Nuo šiol Kauno medicinos universiteto klinikų (KMUK) Neurochirurgijos klinikos rezidentai bus ruošiami pagal tokius pačius standartus, kurie yra visose Europos Sąjungos šalyse. Praeitą savaitę ši akreditacija, kad KMUK Neurochirurgijos klinika atitinka visus europinius standartus, buvo patvirtinta oficialiu sertifikatu.

UEMS(Union Europeenne des Medecins Specialistes) yra organizacija, jungianti Europos sąjungos šalių ir asocijuotų narių gydytojus. Ir Lietuvos gydytojų sąjunga yra UEMS nare. Joje yra visų specialybių sekcijos. Šiuo atveju UEMS akreditacijos komitetas (t.y. jungtinis komitetas iš EANS-(Europos neurochirurgų asociacijos, kur įeina Lietuvos neurochirurgų draugija) ir UEMS vykdo neurochirurginiu klinikų, ruošiančių neurochirurgus rezidentus tikrinimą ir atitikimą Europos standartams. Tikrinamos ne tik rezidentūros programos , bet ir dėstytojų kvalifikacijos, operacijų kiekis ir sudėtingumas, aprūpinimas aparatūra ir tt.

Pasak Neurochirurgijos klinikos vadovo, prof. Arimanto Tamašausko,. Akreditacijos procesas vyksta daugelį metų ir jo pagrindinis tikslas yra, kad neurochirurgijos rezidentai visoje Europoje būtų ruošimai pagal tuos pačius standartus, t.y. jų kvalifikacija atitiktų visoje Europoje suvienodintiems reikalavimams.

Prof. A. Tamašauskas sako, kad akreditacijos procedūrai KMUK neurochirurgijos klinika ruošėsi beveik pusantrų metų – reikėjo užpildyti daugybę dokumentų, taip pat atlikti reikalavimuose įrašytas užduotis – įsteigti rezidentų mokymui skirtą biblioteką, moksliniams tyrimams įkurti laboratoriją, įsigyti aparatūros, sudėtingoms operacijoms atlikti , atlikti daugybę kitų dalykų. Iš UEMS organizacijos buvo skirti du ekspertai – prof. T. Trojanowski (Lenkija) ir Dr. Guy Matge (Liuksemburgas), kurie Neurochirurgijos klinikoje viešėjo keletą dienų ir tikrino įvairiausiu dalykus – atliekamų operacijų spektrą. Biblioteką, rezidentų programas, dalyvavo operacijose ir gydytojų pasitarimuose, o galiausiai egzaminavo rezidentus. Po šio ekspertų apsilankymo, KMUK Neurochirurgijos klinika gavo oficialų sertifikatą, patvirtinantį, kad ji atitinka visus europinius standartus.

Prof. A. Tamašausko teigimu, pagrindinė šios akreditacijos teikiama nauda yra tai, kad rezidentams norint dirbti bet kurioje Europos šalyje, nereikės vykti į Briuselį, lankyti kursus, kurie kainuoja didelius pinigus ir laikyti egzaminus. Neurochirurgijos klinikai esant akredituotai rezidentai galės kviestis ekspertą į Lietuvą ir laikyti tokį patį egzaminą savo šalyje. Jiems bus įteikiamas toks pats sertifikatas, koks ir būtų gautas išvykus.

Nors gauta akreditacija yra pilna, t.y. Neurochirurgijos klinika neturi didelių trūkumų, ekspertai pateikė keletą rekomendacijų ateičiai. Viena iš tokių rekomendacijų yra neurochirurgijos rezidentų mokymo programos pailginimas vieneriais metais –neurochirurgijos rezidentai Lietuvoje yra ruošiami penkerius metus, tuo tarpu visoje Europoje – šešerius. Akreditacija yra duodama ketveriems metams- tada ji turės būti tvirtinama iš naujo

KMUK Neurochirurgijos klinika yra vienintelė Lietuvoje, gavusi oficialų pripažinimą Europoje.

Eglė Žemaitienė
KMUK atstovė spaudai
www.kmuk.lt