Įpusėjo 600 Lietuvos visuomenės sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo mokymai. Mokymų projektą „Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos specialistų profesinių žinių ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“, parengtą pagal Lietuvos Bendrojo programavimo dokumento priemonę ,,Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“, įgyvendina Sveikatos apsaugos ministerijos Higienos institutas (partneris -Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba).

Kursai, sudaryti iš keturių mokymų ciklų – visuomenės sveikatos specialybės, anglų kalbos, kompiuterinio raštingumo ir pirmosios pagalbos teikimo įgūdžių tobulinimo, vyksta visose apskrityse. Mokymų dalyviai jau išklausė beveik 80 procentų visuomenės sveikatos specialistų tobulinimo kursą, o 250 mokyklose visuomenės sveikatos priežiūrą vykdančių specialistų baigė pirmosios pagalbos teikimo įgūdžių tobulinimo kursą ir gavo kvalifikaciją patvirtinančius pažymėjimus. Jau prasidėjo anglų kalbos tobulinimo ir nuotoliniai kompiuterinio raštingumo kursai.
Mokymams organizuoti Europos socialinis fondas skyrė 1,7 mln. litų paramą. Vykdant viešuosius pirkimus, liko apie 15 procentų neišnaudotų lėšų, todėl numatoma Visuomenės sveikatos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą papildyti naujomis tematikomis (narkotinių, psichotropinių medžiagų vartojimo, infekcinių ligų epidemiologijos, viešųjų pirkimų bei kt.). Be to, bus papildomi organizuojami anglų kalbos tobulinimo ir kompiuterinio raštingumo mokymai bei pirmosios pagalbos teikimo įgūdžių tobulinimo kursai.
Projekto pabaigoje, įvertinus projekto vykdymo patirtį, numatoma parengti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo bei perkvalifikavimo tvarką, kuri užtikrins projekto tąsą bei galimybes tobulinti kvalifikaciją ir kitiems visuomenės sveikatos specialistams. Gruodžio mėnesį bus suorganizuota respublikinė visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konferencija, skirta projekto vykdymo rezultatams, problemoms, pasiekimams, patirčiai aptarti.

Daugiau informacijos:
Higienos instituto Specialistų tobulinimo skyrius
Didžioji g. 22, 01128 Vilnius
Tel. (8 5) 262 9055
natalja.jatuliene@hi.lt
www.hi.lt