Valstybinio ir visuomeninio sektoriaus atstovai diskutavo apie JT Generalinės Asamblėjos ŽIV/AIDS sesijoje (angl. UNGASS) priimtų įsipareigojimų – ŽIV/AIDS deklaracijos, įgyvendinimą Lietuvoje. Diskutuota apie pastarųjų dvejų metų (2006-2007) darbą su rizikos grupėmis, tarpžinybinį bendradarbiavimą, sveikatos ir socialinių paslaugų prieinamumą ir priimtinumą, visuomeninių organizacijų indėlį į ŽIV/AIDS prevenciją ir stigmatizacijos visuomenėje mažinimą bei kitomis temomis.

Detaliai apžvelgdamas Lietuvos ŽIV/AIDS epidemiologinės situacijos tendencijas, Lietuvos AIDS centro prie SAM direktorius, Europos Komisijos ŽIV/AIDS ekspertų grupės narys, dr. doc. Saulius Čaplinskas, pažymėjo, kad per pastaruosius penkerius metus (2003-2007) pastebimai kito ŽIV plitimo būdai – sąlyginai mažėjo kasmet naujai užsikrėtusiųjų per narkotikus, daugėjo – per lytinius santykius, ypač moterų; gerėjo ŽIV išaiškinamumas sveikatos priežiūros įstaigose, mažėjo ŽIV užsikrėtusių asmenų skaičius, kuriems diagnozė nustatoma kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose. Tačiau nežiūrint objektyvių sergamumo ŽIV rodiklių stabilizavimosi, pažymėta, kad ŽIV epidemija Lietuvoje pereina į kitą stadiją, kada ŽIV infekcija į bendrąją populiaciją pradeda plisti per rizikos grupių asmenų lytinius partnerius, daugėja sergančiųjų AIDS, didėja ŽIV ligos gydymo poreikiai.

Išklausiusi įvairių sektorių atstovų pasisakymus, Sveikatos apsaugos ministerijos sekretorė dr. Rima Vaitkienė atkreipė dėmesį, kad JT ragina telkti nacionalinį ŽIV/AIDS atsaką ir siekti visuotino su ŽIV susijusių paslaugų prieinamumo, apimančio ne tik medicinos, bet ir socialines paslaugas, ragina aktyviai bendradarbiauti su pacientų organizacijomis.

Diskusijos metu visi dalyvavusieji turėjo galimybę pareikšti nuomonę, išsakyti problemas, teikti siūlymus problemų sprendimui. Diskusijos dalyviai sutarė dėl JT Generalinės ŽIV/AIDS asamblėjos sesijoje priimtų įsipareigojimų deklaracijos įgyvendinimo nacionalinės ŽIV/AIDS ataskaitos turinio, pažangos aspektų, galimų problemų sprendimo būdų bei kitų su ŽIV/AIDS susijusių ateities uždavinių. Nacionalinė ŽIV/AIDS ataskaita už 2006-2007 metų laikotarpį pirmą kartą JT AIDS programai (angl. UNAIDS) buvo pateikta panaudojant nacionalinio atsako informacinę kompiuterinę sistemą (NAIS).

Diskusiją organizavo (2008/01/31) Lietuvos AIDS centras prie SAM bendradarbiaujant su JT Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuru bei kitomis veiklos partnerėmis.

Daugiau informacijos:
Įsipareigojimų ŽIV/AIDS deklaracija priimta. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos Specialiojoje ŽIV/AIDS sesijoje vykusioje 2001 metais. Jai pritarė ir ją pasirašė 189 valstybių vadovai ir vyriausybių atstovai, pripažinę, kad AIDS – pasaulinė krizė, kuriai spręsti reikia visuotinių priemonių.
Deklaraciją galima rasti www.aidsl.t/atsisiuntimui/deklaracijos.

Kontaktinis asmuo:
Dr. doc. Saulius Čaplinskas
Lietuvos AIDS centro prie SAM, direktorius
Tel.: 869821173, saulius@aids.lt