Remiantis ne pilnais (2/3) rugpjūčio mėnesio pirmos pusės maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatais, kokybė, lyginant su liepos mėnesiu, buvo geresnė.

Tyrimų rezultatų kol kas dar nėra gauta iš Alytaus, Lazdijų, Varėnos, Prienų, Šilutės, Šakių, Pakruojo, Akmenės, Radviliškio, Kelmės, Joniškio, Tauragės, Jurbarko, Utenos ir Širvintų rajonų. O tai sudaro trečdalį visų stebimų maudyklų. Panevėžio ir Telšių apskrityje maudyklų vandens kokybė tirta visose numatytose stebėti maudyklose ir 100 proc. atitiko higienos normos reikalavimus.

"Apibendrinant gautus rugpjūčio mėnesio pradžios maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatus, nustatyta, kad rugpjūčio 3 d. buvo užfiksuotas didesnis negu leidžiama higienos normoje žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml vandens Vilniaus mieste Salotės ežere – 1,1 karto, Kelmės raj. Gauštvinio ežere – 1,5 karto, Lazdijų raj. Baltajame ežere – 1,1 karto, rugpjūčio 4 d. Biržuose Širvėnos ežere prie Jaunimo parko – 1,6 karto, Šiaulių mieste Rėkyvos ežere Bačiūnų maudykloje– 1,5 karto, Kauno raj. Dubysos upėje ties Partikių kaimu – 1,3 karto, rugpjūčio 5 d. Raseinių raj. Dubysos upėje Dainų slėnyje ties Ariogala – 1,3 karto, Prabaudos tvenkinyje – 1,5 karto, Dubysos upėje ties Daugokų km. – 1,5 karto, rugpjūčio 2 ir 4 d. Ventos upėje ties Kuršėnų miesteliu– 1,6-1,8 karto. Paėmus mėginius pakartotiniams tyrimams, maudyklų vandens kokybė jau atitiko higienos normos reikalavimus: rugpjūčio 5 d. Gauštvinio ežere, rugpjūčio 6 d. Širvėnos ežere prie Jaunimo parko ir Rėkyvos ežeruose Bačiūnų maudykloje, rugpjūčio 9 d. Ventos upėje ties Kuršėnų miesteliu", – tyrimų rezultatus komentavo Higienos instituto Aplinkos poveikio sveikatai tyrimų skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja Gražvydė Norkienė.

Sezono metu vandens kokybė netirta šiose maudyklose: Alytaus apskrities Druskininkų mieste Avirio ežere, Eglės sanatorijos, Kauno apskrities Prienų raj. Jiezno, Guosto ežeruose, Klaipėdos apskrities Palangos mieste Palangos karjere, Šilalės raj. Jūros upėje ties Didkiemiu, Balsių, Nevočių tvenkiniuose. Dėl vandens telkinių būklės gerinimo darbų vandens kokybė taip pat nebuvo tiriama Druskininkų mieste Vijūnėlės tvenkinyje, Šiaulių apskrities Kelmės raj. Kražantės užtvankoje ir Pakruojo raj. Laičių (Paežerių) tvenkinyje.

Informacijos apie maudyklų vandens kokybę kiekvienoje apskrityje rasite Higienos instituto interneto svetainėje www.hi.lt, skyrelyje "Vandens kokybės rezultatai 2010 m.", kuri atnaujinama iš karto gavus tyrimų rezultatus.

 

iMed