios padėties) nestabilumas atsiranda vėlesnėse ligos stadijose. Tai virtimas į priekį (propulsija), virtimas atgal – retropulsija, virtimas į šoną – lateropulsija. Anks­tyvas posturalinis nestabilumas ir griuvimai yra dažniausi pirmieji kitos neurodegeneracinės ligos – progresuojančio supranuklearinio paralyžiaus – požymiai.
  • NSH būdinga klinikinių simptomų triada: progresuojanti de­mencija, eisenos / pusiausvyros sutrikimai, šlapimo nelaiky­mas. Esant NSH, neurovizualiniuose tyrimuose (kompiuteri­nė tomografija, magnetinio rezonanso tomografija) matomi labai išsiplėtę galvos smegenų skilveliai, tačiau juosmenine punkcija nustatomas normalus likvoro spaudimas.

Gydymas

Prieš paskiriant gydymą, ligoniui ir jo šeimos nariams rei­kia paaiškinti apie ryšį tarp dauginių jutimų sutrikimų, sumažė­jusios raumenų jėgos, centrinės nervų sistemos pokyčių ir su­trikusios pusiausvyros. Reikia palaikyti kuo geresnę bendrąją būklę, tinkamai gydyti lydinčiąsias ligas, paskatinti pacientus judėti ir palaikyti įprastinį fizinį aktyvumą, reguliariai atlikti vestibulinius pratimus. Svarbu pabrėžti, kad joks galvos svai­gimas ar pusiausvyros sutrikimas negerėja, jei pacientas nejuda.

Prof. Dalius Jatužis

Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Neurologijos centras

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos ir neurochirurgijos klinika

Šaltinis: Žurnalo INTERNISTAS, priedas NEUROLOGIJOS AKTUALIJOS, 2016m.