+1
-1
0

Šių metų birželio 2 dieną jau šeštą kartą visoje Lietuvoje bus rengiama vienos dienos akcija „Gimiau nerūkantis“. Šios akcijos šūkis: „Leiskit gimti ir augti sveikam“ ir jos metu, bus apdovanoti marškinėliais su užrašu „Gimiau nerūkantis“ ir „Gimiau nerūkanti“, gegužės 31 dieną (Pasaulinę dieną be tabako), gimę naujagimiai. Akcija vyks Lietuvos miestų gimdymo namuose.

Pirmą kartą tokia akcija buvo surengta 2002 m. Kauno mieste, o vėliau tapo nacionaline. Akcijos metu stengiamasi priminti apie vis gausėjančius faktus apie pragaištingą tėvų rūkymo įtaką vaikų sveikatai.

Akcijos organizatoriai: Kauno jaunimo narkologijos pagalbos centras. Akcijos partneriai: LR Sveikatos apsaugos ministerija, Visuomenės sveikatos centrai, Apskričių visuomenės sveikatos ugdymo centrai, Sveikatos biurai. Akcijos mecenatas: Nocorette.

Birželio 1-ją minima Tarptautinė vaikų gynimo diena. Ši diena buvo paskelbta dar 1949 metų lapkritį tarptautinės demokratinės moterų federacijos sesijos iniciatyva, pirmą kartą buvo paminėta 1950 metais bei 1979-ieji jau tapo Tarptautiniais vaikų metais. Daugiau kaip 30 pasaulio valstybių svarstė aktualius vaiko teisių klausimus. Buvo nuspręsta, kad vaiko teises privalo žinoti kiekvienas.

Vaikas – kiekviena žmogiška būtybė, neturinti 18 metų, jei pagal jam taikomą įstatymą jo pilnametystė nepripažįstama vėliau (Jungtinių Tautų vaiko teisių konferencija,1989).Vaikų teisių deklaracijoje pažymėta, kad žmonija privalo vaikui duoti visa, ką ji turi geriausio, turi būti garantuota ypatinga apsauga ir suteikta galimybė sveikai ir normaliai fiziškai, protiškai, doroviškai, dvasiškai vystytis ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Konvencija galioja įvairaus amžiaus vaikams. Ji palaiko pusiausvyrą tarp vaiko, kaip asmenybės, teisių ir auklėjamosios bei ginamosios šeimos ir globėjų rolės. Ji suteikia ypatingą reikšmę teisėms ir pareigoms, auklėjant vaikus. Atėjus atžalai į šį pasaulį, mes stropiai imame vykdyti savo pareigas: rūpinamės jų mityba, sveikata, ramybe bei saugumu. Vos tik jam sukanka keleri metai, aktyviai pradedame formuoti jo pasaulėjautą, ugdome visas įmanomas dvasines vertybes. Stengiamės vesti savo mažylį šviesiu gyvenimo keliu. Žinoma, juk dauguma tėvelių trokšta, jog jų vaikas taptų doru žmogumi, piliečiu. Vadovaudamiesi šiuo auklėjimo principu nevaržysime vaikų teisių, leisime jiems laisvai išreikšti save, parodyti kūrybiškumą. Vaikai – svarbi mūsų visų ateitis. Skirkime vaikams daugiau laiko, šilumos ir supratimo, išklausykime juos, skatinkime kūrybines idėjas. Nedrausminkime fizinėmis bausmėmis, jei vaikas prasikalto, geriau pabarkime jį žodžiais. Tegu birželio 1-oji vaikams primena, jog jie turi gerus, rūpestingus tėvus. Tegu tai tampa šilta tradicija, primenančia, jog svarbiausia santarvė ir darni šeima.