+2
-0
+2
Gastroezofaginio refliukso ligos gydymo naujovės

Įvadas

Gastroezofaginio refliukso liga (GERL) – tai pati dažniausia liga, su kuria susiduria gastroenterolo­gai. GERL diagnozuojama remiantis simptomais, stemplės gleivinės pakitimais ir atsaku į rūgštingu­mą mažinantį gydymą (1). Virškinimo trakto sutri­kimai, tokie kaip GERL, sudaro 10 proc. konsul­tacijų pirminėje sveikatos grandyje (2), tačiau šios ligos mastas yra didesnis, nes dauguma pacientų į gydytoją nesikreipia (3, 4). Nustatyta, kad daugu­ma pacientų kenčia GERL simptomus 1–5 metus ar net ilgiau, tada dėl gydymo kreipiasi į bendrosios praktikos gydytoją (5).

GERL simptomai ir jų įtaka gyvenimo kokybei

GERL dažniausiai pasireiškia rėmens graužimu ir rūgščiu skoniu burnoje (6). Remiantis tyrimais, apie 10–20 proc. suaugusiųjų jaučia šiuos simpto­mus bent kartą per savaitę (7). Kiti simptomai, su kuriais susiduriama, yra nemalonus skonis burno­je, pilvo pūtimas, rėmuo, raugėjimas oru, pykini­mas, skausmas ryjant, seilėtekis. Taip pat gali var­ginti krūtinės skausmas, pasireiškiantis su rėmeniu ar kaip vienintelis simptomas, nurodantis GERL, todėl svarbu atmesti kitas patologijas, galinčias su­kelti krūtinės skausmą. Lėtinis kosulys, astma, lėti­nis laringitas ir kiti kvėpavimo takų simptomai irgi gali lydėti GERL sergantį pacientą. Vertinant sergančiųjų GERL gyvenimo kokybę, nustatyta, kad didžiausias diskomfortas patiriamas naktį (1). Dažnai pasikartojantys GERL simptomai daro blogą įtaką ne tik miego kokybei, bet ir akty­vumui dieną, gali sumažėti darbingumas, ypač jei dirbamas fizinis darbas.

Galimos GERL komplikacijos

GERL – lėtinė, dažnai pasikartojanti liga, kuri tinkamai negydoma gali sukelti sunkių komplikaci­jų, tokių kaip stemplės opos, striktūrų formavima­sis, obstrukcija, Barretto stemplė, stemplės navikas. GERL ir Barretto stemplė – reikšmingi stemplės adenokarcinomos rizikos veiksniai. Barretto stem­plė pasitaiko 6–14 proc. pacientų, jos metu plokščia­ląstelinis epitelis transformuojasi į cilindrinį ir atsi­randa žarninės metaplazijos požymių (8). Didžiausią riziką sirgti turi sunkia, užsitęsusia GERL sergan­tys, taip pat vyresni nei 50 metų asmenys (9). Nu­statyta, kad dažniau adenokarcinoma išsivysto vy­rams nei moterims (santykis 8:1) (9).

GERL gydymo principai

Pagrindiniai GERL gydymo tikslai yra simpto­mų sumažinimas, tolimųjų komplikacijų profilakti­ka ir gyvenimo kokybės pagerinimas. GERL gydymas susideda iš elgsenos pokyčių ir medikamentinio gydymo. Antsvorio turintiems as­menims rekomenduojama sumažinti svorį, miegoti ant aukštesnės pagalvės, nevartoti alkoholio ir ne­rūkyti, neužkandžiauti naktį ir nevartoti maisto, ga­linčio pasunkinti GERL simptomus (1).

Pasaulyje kaip pirmos eilės vaistai, rekomen­duotini GERL gydyti, yra protonų siurblio inhibi­toriai (PSI). Tai saugūs ir gerai toleruojami vaistai. PSI sumažina skrandžio rūgšties sekreciją. Rūgš­čioje terpėje PSI molekulės prisijungia vandenilio jonus, formuojasi aktyvūs sulfonamidų dariniai, kurie susijungia kovalentine jungtimi su H+/K+- ATP-aze. Susidaro negrįžtamas inhibicinis komp­leksas (8). Šie vaistai skiriami esant padidėjusiam rūgštingumui sergant GERL, esant peptinei opai ir Helicobacter pyliori eradikacijai kartu su antibioti­kais. PSI nepakeičiami gydant nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU) sukeltą opaligę, jos profi­laktikai, ypač jei NVNU turi būti vartojami ir to­liau. PSI yra vieni iš dažniausiai gydytojų paskiria­mų vaistų pasaulyje (10).

Pacientams, kuriuos labiausiai vargina GERL simptomai, rūgštingumą mažinantis gydymas PSI yra laikomas pats efektyviausias, tačiau, nepaisant didelio efektyvumo, gero gydymo toleravimo, kai kurie pacientai vis tiek jaučia simptomus (11). Sie­kiant užtikrinti visišką simptomų išnykimą, gydy­tojai turėtų apsvarstyti galimybę pasirinkti kitą PSI, tokį kaip ezomeprazolas, kuris, mažinant rūgštingu­mą, yra efektyvesnis, palyginti su kitais PSI (12, 13).

