Zofenoprilis yra didelio lipofiliškumo AKF inhibitorius, kuriam būdingas labai selektyvus poveikis audiniams, nepertraukiamas širdies AKF slopinimas. Ikiklinikiniais tyrimais su gy-vūnų pažeisto miokardo modeliais nustatyta, kad zofenoprilis pasižymi širdies apsauginės savybėmis, slopina skilvelių persitvarkymą. Be to, in vitro ir in vivo įrodyta, kad zofenopriliui bū-dingos antioksidacinės savybės, galinčios lemti ir antiišeminį bei antitrombozinį poveikį.

Antihipertenzinis zofenoprilio poveikis

Zofenoprilio veiksmingumas ir toleravimas gydant pirminę arterinę hipertenziją buvo įvertintas keturiais klinikiniais tyrimais. Nus-tatyta, kad didesnė nei 7,5 mg geriamojo zo-fenoprilio paros dozė daug veiksmingiau nei placebas mažina arterinį kraujo spaudimą 24 valandas. Trimis lyginamaisiais tyrimais nus-tatyta, kad 30-60 mg zofenoprilio per parą veiksmingai mažina diastolinį kraujo spaudimą, lygiai kaip 50–100 mg atenololio, 5–10 mg amlodipino ar 20–40 mg enalaprilio paros dozės.
Šalutinis zofenoprilio poveikis nesiskiria nuo kitų AKF inhibitorių: jis būna lengvas ir trumpalaikis,
nutraukti vaisto vartojimą tenka retai.

Ūminio miokardo infarkto gydymas

Ankstyvas RAAS suaktyvėjimas įvykus miokardo infarktui ir įtaka formuojantis širdies nepakankamumui palaiko gydymą AKF inhibitoriais ūminio miokardo infarkto (ŪMI) atvejais. Zofenoprilio veiksmingumas ir toleravimas gydant ŪMI buvo vertinamas dviem dideliais klinikiniais kontroliuojamaisiais tyrimais. SMILE (angl. The Survival of Myocardial Infarction Long term Evaluation) – pirmasis tyrimas, kurio metu AKF inhibitorių ligoniai pradėjo vartoti per pirmąsias 24 valandas po ŪMI. Šiuo tyrimu analizuota zofenoprilio nauda gydant ūminį priekinį miokardo infarktą nuo simptomų pradžios praėjus mažiau nei 24 valandoms, kai trombolizinis gydymas nebuvo taikomas. Tyrime dalyvavo 1 556 pacientai nuo 18 iki 80 metų. Atsitiktinės atrankos būdu sudarytos dvi grupes: vienos grupės tiriamieji 6 savaites vartojo geriamąjį zofenoprilį, kitos – placebą. Pradinė zofenoprilio dozė buvo 7,5 mg, po 12 valandų dar viena tokia pati dozė, o toliau dozė nuolatos didinta du kartus iki galutinės 30 mg stengiantis sistolinį kraujo spaudimą palaikyti didesnį nei 100 mm Hg. Po 6 savaičių gydymas zofenopriliu nutrauktas, bet pacientai 48 ± 4 savaites toliau vartojo kitus vaistus. Placebo grupėje buvo 83 (10,6%) mirties ar sunkaus širdies nepakankamo atvejai, o zofenoprilio – 55 (7,1%). Palyginti su placebu, zofenoprilis per 6 savaites net 32,7% sumažino santykinę staigios mirties ir sunkaus širdies nepakankamumo riziką (1 lentelė), bendroji didžiųjų širdies ir kraujagyslių komplikacijų rizika sumažėjo daugiau nei 34%, per 6 gydymo savaites krūtinės angina kartojosi 153 (19,5%) placebo ir 128 (16,6%) zofenoprilio grupės pacientams,krūtinės anginos rizika sumažėjo 18 proc. Po 12 mėnesių nustatyta, kad zofenoprilio grupėje mirštamumas buvo gerokai mažesnis.Tai rodo, kad palankus zofenoprilio poveikis išlieka ir po gydymo.
SMILE tyrimo duomenimis, zofenoprilio gru-pėje pacientams, kurių cholesterolio koncentracija kraujyje buvo padidėjusi, tolygiai mažėjo ir vėlyvųjų širdies bei kraujagyslių komplikacijų rizika. Suskirsčius SMILE tyrime dalyvavusius pacientus į tris grupes pagal cholesterolio koncentraciją kraujyje, nustatyta, kad zofenoprilio poveikis mažinant mirčių ir širdies nepakankamumo dažnumą buvo ryškiausias padidėjusią cholesterolio koncentraciją turinčių pacientų grupėje. Tyrėjai daro išvadą, kad hipercholestero-lemijos lemiama didelė ūminio miokardo infarkto rizika gali būti sumažinta anksti pradėjus gydyti AKFI: įrodyta, jog zofenoprilis statistiškai reikšmingai sumažino ūminio miokardo infarkto riziką esant cukriniam diabetui, metaboliniam sindromui, dislipidemijai.
SMILE II tyrimu lygintas zofenoprilio ir lizinoprilio poveikis ŪMI sergantiems pacientams, kuriems buvo taikomas trombolizinis gydymas. Tyrime dalyvavo 1 024 pacientai nuo 18 iki 75 metų. Vienos grupės pacientai per parą vartojo 30–60 mg geriamojo zofenoprilio, kitos – 5–10 mg geriamojo lizinoprilio. Gydyti buvo pradedama per pirmąsias 12 valandų po trombolizinio gydymo ir gydoma 42 dienas. Ryškios hipotenzijos dažnumas zofenoprilio ir lizinoprilio grupėse buvo panašus (atitinkamai 10,9% ir 11,7%), bet su vaistu susijusi hipotenzija zofenoprilio grupėje pasitaikė statistiškai reikšmingai rečiau nei lizinoprilio (atitinkamai 6,7% ir 9,8%, p <0,05). Kitų šalutinių reiškinių dažnumas smar-kiai nesiskyrė.

