Sveikatos apsaugos ministras 2007 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. V-460 patvirtino naujas Ne maisto prekės higieninio pažymėjimo išdavimo medžiagoms ir gaminiams, skirtiems liestis su maistu, taisykles (Žin., 2007, Nr. 67-2622), kurios įsigalios nuo rugsėjo 1 d.

Ne maisto prekės higieninis pažymėjimas liudija, kad visos šioms medžiagoms ir gaminiams gaminti naudotos sudedamosios medžiagos yra įtrauktos į Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje leidžiamų medžiagų sąrašus, kad tos sudedamosios medžiagos atitinka Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytus grynumo kriterijus bei migracijos į maisto produktus lygius. Pažymėjimus išduos Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Taisyklės taikomos medžiagoms ir gaminiams, skirtiems liestis su maistu, pagamintiems Lietuvos Respublikoje ir įvežamiems iš valstybių ne Europos Sąjungos narių, išskyrus Islandijos Respubliką, Lichtenšteino Kunigaikštystę ir Norvegijos Karalystę.

Taisyklėmis siekiama, kad į Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos šalių rinką nepatektų medžiagos ir gaminiai, skirti liestis su maistu, galintys kelti pavojų visuomenės sveikatai arba sukelti nepageidaujamų maisto produktų sudėties ar juslinių savybių pokyčių, o jų ženklinimas neklaidintų vartotojų.

Prieš išduodant pažymėjimus atliekami laboratoriniai tyrimai, kuriais įsitikinama, ar gaminys nepakenks vartotojo sveikatai. Laboratoriniai tyrimai atliekami modeliuojant gaminio vartojimo sąlygas – temperatūrą, galimą maisto produkto sąlyčio su gaminiu trukmę bei maisto produkto tipą. Taigi, sviestui šaldytuve skirta laikyti plastikinė dėžutė bus tiriama visiškai kitaip nei puodelis, skirtas gerti arbatai. Gaminio paskirtis ir, jei reikalinga, vartojimo sąlygos turi būti paženklintos ir gaminio etiketėje, kad pirkėjas gautų tikslią informaciją kaip saugiai ir tinkamai gaminį naudoti.

Nuo 2008 m. sausio 1 d. įsigalios ir Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo pakeitimai, kad Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos bei jai pavaldžios teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos vykdo valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę įmonėse, gaminančiose su maistu besiliečiančius gaminius. Iki šiol jokiai valstybės institucijai nebuvo pavesta kontroliuoti šių produktų gamybos. Ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos kontroliavo tik jau rinkoje esančius produktus, o Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba – maisto tvarkymo įmonėse naudojamus gaminius, skirtus liestis su maistu.

Daugiau informacijos:

Česlovas Iškauskas
ceslovas@vvspt.lt
tel. (8 5) 277 8036