+2
-0
+2
Šiuolaikinis požiūris į aknės gydymą

Aknė, arba paprastieji spuogai (acnevulgaris), yra la­bai paplitusi ir sunkiai gydoma odos liga, kuri pasireiškia tam tikromis formomis ir ypač pa­augliams. Pastaraisiais metais pastebima, kad daugėja vy­resnio amžiaus žmonių, ypač moterų, kurioms aknė išsivys­to sulaukus 25, 30 metų ar dar vyresnėms. Aknė nėra pavojin­ga sveikatai, tačiau sukelia psi­choemocinį diskomfortą. Apie aknės gydymo naujienas, ligos išsivystymo grandis vei­kiantį šiuolaikinį gydymą kalbamės su gydytoja dermatovenerolo­ge dr. Rūta Gancevičiene.

Prašome pakomentuoti ligos paplitimą ir aktualumą?

Pasaulyje akne serga apie 80–90 proc. paauglių. Mūsų šalies sergan­čiųjų skaičius atitinka pasaulinę statistiką. Vien ligos paplitimas jau rodo jos aktualumą. Be to, liga gali smarkiai paveikti žmogaus psichiką, emo­cijas. Odos išbėrimai paauglystėje gali sukelti rimtų psichologinių bėdų. Tačiau ir vyresnio amžiaus žmones aknė priverčia ne ką mažiau susi­krimsti. Paauglystėje tarp bendraamžių sergančiųjų akne galima sutikti dažniau, o suaugusiųjų žmonių aplinkoje jų mažiau, ir tai taip pat didina nepasitikėjimą savimi, nenorą bendrauti, kitus kompleksus.

Aknė – lėtinė uždegiminė odos liga, kuri pasireiškia specifiniais išbė­rimais veido, rečiau – nugaros,krūtinės odoje. Aknės taikinys yra riebalų liauka odoje. Vadinasi, aknę ir reikia traktuoti kaip lėtinę ligą, o ne kaip estetinę odos problemą tam tikru gyvenimo periodu, pavyzdžiui, paau­glystėje. Aknė – tai ir ne endokrinologinė ar infekcinė liga. Tiesa, esant tam tikriems sindromams, gali pasireikšti ir aknė.

Kas lemia aknės išsivystymą? Ko turėtume vengti, norėdami iš­vengti jos?

Vienos ligos priežasties nėra. Jau seniai žinomos 4 pagrindinės aknės išsivystymo priežastys, kurios pastaruoju metu tyrinėjamos nuodugniau.

Pirma, aknė vystosi, nes dėl androgenų įtakos riebalų liauka odoje pasidaro labai didelė, itin aktyvi, išskirianti daug riebalų, kurių sudėtis pakinta, o tai turi įtakos odos barjerinei funkcijai ir uždegimui palaikyti.

Antroji priežastis, kuri turi įtakos aknei išsivystyti, yra sutrikusi ke­ratinizacija (ląstelių ragėjimo ir pasišalinimo procesas). Dėl hiperkera­tinizacijos riebalai negali normaliai pasišalinti ant odos paviršiaus, todėl suspausta riebalų, raginių ląstelių mase užkemša poras. Hiperkeratiniza­cija palaiko uždegiminę reakciją, sudaro palankias sąlygas bakterijoms kolonizuotis. Propionibacteriumacnes bakteri­jų yra visų žmonių odoje, tačiau esant aknei, jos pradeda gaminti tam tikras uždegimines medžia­gas, kurios ir palaiko ligos metu vykstantį imuninį uždegimą. Taigi Propionibacteriumacnes bakte­rijos – trečioji, o uždegiminis procesas – ketvir­toji aknės išsivystymo priežastys. Odoje galima stebėti įvairiausio pobūdžio spuogelius: neuž­degiminius – inkštirus (juodus ir baltus), užde­giminius – raudonus mazgelius, pūlinėlius arba didelius mazgus, jeigu pažeidimas apima keletą riebalų liaukų.

Tyrinėjamos ir kitos aknės patogenezės gran­dys. Pavyzdžiui, pastaruoju metu daug kalbama apie neuropeptidų, streso, dietos, augimo fakto­riaus įtaką aknei, kt. Veiksnių, skatinančių spuogų atsiradimą, yra daug. Vienas jų – genetika. Tei­giama, kad jeigu tėvai sirgo akne, tikimybė, kad sirgs ir vaikai, yra 50 proc. Įtakos ligai išsivys­tyti gali turėti rūkymas, kai kurių vaistų vartoji­mas, netinkama kosmetika, metų sezonas, aplin­kos užterštumas, net profesija. Pavyzdžiui, aknės išsivystymo rizika didėja žmonėms, dirbantiems užterštoje aplinkoje, kurioje naudojami tepalai, naftos produktai. Taip pat virėjams, kurie dirba šiltoje ir drėgnoje aplinkoje, arba sportininkams, nes jų organizme gali vykti tam tikri hormonų po­kyčiai. Aknei įtakos gali turėti kai kurie endokri­nologiniai pokyčiai organizme, ligos (pvz., poli­cistinis kiaušidžių sindromas, hiperandrogeniz­mas), hormonų pokyčiai menopauzės periodu, kt.

