Antras kūdikis: 7 atsakymai vyresnėliui

Ar kada desperatiškai stengėtės rasti tinkamiausią atsakymą į vaiko klausimą
(skundą, grasinimą) dėl broliuko ar sesutės? Štai 7 variantai, kaip klasikinėje
situacijoje pasielgti teisingiausiai.

Į tokius klausimus atsakyti ir iš tokių situacijų išsikapanoti tenka visiems ne
vieną atžalą auginantiems tėvams.

1 situacija. Vaikas: „Kodėl jūs turėsite kitą vaiką? Aš nenoriu jokio
brolio ar sesės!“

Užuot atsakius: „Pamatysi, tu tikrai jį pamilsi. Juk paaugęs jis bus tavo
žaidimų draugas!“

Verčiau atsakyti: „Kodėl tu taip manai? Papasakok, ką galvoji. O tada aš
pasakysiu, kad esi mano pats geriausias, mylimiausias ir vienintelis vyresnėlis,
kad ir kas benutiktų“.

2 situacija. Vaikas: „Kurį iš mūsų tu myli labiau?“

Užuot atsakius: „Myliu abu vienodai“.

Verčiau atsakyti: „Tai pernelyg sunkus klausimas. Kiekvienas iš jūsų man
– ypatingas. Ir kiekvieną myliu už tai, koks jis yra“.

3 situacija. Vaikas: „Gu-guuu, bu-buuu, me-meee“.

Užuot subarus: „Liaukis elgęsis kaip kūdikis. Juk tu jau didelis!“

Verčiau pasiūlyti: „O, tu nori pažaisti kūdikį? Eikš, sėskis ant kelių,
pačiūčiuosiu“.

4 situacija. Vaikas: „Tu su juo būni daugiau nei su manimi!“

Užuot atkirtus: „Netiesa! Skiriu jums vienodai dėmesio“.

Verčiau atsakyti: „Nori daugiau laiko praleisti su manimi? Ir aš
norėčiau. Nagi, pagalvokime, ką ir kada galėtume nuveikti tik mudu du?“

5 situacija. Vaikas: „Kodėl tu visada esi jo pusėje, palaikai jį, o ne
mane?“

Užuot atsakius: „Netiesa. O dabar tu elgiesi bjauriai“

Verčiau paklausti: „Tu taip manai? Nagi, papasakok, kodėl turėčiau dabar
tave užstoti – gal aš geriau suprasiu, kas ir kodėl čia nutiko?“

6 situacija. Vaikas: „Nekenčiu savo brolio (sesės)!“

Užuot paneigus: „Nekalbėk kvailysčių. Tu myli savo brolį (sesę)!“

Verčiau pasiūlyti: „Tikriausiai tavo brolis (sesė) padarė ką nors, kas
tave įsiutino? Papasakok, kodėl taip galvoji“.

7 situacija. Vaikas: „Norėčiau, kad jis (ji) niekada nebūtų gimęs!“

Užuot supykus: „Kaip gali šitaip bjauriai kalbėti apie savo
broliuką (sesutę)?!

Verčiau atsakykite: „Kartais tu jį myli, bet dabar nenori matyti.
Suprantu, su kūdikiais būna nelengva. Bet, patikėk, viskas pasikeis kai jis šiek
tiek ūgtelės ir judu galėsite drauge žaisti“.