Koketavimas: vilionė ar tiesiog draugiškas žaidimas

Psichologai ir seksologai sutinka, kad koketavimas – tai tam tikras elgesio
būdas, kai stengiamasi atkreipti į save patinkančio žmogaus dėmesį,
pademonstruoti savo privalumus ir sužadinti erotinius jausmus.

Kai kurioms moterims koketavimas savaime teikia malonumą, tačiau, pasak
specialistų, labai dažnai jis jokiu būdu nereiškia noro suvilioti partnerį,
labiau su juo suartėti. Daugeliui moterų tai – tiesiog draugiškas žaidimas.

Atlikus tyrimus paaiškėjo, kad vienas įdomiausių ir efektyviausių koketavimo
būdų – nuolatinė viliojimo ir atstūmimo kaita, kai žvilgsniu, balso tembru
atkreipusi į save vyro dėmesį moteris ir toliau demonstruoja jam simpatiją tol,
kol vyras pradeda manyti “užkariavęs” ją ir, atrodo, telieka žengti lemtingą
žingsnį. Čia patyrusi koketė žengia atgal ir traukiasi tol, kol pajunta pavojų
draugystei ir vyro rodomam prielankumui.

Kai kurie seksologai mėgina įrodyti, kad moterims būdingas noras patikti beveik
visiems sutiktiems vyrams, todėl tam tikrų koketavimo elementų esama kiekvienos
moters elgesyje. Ypač elgsena pakinta, kai moteris sutinka vyrą, kuris jai
patinka. Koketavimas iš moters reikalauja tam tikro artistiškumo, žaismingumo.
Koketavimas be žaismės, fantazijos, mechaniškai kartojant stereotipines frazes
duoda atvirkščią efektą – ne tiek pritraukia, kiek atstumia vyrą.

Paprastai manoma, kad koketavimas yra specifinis moterų ginklas. Tačiau
seksologai pastebi, kad vyrai taip pat juo naudojasi. Tik vyriškojo koketavimo
formos ir tikslai kitokie. Vyro pastangos patikti moteriai turi konkretų tikslą.
Žaidimas ir koketavimas savaime jam neteikia malonumo, tai – tik priemonė
suartėti.

Milda Armonaitė