Kokios žinomos aknės formos? Ar sergant viena ligos forma būtinai keičia kitą?

Aknė gali pasireikšti daugybe formų. Liga ski­riasi ir pagal bėrimų tipą. Bėrimai gali būti ko­medonai ir inkštirai, papulės, pustulės, formuotis skausmingi gilūs mazgeliai, cistos. Pagal sunku­mą ir bėrimų kiekį, vietą ir pobūdį, aknė skirsto­ma į lengvą, vidutinę, sunkią ir labai sunkią for­mas. Liga laikoma lengvos formos, jeigu vyrau­ja paprastieji komedonai ir yra tik keli uždegi­miniai mazgeliai. Vidutinio sunkumo aknė dia­gnozuojama, kai yra komedonų, bet dominuoja uždegiminiai mazgeliai. Sunki liga – kai vyrau­ja uždegiminiai mazgeliai ir pūlinėliai, gali būti nedaug gilesnių mazgų. Itin sunki – kai yra gau­sių mazgų, susiliejančių mazgų, cistų, formuojasi randai. Tokių itin sunkių aknės formų daug ma­žiau, tačiau jos tikrai nėra itin retos. Aknė gali būti randinė, kosmetinė, žaibinė, psichologinė, kt. Pagal sergančiojo amžių, ji skirstoma į kūdikių, paauglių, suaugusiųjų (ypač daugėja suaugusių moterų aknės atvejų).

Koks šiuolaikinis požiūris į aknės gydymą?

Aknės eiga dažniausiai yra banguojanti, t. y. po pagerėjimo periodų, kurie gali trukti įvairiai, odos būklė vėl gali pablogėti. Tai nėra liga, ku­rią galima išgydyti per vieną dieną. Net jeigu vieną dieną ji ir išnyksta, mokslininkai dar netu­ri tikslaus atsakymo į klausimą, kodėl taip nuti­ko, ir kada tiksliai sergantieji galėtų sulaukti vi­siško išgijimo.

Taigi gydymo metodai parenkami individu­aliai, atsižvelgiant į ligos sunkumą, vyraujančio bėrimo tipą, ligonio būklę, amžių, lytį. Lietuvo­je yra patvirtintas algoritmas, kuris atitinka Eu­ropos aknės gydymo gaires. Juo ir vadovaujasi mūsų gydytojai.

Aknės gydymas yra pakopinis. Jeigu ligos forma lengva ar vidutinio sunkumo, visada reko­menduojama pradėti nuo vietinių preparatų. Jei liga sunkesnės formos ir vietiniai vaistai nepa­deda, rekomenduojama skirti geriamųjų vaistų, kurie parenkami atsižvelgus į ligonio lytį, am­žių, bėrimų tipą (ar nesiformuoja randai), gretu­tines ligas (pvz., ar neserga policistiniu kiauši­džių sindromu, kt.).

Lietuvoje yra visų vaistų, reikalingų aknei gy­dyti. Vaistų veikimas nukreiptas į ligos patogene­zinių grandžių slopinimą. Kaip jau minėjau, liga vystosi dėl padidėjusios riebalų gamybos, hiper­keratinizacijos, Propionibacteriumacnes bakteri­jų kolonizacijos veiklos ir uždegimo. Tad parink­dami vaistus, stengiamės, kad būtų veikiamos vi­sos minėtos aknės vystymuisi svarbios grandys. Bakterijas ir uždegimo procesą bandoma paveikti skiriant antibiotikų, riebalų liaukų veiklą normali­zuoti ir uždegimą sumažinti siekiama skiriant re­tinoidų, kurie kartu skatina ir epidermio ląstelių atsinaujinimą, slopina hiperkeratinizaciją. Hor­monų aktyvumui sumažinti galima skirti hormo­ninių preparatų. Taip pat gali būti skiriama ir kera­tolitikų, kurie padeda kontroliuoti odos ragėjimą.

Šiandien visuotinai pripažinta, kad gydymas vaistų deriniu yra pranašesnis už monoterapiją. Ypač rekomenduojama vengti antibiotikų mono­terapijos. Rekomenduojama tiek geriamuosius, tiek tepamuosius antibiotikus derinti su kitais vaistais. Lietuvoje yra 2 kombinuoti gamykli­niai vietinio poveikio preparatai, kurių sudėtyje yra antibiotiko ir kito vaisto. Tai vietinio povei­kio gelis, kurio sudėtyje yra veikliųjų medžiagų klindamicino, ir tretinoino derinys (Treclinac). Kitas preparatas yra klindamicino ir benzoilo peroksido derinys.

