Vyriausybės posėdyje pritarta patobulintam 2009 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto projektui, kurio esminis bruožas tas, kad PSDF biudžetas kitąmet ūgteli 6,8 proc., kai kitų metų valstybės nacionalinis biudžetas dėl ekonomikos lėtėjimo, palyginti su 2008-ųjų biudžetu, beveik nedidėja. Planuojama, kad kitąmet PSDF biudžeto pajamos ir išlaidos sudarys apie 4 mlrd. 687 mln. Lt, t. y. per 300 mln. litų daugiau nei patvirtinta 2008 metų biudžete.

– Tai reiškia, kad pasaulinės finansų krizės akivaizdoje ir sunkėjant padėčiai Lietuvoje naujoji Vyriausybė išties siekia kiek įmanoma apsaugoti socialiniu požiūriu jautrias sritis, tarp jų – ir sveikatos apsaugos reikmes, – komentuodamas pateiktą PSDF biudžeto projektą pasakė Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorius Algis Sasnauskas. – Štai valstybės biudžeto įmoka už valstybės lėšomis draudžiamą asmenį 2009 metais padidės iki 605,3 litų, tai yra, palyginti su 2008 metais, ūgtelės gerais dviem penktadaliais, ir valstybės biudžeto įmokų suma už tokius valstybės lėšomis draudžiamus asmenis sudarys apie 1 milijardą 77,5 milijonus litų, o papildomi valstybės biudžeto asignavimai 2009-aisiais sudarys per 516 milijonų litų – 61 procentu daugiau negu buvo numatyta šių metų biudžete ir kt. Seimui teikiamos svarbios atitinkamų įstatymų pataisos, susijusios ir su Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamų šaltiniais.

Tikimasi, kad dirbančių asmenų iš darbo užmokesčio mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos (6 procentai) 2009 metais sudarys apie 1 mlrd. 748 mln. litų – 37,3 proc. visų pajamų. Beje, dėl besiklostančių makroekonominių tendencijų naujoji Seimo koalicija šią sveikatos draudimo įmokos dalį nusprendė didinti vienu procentu (anksčiau buvo planuoti 5 proc.). Draudėjų už dirbančiuosius nuo darbo užmokesčio mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos (3 procentai) kitais metais turėtų sudaryti 954,5 mln. litų, t. y. 20,4 proc. visų pajamų ir t. t.

Žinoma, svarbiausia, kad šie ir kiti pajamų šaltiniai įgalins iš esmės ne blogiau (o kai ką – net šiek tiek geriau) finansuoti PSDF biudžeto lėšomis praktiškai visas sveikatos priežiūros sritis, suteikti Lietuvos žmonėms reikiamas gydymo paslaugas, kompensuoti atitinkamus vaistus ir medicinos pagalbos priemones, taikyti šiuolaikines ligų prevencijos, diagnostikos bei gydymo technologijas.

Kaip ir kasmet daugiausia PSDF biudžeto lėšų – per 3 mlrd. 230 mln. Lt, t. y. beveik 7 proc. daugiau nei buvo numatyta 2008 metų biudžete, skiriama asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti. Kadangi nuolat didėja vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išlaidos bei jų poreikis, papildomų lėšų reikia naujiems medikamentams įsigyti bei jų prieinamumui gerinti, šioms išlaidoms kompensuoti pagal 2009 metų PSDF biudžeto galimybes skiriama beveik 779 mln. Lt – 12,3 proc. daugiau negu suplanuota 2008 metų biudžete.
Kitų metų PSDF biudžete daugiau nei šiemet lėšų numatyta medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo išlaidoms kompensuoti, apdraustųjų įsigytoms ortopedijos techninėms priemonėms apmokėti, sveikatos programoms ir kitoms sveikatos priežiūros reikmėms finansuoti.

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto 2009 m. rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas, kaip ir valstybės, ir savivaldybių bei „Sodros“ biudžetai su atitinkamų įstatymų pakeitimais teikiami Lietuvos Respublikos Seimui.

Valstybinės ligonių kasos prie SAM
Ryšių su visuomene skyrius