Ezomeprazolas turi stipresnį HCl sekreciją slopinantį poveikį nei kiti PSI

Ezomeprazolas – naujos kartos PSI, pasižymin­tis geresniu poveikiu, palyginti su omeprazolu ir kitais PSI (14). Ezomeprazolas pasižymi 68 proc. biologiniu prieinamumu, o omeprazolas – 60 proc., tai lemia geresnį bei ilgiau išliekantį rūgštingumą mažinantį poveikį (15). Atlikti atsitiktinės imties, dvigubai akli, kontroliuojamieji tyrimai, kuriuose lygintas ezomeprazolas ir kiti PSI, leidžia tvirtin­ti, kad ezomeprazolas ilgesnį laiką per parą palai­ko pH >4 (8). T. Edwardso ir bendraautorių (16) atliktame moksliniame tyrime buvo analizuojami straipsniai, kuriuose lygintas 40 mg ezomeprazolo efektyvumas su kitų PSI įprastinėmis dozėmis (30 mg lansopra­zolu, 20 mg omeprazolu, 40 mg pantoprazolu), iš­skyrus rabeprazolą (nerasta duomenų), gydant ref­liuksinį ezofagitą. Vertintas gydymo efektyvumas 4 ir 8 gydymo savaitę. Visuose apžvelgtuose tyri­muose ezomerazolas pasižymėjo geresnėmis gydo­mosiomis savybėmis.

Kitame tyrime lygintas 30 mg lansoprazolo ir 40 mg ezomeprazolo efektyvumas pacientams, ku­riuos vargina rėmuo. Nustatyta, kad pakeitus 30 mg lansoprazolo vienkartinę paros dozę į 40 mg ezome­prazolo vienkartinę paros dozę, simptomai sumažė­jo tiek, kiek tęsiamas didesnės dozuotės gydymas lansoprozolu (30 mg 2 k./d.) (17).

Hoogendoorno ir bendraautorių atliktame tyri­me buvo vertintas pacientų pasitenkinimas pakeitus vartotą PSI į ezomeprazolą (18). Tyrime dalyvavo 4 929 pacientai, iš kurių 21,9 proc. buvo patenkin­ti esamu PSI veiksmingumu. Skyrus gydymą ezo­meprazolu, net 88,0 proc. buvo patenkinti jo veiks­mingumu, net 71,3 proc. teigė, kad gydymas ezo­meprazolu veiksmingesnis, palyginti su prieš tai vartotais PSI, nes sumažėjo ar visai išnyko varginę GERL simptomai. 62,0 proc. pacientų, kurie prieš pradėdami varto­ti ezomeprazolą, su PSI vartojo kitus medikamentus, padedančius malšinti GERL simptomus, teigė, kad, pradėjus vartoti ezomeprazolą, papildomo gydymo nebereikėjo. Iš 1 069 pacientų, kurie buvo patenkinti prieš tai vartotu PSI, 39,4 proc., jį pakeitę, teigė esan­tys labiau patenkinti ezomeprazolu. Panašūs duomenys gauti ir kitame atliktame moksliniame tyrime. Pakeitus prieš tai vartotą PSI į 40 mg ezomeprazolo vienkartinę paros dozę, labai sumažėjo varginantys GERL simp­tomai pacientams, kuriuos vargino nuolatiniai simpto­mai (19). Panašių tyrimų atlikta ir daugiau.

Apibendrinimas

GERL pelnytai gali būti vadinama amžiaus liga. Dėl spartėjančio gyvenimo tempo, pasikeitusių mi­tybos principų, žalingų įpročių, daugėjančių stresi­nių situacijų dažnas skundžiasi padidėjusiu rūgš­tingumu. Vadinasi, GERL turi būti gydoma laiku ir adekvačiai.

Moksliniais tyrimais įrodyta, kad pacientai ezo­meprazolą gerai toleruoja, teigiamai vertina prieš tai vartoto PSI pakeitimą ezomeprazolu. Taigi dažnai kartojantis varginantiems GERL simptomams, pa­tariama esamą gydymą kitu PSI pakeisti į ezome­prazolą, o nustačius GERL pirmą kartą, gydymą galima pradėti nuo ezomeprazolo, norint užtikrinti efektyviausią gydymą.

KRKA gaminamas ezomeprazolas pateikiamas kapsulėse. Kaip žinoma, kapsulės mažiau dirgina skrandžio gleivinę, yra lengviau nuryjamos, paly­ginti su tabletėmis, jas nuryjant nejaučiamas galimas nemalonus vaisto skonis ar kvapas, kas dažniausiai žmones skatina vartoti vaistą kapsulėmis. Kliniki­niais tyrimais nustatyta, kad net 66 proc. pacientų renkasi gydymą kapsulėmis.

Parengė Jūratė Bazevičienė

Šaltinis: „Internistas” Nr.6, 2016m.