Ar nutraukus vaistų vartojimą odos būklė nepablogėja?

Kaip minėjau, aknės eiga yra banguojanti. Be to, niekada nebūna taip, kad būklei pagerėjus ir nutraukus vaistų vartojimą, žmogus būtų paliktas be priežiūros. Jei liga buvo lengvos formos, gali būti rekomenduojama speciali gydomoji kosme­tika, kitiems galbūt paskiriama kito preparato.

Aknės būklė gali paūmėti dėl daugybės veiks­nių, visai nesusijusių su vaistų nutraukimu, pa­vyzdžiui, patyrus stresą, pasimėgavus saulėje, kt. Tada gydytojas vėl aiškinasi priežastis, verti­na odos būklę ir skiria gydymą.

Prašome pakomentuoti naujo kombinuo­to gydymo preparatu Treclinac privalumus?

Treclinac yra gamyklinis sudėtinis vaistas, skirtas aknei gydyti. Jis veikia kone visas spuo­gų atsiradimo grandis: bakterijų kolonizaciją, už­degimą ir hiperkeratinizaciją. Jo sudėtyje yra an­tibiotiko klindamicino, kuris pasižymi spuogus sukeliančių bakterijų augimo ir jų sukelto užde­gimo ribojančiu poveikiu. Retinoidai labai svar­būs gydant aknę, reguliuoja keratinizacijos proce­sus. Taip perspėjamas naujų aknės išbėrimo ele­mentų formavimasis. Šios veikliosios medžiagos yra veiksmingesnės derinamos kartu, nei vartoja­mos atskirai. Treclinac sudėtyje esantis tretinoi­nas yra 2 formų: viena dalis yra tirpi ir veikia iš karto užtepus ant odos, kita dalis yra kristalinė, suspensijos pavidalo. Ji pradeda veikti lėčiau ir ilgą laiką. Dėl to yra geresnis retinoido toleravi­mas. Treclinac mažiau dirgina ir sausina odą, kas dažnai būdinga retinoidams, o efektas pasiekia­mas daug greičiau. Treclinac privalumas – pakan­ka vieno kombinuoto vaisto, nereikia skirti atski­rai ir antibiotikų, ir retinoidų. Pacientui taip pat daug patogiau vartoti vieną preparatą, o ne kelis.

Kam rekomenduojamas Treclinac?

Pirma, vaistas rekomenduojamas sergant len­gva ir vidutinio sunkumo aknės forma, t. y. pla­čiausiai paplitusiai sergančiųjų grupei. Tiesa, pre­paratas tinka ir sergant kitomis aknės formomis, derinant su kitais aknės gydymo būdais, paren­kant odos priežiūrą.

Kokia jūsų asmeninė gydymo preparatu Treclinac patirtis?

Preparatas Treclinac Lietuvoje pasirodė prieš me­tus, tad šiokios tokios patirties jau yra. Tenka stebė­ti, kad preparatą gerai toleruoja pacientai. Jie pažy­mi, kad preparatą patogu naudoti. Vaisto poveikis pa­sireiškia palaipsniui, tačiau yra geras ir užtikrintas: mažėja ir uždegiminių išbėrimų, ir inkštirų. Svarbu bendrauti su pacientais ir išaiškinti jiems, kad prepa­rato poveikis nepasireikš akimirksniu, todėl jie turė­tų pasisemti kantrybės. Juk aknė – lėtinė liga, todėl ir efektas negali būti pasiekiamas per dieną, reikia iš­laukti. Mano praktika rodo, kad dažniausiai pagerėji­mas stebimas jau po 2 savaičių, po kurių pasireiškia palaipsnis nuolatinis odos išbėrimų nykimas.

Pacientams svarbu nurodyti, kaip tinkamai nau­doti vaistą. Norint, kad Treclinac veiktų, sergan­tieji turėtų žinoti, kad geliu reikia teptis visą odos plotą, o ne tik išbertas vietas. Kartu turėtų būti pa­sirenkama tinkama kosmetika, kad oda nebūtų dir­ginama. Visada stengiuosi kontroliuoti ligos eigą, todėl kviečiu pacientus apžiūrai po tam tikro vais­to naudojimo laiko. Treclinac rekomenduojama naudoti be pertraukos ne mažiau nei 3 mėnesius.

Dėkojame už pokalbį.

Kalbėjosi Natalija Voronaja

Šaltinis „Internistas”