Zofenoprilis ir aterosklerozė

Renino angiotenzino sistemos (RAS) kaskada prasideda renino suaktyvėjimu ir angiotenzino-geno virtimu neveikliu peptidu angiotenzinu I, kuris, veikiamas AKF, virsta veikliu angiotenzinu II. Angiotenzinas II, veikdamas per AT1 receptorius,
skatina aterosklerozės formavimąsi. Žalingą angiotenzino II poveikį lemia jo sukeliamas endotelio funkcijos sutrikimas, mažo tankio lipoproteinų (MTL) oksidacija ir oksiduotų MTL sąveika su makrofagų scavenger receptoriais. Su proateroskleroziniu angiotenzino II veikimu siejasi kraujagyslių lygiųjų raumenų ląstelių proliferacija, trombocitų kilmės augimo faktoriaus (TKAF) ir įvairių citokinų bei chemokinų sukeliamas uždegimo atsakas, taip pat užląstelinio matrikso persitvarkymas veikiant matrikso me-talo proteinazėms. Eksperimentais su gyvūnais nustatyta, kad zofenoprilis gali statistiškai reikšmingai sulėtinti vieno iš pagrindinių arterinės hipertenzijos ir išeminės širdies ligos rizikos veiksnių – aterosklerozės raidą.
Kitaip negu kitų AKF inhibitorių, zofenoprilio molekulėje yra sulfhidrilinė dalis, lemianti zofenoprilio gebėjimą prisijungti laisvuosius deguonies radikalus. Įrodyta, kad zofenoprilio antioksidacinis poveikis, turintis įtakos tiek širdžiai, tiek kraujagyslėms, padeda užkirsti kelią endotelio funkcijos sutrikimui, pasireikšti antiišeminiam, antiaterogeniniam, uždegimą slopinančiam zofenoprilio poveikiui. Eksperimentais nustatyta, kad zofenoprilis didina azoto oksido (NO) gamybą, mažina plazmos MTL oksidaciją bei lėtina aterosklerozinių pažeidimų progresavimą kraujagyslėse. Įrodyta, kad zofenoprilis gali su-mažinti aterosklerozinių kraujagyslių pažeidimų plotą: bendrasis aterosklerozinių pažeidimų pe-lių aortoje plotas sumažėjo 78–89%, triušių aortoje ir miego arterijose – 34–39%.
Klinikinių tyrimų rezultatai rodo, kad zofenoprilis yra veiksmingas ir gerai toleruojamas antihipertenzinis preparatas, tinkamas pirminei arterinei hipertenzijai gydyti. Kad zofenoprilis turi ir antiišeminį poveikį, buvo įrodyta tiriant ŪMI sergančius pacientus. Taigi vaistas itin tinkamas ligoniams, kuriems nustatoma miokardo išemija. Antihipertenzinį bei antiišeminį zofenoprilio
poveikį papildo ir antiaterogeninės vaisto savybės.

Zofenoprilio nauda gydant arterinę hipertenziją ir ūminį miokardo infarktą

1 lentelė. Mirčių ir sunkaus širdies nepakankamumo (ŠN) dažnumas po 6 savaičių, SMILE tyrimo duomenimis

Parengė gyd. Silvija Bučytė