Ar jūsų vaikas – indigo?

Paskaičius diskusijų apie indigo vaikus nejučiom ant liežuvio galo ima
kirbėti viena išvada: aišku, kad niekas neaišku. Plačiausia prasme, indigo – „keisti“
vaikai. Kuo jie keisti? Vieni indigo vaikus bemaž prilygina autistams, kitiems
indigo – hiperaktyvūs vaikai. O kaip yra iš tiesų?

„Indigo vaikai“ – šiuolaikinės psichologijos atradimas, jis dar nėra pakankamai
ištirtas. Indigo – talentingi, bet nepaklusnūs, išmintingi, bet dažnai mokykloje
jiems ne itin sekasi. Norite sužinoti, ar jūsų vaikas indigo? Atsakykite į
klausimas „Taip“ arba „Ne“.

1. Jūsų vaikas, vos pramokęs kalbėti, dažniau nei kitas frazes kartoja klausimus
„kodėl…“?

2. Ar jis labai anksti, jau 2 metų, ėmė suvokti save kaip atskirą asmenybę (tokio
amžiaus vaikai dažniausiai apie save kalba trečiuoju asmeniu, o indigo –
pirmuoju)?

3. Jis labai gerai save vertina?

4. Jis labai lengvai bendrauja su kitais žmonėmis, pats renkasi pašnekovus, jau
sulaukęs 5-6 metų pokalbyje elgiasi tarsi suaugęs: pirmasis ištiesia paspausti
pašnekovui ranką, moka palaikyti neįpareigojantį pokalbį, paklausia, kaip
laikotės?

5. Jūsų vaikas kairiarankis?

6. Į griežtus nurodymus ir įsakymus reaguoja protestu, bet jei paaiškinate ir
įtikinate, kad reikia elgtis būtent taip ir ne kitaip – mielai padaro, ko
prašomas?

7. Ar jis imlus įspūdžiams ir emocijoms?

8. Ar jis lengvai suvokia, kaip elgtis su buities, elektronikos prietaisais?

9. Negali pakęsti nuobodulio ir laukimo?

10. Moka dirbti keletą darbų vienu metu? (tokį gebėjimą dažniausiai turi
ambidekstrai – žmonės, kurių abiejų smegenų pusrutulių ir abiejų rankų funkcijos
vienodai gerai išsivystę).

11. Lengvai užmezga kontaktą su gyvūnais?

12. Nenustygstantis vietoje ir judrus, tačiau jei jau kuo susidomėjo – gali
ramiai tyrinėti valandų valandas?

13. Neretai pasiūlo labai originalų problemos sprendimo variantą?

14. Jei jaučiasi nesuprastas – geriau leis laiką vienas, nei bandys pritapti
prie kompanijos?

15. Jo pasaulio suvokime esama tam tikrų keistenybių, kaip antai padidėjęs
jautrumas arba itin išvystyta intuicija?

16. Nesikuklina reikalauti to, ko jis nori?

Suskaičiuokite, į kiek klausimų atsakėte teigiamai? Jei daugiau nei į pusę, jūsų
vaiką jau galima laikyti indigo. Ir nenustebkite, kad toks apibūdinimas tinka
daugybei vaikų – ne veltui sakoma, kad auga ištisa indigo karta!