Kaip elgtis su ,,blogais“ vaikų draugais

Šeimoje dažnai diskutuojame apie draugystę, draugiškumą. Norime, kad vaikai
teisingai suvoktų šias sąvokas, kad gebėtų pasirinkti tinkamą draugą, kuris jo
niekada neišduotų, būtų šalia, kai pagalbos ypač reikia…Tačiau ūgtelėję mūsų
vaikai ima ir pateikia nemalonų siurprizą – vieną dieną supažindina mus su tokiu
savo geriausiu draugu, kad ilgam žado netenkame…

Kaip tėvams elgtis tokiu atveju?

Reikia gerbti vaiko pasirinkimą

Ankstyvoje vaikystėje vaikų draugų ratą formuoja tėvai – bendrauja šeimos,
draugauja jų mažyliai. Dar viena erdvė, kurioje susipažįsta vaikai, – kiemas,
kurio didžiausia trauka – smėlio dėžė. Taigi tėvai ar auklės vienaip ar kitaip
parenka mažyliams draugus.
Tačiau augdamas vaikas darosi vis savarankiškesnis, jo pažinties laukas
platėja… Štai tada tėveliai ir sulaukia netikėčiausių staigmenų.

Kodėl vaikas nepaklūsta tėvų norams?

Mama, žvelgdama į parsivestą dukters draugę, negali atsistebėti tokiu jos
pasirinkimu: ryškus makiažas darko jaunutį mergytės veidelį, kalba mirgėte mirga
trijų raidžių žodeliais, jokios valgymo kultūros… O švelnioji, paklusnioji
dukrytė, neatitraukdama susižavėjusių akių, paklusniai vykdo visus draugės
norus. Ši mergina – jos idealas, kuri geba nepaklusti suaugusiems, savarankiškai
sprendžia, kokią aprangą vilkėti, kokią šukuoseną suvelti, net kada vakarais
grįžti namo… Paklusnioji dukrytė taip pat pajuto norą keistis, panoro būti
savarankiška; atėjo laikas, kai ji pradėjo protestuoti prieš perdėtą tėvų
rūpinimąsi ja. Tai paauglystės pradžia. Ir jei vaikas renkasi draugą – savo
priešingybę, tėvai turi susirūpinti dėl savo auklėjimo metodų – gal savo
,,amžiną mažylį“ jie augina tarsi kokone ar, atvirkščiai, perdaug pateikia jam
įvairių apribojimų. Uždraustas vaisius visada saldus, ir jeigu tėvai atvirai
šaiposi iš dukters pasirinkimo, norimo rezultato nesulauks. Tik dar labiau
pastūmės ją į draugės glėbį.
Norėdami savo vaikui atvert akis, tėvai turėtų pasitikėti juo, daugiau
bendrauti, išsakyti nuomonę ne kritikuojant, bet patariant. Tegu dukra pažvelgia
į savo ,,dievaitę“ tarsi iš šalies ir vis daugiau pamato jos ydų. Pvz., su dukra
aptardamos merginų išvaizdą, pavartykite madų žurnalą ir aptarkite stiliaus
tendencijas. Apie plaukų kirpimą ir šukuoseną jūs sužinosite iš pripažinto
mieste kirpėjo stilisto. Puikių draugių ratas jūsų mergaitę sups, jei ją
įkalbėsite lankyti šokių būrelį, muzikos, sporto mokyklas. Dukra suvoks, kad ir
interesų ratas yra labai įvaurus, ir vertybės yra ne vienodai vertinamos.

Nėra iš ko pasirinkti?

Vytis – kultūringas, tylus berniukas. Draugą, už kurį galėtų galvą guldyti, jis
turi. Bet tėvams, kasdien matant juos kartu, širdį skauda – ne tokio bičiulio
jie norėtų savo sūnui. Tėvai suvokia, kad ši draugystė paremta tik
vartotojiškais sumetimais. Vytelis jam reikalingas, nes padeda paruošti namų
darbus, paskolina ausinukus, nusiveda į greito maisto restoraną. Tėvai atvirai
sako savo sūnui, kad yra išnaudojamas, kad tokiu pagrindu draugystė nėra
kuriama. Vytis vos neverkdamas protestuoja, gina savo draugą, nors širdyje
pripažįsta tėvų sakomą tiesą. Bet jis nori turėti draugą.

Paauglystėje turėti draugą taip svarbu, kad net nekreipiama dėmesio į
pasirinkimo tinkamumą.Ypač pasiryžęs draugauti su bet kuo vienišas, nedrąsus
vaikas. Dažnai atsitinka, kad geriausiu draugu tampa tas, kuris gyvena tame
pačiame name.Kaip padėti vaikui susirasti tikrą draugą? Tėvai turėtų kuo
daugiau sukurti tokių situacijų, kurios padėtų vaikui įsigyti pažįstamų. Tai
galėtų būti užsienio kalbų mokyklėlės, skautų ar kitos organizacijos, sporto
stovyklos ir kitos traukos vietos, kurios padėtų įveikti nepasitikėjimą savo
jėgomis, padėtų vaikui išplėsti pažįstamų ratą, kuriame galėtų atsirasti ir pats
geriausias draugas.

Draugus renkasi vaikas, o ne tėvai

Įsiklausykite į vienos mamos nuomonę apie savo mergaitės drauges: ,,Vilma
neišauklėta ir netvarkinga. Gabija blogai mokosi. Viktorijos mamos negaliu
pakęsti – tikra akiplėša. Marija lyg ir nieko, bet kaip ji elgiasi prie stalo –
rėkia gerklę paleidusi, dešreles valgo su šaukštu…“ Anot mamos, vienas vargas
surasti dukrai tikrą draugę. Šimtą kartų ji tai kartoja savo dukrai. Ir ką gi?
Aistė vis rečiau parsiveda mergaites į namus, bet ir ji vis dažniau dingsta iki
vakaro… Tokio elgesio priežastis aiški – draugės renkasi ,,plotą“ ten, kur
tėvai taip kategoriškai neperša savo nuomonės.
Be abejo, tėvai, stebėdami vaikų draugus, mato juose daug trūkumų. Bet šiuo
atveju pakalbėkime apie Aistės mamos klaidas. Argi jos kritikos strėles nelaido
motiniškas egoizmas, baimė, kad dukra nenueitų klystkeliais? Argi aukščiau jos
išvardinti draugių trūkumai tokie baisūs? Gal dukra jas vertina visai už kitus
dalykus?
Taigi nurodydami draugių trūkumus, pirmiausia nepamirškite mergaitėmis
pasidžiaugti – pagirti tikrai rasite už ką. Tik tokiu būdu bendraudama su dukra
jūs neįžeisite jos draugių, jūsų kritika bus palaikyta objektyvia. Tėvai su
vaikų draugais turi bendrauti, jų negąsdinti savo kategoriškais sprendimais. Tik
tada ir vaikai jums atvers savo paslaptis ir nerimą. O tai labai svarbu auginant
paauglį.

Parengė Marija Eitmanienė