Sveiki apmąstymai, verti arbatos pertraukėlės.

Sveikas

Perkeltine reikšme šis žodis vartojamas pasveikinant arba kai norima pabrėžti ko nors pozityvumą: sveikas sprendimas, sveika aplinka. Tačiau, ką išties turime galvoje, vartodami šį būdvardį netiesiogine prasme? Ko gero, harmoniją, draugiškumą, ramybę – savybes, kurias bandyčiau apibendrinti vieninteliu žodžiu: saugumas. Saugumo poreikis yra pats svarbiausias žmogaus gyvenime. Kasdien daugelį intuityvių sprendimų priimame skatinami būtent šio poreikio. Saugumo poreikio tenkinimas dažnai lemia veiksmus daugelyje profesinių sričių: mediko, kario, architekto, politiko, virėjo, teisėjo. Saugumo poreikio tenkinimu grindžiama tiek individo, tiek šeimos, tiek valstybės gerovė. Dabar įsivaizduokime saugiai besijaučiantį žmogų. Ar ne tokia žmogaus savijauta turėtų būti mūsų visų kasdienio darbo užduotis? Mes negalime pakeisti to, kas nuo mūsų nepriklauso, kas yra koduota nežinomybėje, tačiau mes jau šiandien, čia pat galime žodžiu ar prisilietimu padaryti taip, kad greta esantis pasijustų saugus. Prisilietimas yra esminis. Mes galime liesti akimis: taip, pavyzdžiui, perskaitoma architektūra. Tačiau galime paliesti ir ranka, apkabinti. Liesti – tai suteikti gyvybę,– sakė didysis renesanso architektas ir skulptorius Mikelandželas. Kasdien kuriame, statome, įterpiame, kaupiame – tokia šios žemės gyventojų dialektika. Taip pat galime tiesiog… nugriauti sieną. Sienų statyba neteikia saugumo, priešingai – saugūs jaučiamės pasitikėdami. Nes nėra didesnės dovanos žmogui už kitą žmogų. Pamažu tai supratusi visuomenė pasijus saugesnė ir laimingesnė – tam reikia labai nedaug. Tačiau iš kiekvieno mūsų.

 

Taigi, Sveikas!

Architektas Rolandas Palekas