Etinių farmacijos kompanijų asociacija (EFA) kreipėsi į aukščiausias valdžios institucijas dėl griežtų priemonių taikymo Slovėnijos farmacijos kompanijai KRKA. Kreipimąsi paskatino augantys nusiskundimai dėl KRKA neetiškos veiklos, nes ši kompanija nesilaiko Vaistų rinkodaros etikos kodekso ir pažeidžia šalies įstatymus. KRKA pažeidimus patvirtino ir Vaistų rinkodaros etikos kodekso pažeidimų nagrinėjimo komisija.

„Atidžiai stebime prie Vaistų rinkodaros etikos kodekso prisijungusių farmacijos rinkos dalyvių veiklą ir kodekso nuostatų laikymąsi. Esame labai susirūpinę dėl KRKA daromų pažeidimų, nes tai ne tik menkina visos farmacijos pramonės įvaizdį visuomenėje ir tarp valdžios institucijų, bet ir daro žalą valstybei. Todėl negalime likti abejingi tokiems farmacijos verslo narių veiksmams ir imamės iniciatyvos šią problemą spręsti“, – sako Etinių farmacijos kompanijų asociacijos direktorė Jolanta Dičkutė.

Farmacijos kompanijos KRKA veikla stebima ne vienerius metus. Paskutinį kartą kompanijos veiksmai buvo svarstyti atskirame Vaistų rinkodaros etikos kodekso pažeidimų nagrinėjimo komisijos posėdyje šių metų spalį. Jame KRKA atstovai įsipareigojo iki 2009 m. lapkričio 1 d. prisijungti prie kodekso ir laikytis visų jame numatytų nuostatų. Tačiau KRKA prisijungus prie kodekso, Vaistų rinkodaros etikos kodekso pažeidimų nagrinėjimo komisija ir toliau gauna nusiskundimus dėl netinkamai vykdomos KRKA reklaminės veiklos, nesąžiningos konkurencijos, galimų interesų konfliktų su sveikatos priežiūros specialistais.

„Netoleruojame nesąžiningos farmacininkų veiklos ir sieksime, kad tokie atvejai praktikoje nesikartotų, o nustatyti pažeidėjai tinkamai atsakytų. Manome, kad siekiant užtikrinti skaidrumą reikėtų imtis itin griežtų priemonių. Viena iš jų galėtų būti gamintojo, kuris yra deklaravęs, kad laikosi kodekso, tačiau daro nusižengimus, vaistų nekompensavimas“, – sako J. Dičkutė.

EFA dėl kompanijos KRKA neetiškos veiklos taip pat kreipėsi į centrinę kompanijos būstinę Slovėnijoje, Europos generinių vaistų asociaciją ir Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federaciją (EFPIA).

Naujausia Vaistų rinkodaros etikos kodekso redakcija patvirtinta 2008 m. gruodį. Kodeksą patvirtino EFA ir Vaistų gamintojų asocicija (VGA). Šis kodeksas yra priimtas pačių farmacijos verslo atstovų iniciatyva ir bendru EFA bei VGA susitarimu, siekiant užtikrinti savo narių sąžiningą veiklą ir visų įstatymų bei teisės aktų laikymąsi. Šiuo metu prie kodekso yra prisijungę daugiau kaip 40 Lietuvoje veikiančių farmacijos kompanijų.

 
Alfa.lt