Praėjusią savaitę Vilniaus universiteto vaikų ligoninės Vaiko raidos centro specialistų organizuotoje konferencijoje "Psichikos sveikatos paslaugos vaikui ir šeimai Vilniaus mieste: pasiekimai ir plėtros galimybės" buvo įvertintas Vilniaus miesto prevencinių psichikos sveikatos paslaugų tinklas ir šių paslaugų prieinamumas bei kokybė elgesio ir emocinių, taip pat raidos sutrikimų turintiems vaikams.

Apibendrindama Vilniaus miesto savivaldybės remto projekto, kuriame dalyvavo aštuoni Vilniaus miesto psichikos sveikatos bei trys ankstyvosios reabilitacijos centrai, ir buvo renkami duomenys apie psichikos sutrikimų turintiems vaikams suteiktas paslaugas nuo 2003 iki 2007 metų, VU Vaikų ligoninės Vaiko raidos centro direktorė Jovita Petrulytė teigė, kad iš beveik 100 000 Vilniuje gyvenančių vaikų, neįgalumas dėl psichikos sutrikimų ir centrinės nervų sistemos ligų yra nustatytas 900, t.y. apie 1 proc. vaikų.

Psichikos sveikatos centrų specialistų duomenimis, pirmieji vaiko problemas pastebi šeimos nariai ir paprastai pirmiausia pagalbos kreipiasi į šeimos gydytojus. Apklausos parodė, kad įsitikinimas, kad psichikos sveikatos problemų dažniausiai turi išsiskyrusių šeimų vaikai, tėra mitas. Didžioji dalis apklaustų psichikos sveikatos centrų pacientų turėjo abu santuokoje gyvenančius tėvus.

Kaip teigė Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Psichiatrijos klinikos doc. Sigita Lesinskienė, Vilniaus miesto vaikai psichikos sveikatos paslaugas gauna nesunkiai – norint patekti pas specialistus nereikia laukti ilgiau nei mėnesį. Psichikos sveikatos centrai dirba komandiniu principu. Čia paslaugas teikia vaikų ir paauglių psichiatras, klinikinis psichologas, socialinis darbuotojas, slaugytoja.

Deja, kai kuriuose centruose pilnų komandų sukomplektuoti ne visada pavyksta, ne visi turi atskirtas nuo suaugusiųjų patalpas vaikams, nors to ir reikalauja šiuo metu galiojantys teisės aktai. Tėvai neretai pasigenda logopedinės pagalbos, grupinės terapijos užsiėmimų, lankymų namuose. Kaip teigė VU Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Psichiatrijos klinikos doc. Dainius Pūras, turime pripažinti, kad kol vaikų psichikos sveikata nėra prioritetinė sritis, už valstybės skiriamas lėšas gydytojai negali suteikti visų reikalingų paslaugų.

VU Vaikų ligoninės filialo Vaiko raidos centro Ankstyvosios reabilitacijos skyriaus vedėja gyd. Laima Mikulėnaitė atkreipė dėmesį, kokia yra svarbi pagalba šeimai, auginančiai vaiką su raidos sutrikimu. Anksti nustačius vaiko raidos sutrikimą, ankstyvosios reabilitacijos tarnybos gali padėti vaikui integruotis į visuomenę, pagerėja ligos prognozė.

Šiuo metu ankstyvosios reabilitacijos paslaugas Vilniaus mieste teikia keturios tarnybos. Jose paslaugas gauna apie 6 proc. vaikų iki 3 metų, o pacientai su sudėtingiausiais raidos ir psichikos sutrikimais patenka į Vaiko raidos centrą.

Tėvų apklausos parodė, kad, kreipdamiesi į ankstyvosios reabilitacijos tarnybas, jie gauna psichologinę pagalbą, žinių, kaip padėti vaikui su raidos sutrikimu, tačiau pasigenda socialinės pagalbos.

Doc. D. Pūro nuomone, norint, kad psichikos sutrikimų turintiems vaikams pagalbos sistema būtų efektyvi, reikia geros prevencijos mechanizmo, pirminės priežiūros, mažiausiai dviejų ambulatorinių lygių ir dienos stacionaro, taip pat glaudaus sveikatos, švietimo ir socialinės apsaugos sistemų bendradarbiavimo.

Nors daugybė rodiklių rodo, kad dominuoja vaikų emociniai ir elgesio sutrikimai, tačiau pakeisti paslaugų infrastruktūrą, kurioje prioritetas būtų teikiamas ne tik kūnui, bet ir dvasiai, neskubama, teigė doc. D. Pūras.
 

IMed