Jų pirmasis „Myliu“

Maždaug nuo trejų metų mūsų vaikai nesiliauja mūsų stebinti: atrodo, lyg
jie jau viską žino apie meilę ir elgiasi kaip maži suaugusieji. Vaikai
nuoširdžiai mano, kad gerai supranta žodžio „meilė“ reikšmę. Tai ar verta
stebėtis, kad jie yra kur kas labiau atsipalaidavę nei jų tėvai tame pačiame
amžiuje?

Pirmasis įsimylėjimas vaikus aplanko kaip estetinio susižavėjimo kito žmogaus
grožiu jausmas – būtent tuo tokiems vaikams meilė skiriasi nuo draugystės. Jis
jai visada „pats gražiausias“, o ji jam, žinoma, „pati pati“.

Paties pirmojo įsimylėjimo amžius kaip tik sutampa su Edipo komplekso pabaiga:
vaikas pamažu atitolsta nuo tėvų, pradeda vystyti santykius su bendraamžiais.
Ypatingi jausmai, kuriuos jis jaučia priešingos lyties vaikui, yra vaikui iki
šiol nepatirto ryšio pagrindas, o tai padeda lengviau išgyventi atsiskyrimą nuo
tėvų.

Daugelis vaikų su džiaugsmu praneša visai šeimai apie tai, kad jie įsimylėjo.
Bet tėvai ne visuomet būna tokiai žiniai pasirengę. Nors iš tikrųjų jaudinimasis
tokioje situacijoje yra nepagrįstas, o vaiko išjuokimas – tai jo išgyvenimų,
kuriuos jis pats vertina labai rimtai, paniekinimas. Tėvams vertėtų parodyti
dėmesį ir taktiškumą, nepabrėžiant šios temos, bet ir nenusigręžiant nuo jos.